Dodávateľ

AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia

IČO: 36862126

Adresa: Nobelova 34 , Bratislava

Registračné číslo: 2019/11-PO-F1713

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. November 2019

Záznam platný do: 27. November 2022

Posledná zmena: 9. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 492 823,00 EUR 24 34
2015 660 136,00 EUR 4 6
2016 48 466,32 EUR 22 22
2017 343 344,33 EUR 14 14
2018 10 008 593,25 EUR 32 32
2019 433 829,00 EUR 8 9
2020 81 870,50 EUR 6 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 689 794,00 EUR 4 6
2015 991 990,00 EUR 9 12
2016 1 474 119,32 EUR 30 33
2017 1 324 768,33 EUR 19 23
2018 8 247 195,25 EUR 27 28
2019 1 606 183,00 EUR 10 11
2020 735 012,50 EUR 10 14

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 2 722,50 2722.50 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 76 812,48 76812.48 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 67 14 002 040,25 14002040.25 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 6 110 257,00 110257.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 19 915,00 19915.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 799,00 799.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 21 328,17 21328.17 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 970,00 970.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 39 383,30 39383.30 EUR
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 10 527 223,00 527223.00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 32 788,00 32788.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 1 109 010,00 109010.00 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 5 110 504,00 110504.00 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 7 4 529,17 4529.17 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 2 583,33 2583.33 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 6 6 457,20 6457.20 EUR
Ing. Ľubica Lazová 1 1 380,00 1380.00 EUR
Mestské služby mesta 1 360,00 360.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ROUNDUP BIAKTIV SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 127 044,00 127044.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Prípravky na ochranu rastlín II.Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 166 990,00 166990.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Prípravky na ochranu rastlín IV.Q 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 44 100,00 44100.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 523 654,00 523654.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 131,00 28131.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyslené hnojivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 405,00 20405.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín III.Q LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 538 596,00 538596.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Prípravky na ochranu rastlín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 010,00 31010.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyslené hnojivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 784,00 99784.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá - II.Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 305,00 61305.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá - I.Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 723,00 25723.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín I.Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 226 480,00 226480.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyslené hnojivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 047,00 5047.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá - IV.Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 740,00 6740.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín IV.Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 639,00 36639.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 417 004,00 417004.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 769,00 29769.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 382 945,00 382945.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 773,00 773.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá - III.Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 838,00 5838.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prípravky na ochranu rastlín III.Q 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 347 497,00 347497.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 080,00 17080.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 354,00 54354.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 192,00 15192.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 457 847,00 457847.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Pestovná činnosť, starostlivosť o lúčne spoločenstvá, práce celospoločenského významu a dodávka materiálu pre ŠL TANAP-u 2017 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 904 200,00 904200.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 734,00 42734.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 443 021,00 443021.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 099,00 64099.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prípravky na ochranu rastlín. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 099,00 64099.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pestovná činnosť, starostlivosť o lúčne spoločenstvá a dodávka materiálu pre ŠL TANAP-u 2018 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 754 999,00 1754999.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a mladých lesných por Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 158 553,00 158553.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liadok amónny alebo ekvivalent Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Herbicídny prípravok na ničenie jednoročných a vytrvalých burín - Dominator Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 341,00 341.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Herbicídny prípravok na ničenie dvojklíčnych burín v trávnikoch - Dicopur M 750 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Herbicídny prípravok na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávniku - Starane 250 EC Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 2 550,00 2550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pesticídy Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Postrek proti burine Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 152,00 1152.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osivo lucerny siatej Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 050,00 2050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Totálny a selektívny herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 405,00 2405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Močovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 168,00 3168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agrochemikálie a hnojivá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 12 798,83 12798.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viaczložkové priemyselné hnojivo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 653,33 3653.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
ROUNDUP RAPID Mestské služby mesta 367,00 367.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Selektívny herbicíd Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pesticídy Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pesticídy Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 190,00 1190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prípravok proti burinám Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 308,03 308.03 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup agrochemikálií Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 316,48 10316.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pesticídy Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Postrekový herbicíd BOFIX alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roundup biaktív Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hnojivo. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 39 900,00 39900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osivá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 653,25 2653.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Herbicídny prípravok na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávniku - Lontrel 300 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
BOFIX - herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávnatých ihriskách Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 265,00 265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Herbicídny prípravok na ničenie jednoročných a vytrvalých burín - Dominator Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 455,00 455.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osivo kukurice Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hnojivá priemyselné, prípravky a materiály na pestovanie a ochranu rastlín alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 000,00 200000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Postrek proti burine Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Herbicídy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 627,44 1627.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup agrochemikálií a hnojív alebo ekvivalent alebo ekvivalent Ing. Ľubica Lazová 1 380,00 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinované hnojivo NPK 15:15:15 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 650,00 20650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Feromónové odparníky na ochranu lesa ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 11 000,00 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Agrochemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 71 202,22 71202.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hnojivá, insekticídy, herbicídy, fungicídy, pesticídy, rodenticídy, prídavné a podporné látky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 300,00 84300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roundup biaktív Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup feromónových odparníkov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 23 898,16 23898.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné a podporné látky a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 136 000,00 136000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CERVACOL EXTRA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 000,00 16000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelenty, značkovacie farbivo a feromónové prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 288,00 18288.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelenty a fungicídy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 586,50 42586.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné látky, rodenticídy a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 800,00 29800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné a podporné látky a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 900,00 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelenty a fungicídy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 000,00 38000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelenty, značkovacie farbivo a feromónové prípravky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 770,00 14770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy - repelenty LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 350,60 29350.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Látky náterové na ochranu rastlín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 860,00 11860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelentný prípravok proti ohryzu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 200,00 29200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné a podporné látky a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 000,00 28000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelentné prípravky na ochranu sadeníc lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 726,00 18726.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Agrochemikálie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup umelého hnojiva na medonosné lúky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 800,00 7800.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Repelent na ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 212,75 10212.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Repelentný prípravok proti ohryzu zverou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pesticídy, prídavné látky, rodenticídy a farbivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 400,00 8400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 974 000,00 7974000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 338,00 57338.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 40 000,00 40000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osivo kukurice Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 10 700,00 10700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pesticídov Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 9 000,00 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Feromónové odparníky na ochranu lesa ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 6 110,60 6110.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a lesných porastov Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 333 020,00 333020.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 778 432,00 778432.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Postrek buriny - herbicid - Roundup Flex Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pestovná činnosť, starostlivosť o lúčne spoločenstvá a dodávka materiálu pre ŠL TANAP-u 2019 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 731 450,00 731450.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 356 697,00 356697.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 177,00 68177.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické prípravky na ochranu lesa ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 26 860,00 26860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Agrochémia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 50 000,00 50000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 542 190,00 542190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a lesných porastov Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 333 020,00 333020.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a lesných porastov Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 20 113,00 20113.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 662,00 22662.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a lesných porastov Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 10 263,00 10263.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
herbicídy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 867,00 2867.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
herbicídy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 024,00 2024.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

frantisek.trosko@agrofert.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 177 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×