Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Stredoslovenská energetika, a.s.

IČO: 36403008

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

Registračné číslo: 2016/8-PO-D704

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. August 2016

Záznam platný do: 5. August 2019

Posledná zmena: 15. December 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 825 085,00 EUR 3 3
2014 278 068 524,00 EUR 7 7
2015 450 760,00 EUR 4 9
2016 30 587 120,69 EUR 39 60
2017 24 893 935,49 EUR 32 32
2018 274 394 249,07 EUR 10 16
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 268 428 038,00 EUR 6 6
2015 10 545 383,67 EUR 7 7
2016 12 170 582,02 EUR 38 55
2017 41 384 292,49 EUR 27 36
2018 271 942 935,07 EUR 15 16
2019 4 748 443,00 EUR 2 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 846 905,00 EUR
Mesto Poprad 2 652 001,00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 41 539 608 572,00 EUR
Mesto Žilina 2 6 067 322,00 EUR
Obec Predmier 1 96 750,00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 69 798,33 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 7 550 984,00 EUR
Detská ozdravovňa Kremnické Bane 1 14 525,69 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 4 550 000,00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 65 000,00 EUR
Mesto Martin 2 229 180,17 EUR
Mesto Nová Baňa 1 88 168,21 EUR
Obec Podhorie 1 15 803,53 EUR
Mesto Rajec 1 187 500,00 EUR
Obec Zvolenská Slatina 2 103 763,52 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 23 017,78 EUR
Obec Lietava 1 10 800,00 EUR
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 1 22 858,89 EUR
Bytová správa, s.r.o. 1 23 398,00 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 115 000,00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 11 271 730,00 EUR
Obec Podbrezová 1 30 000,00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 204 905,00 EUR
Obec Vyhne 1 28 358,33 EUR
Obec Malachov 1 15 000,00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 124 000,00 EUR
Obec Štiavnička 1 120 420,00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 18 250 000,00 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 41 916,67 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 1 148 333,33 EUR
Obec Teplička nad Váhom 1 62 421,82 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 6 073 470,00 EUR
Obec Vysoká nad Kysucou 3 111 339,81 EUR
Obec Heľpa 1 90 740,28 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 41,00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 7 322,78 EUR
Obec Horný Hričov 1 131 880,00 EUR
Obec Divinka 1 1 579,72 EUR
Obec Poruba 1 123 000,00 EUR
Obec Liptovská Štiavnica 1 7 896,00 EUR
Obec Oščadnica 2 259 251,40 EUR
Mesto Vrútky 1 313 846,00 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 1 13 526,78 EUR
Obec Horné Hámre 1 17 633,21 EUR
Obec Jasenie 1 28 076,24 EUR
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. 1 1 900 000,00 EUR
Obec Lieskovec 1 12 426,72 EUR
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 2 8 739 696,00 EUR
Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. 1 85 500,00 EUR
Mesto Bojnice 1 18 844,57 EUR
KRASBYT, s. r. o. 1 44 073,21 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 1 141 183,00 EUR
Technické služby, príspevková organizácia mesta 2 95 705,90 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 65 000,00 EUR
Obec Hvozdnica 1 19 850,78 EUR
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 2 104 680,96 EUR
Základná škola s materskou školou Rosina 1 40 020,83 EUR
Gymnázium bilingválne 1 13 194,30 EUR
Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza 1 21 415,83 EUR
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 1 38 479,15 EUR
Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 1 9 001,89 EUR
Špeciálna základná škola 1 12 832,08 EUR
Základná škola s materskou školou Nižná 1 36 660,94 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 1 3 071,60 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Služba verejného osvetlenia obce Lietava Obec Lietava 135 000,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Plaváreň - dodávka zemného plynu Bytová správa, s.r.o. 31 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Služba verejného osvetlenia obce predmier Obec Predmier 96 750,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Služba verejného osvetlenia obce Liptovská Štiavnica Obec Liptovská Štiavnica 65 800,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím zodpovednosti za ochýchlku - objednávky za III. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 174 747,00 EUR 2012 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 550 000,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. 1 900 000,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 389 692,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 13
Elektrická energia Mesto Žilina 4 000 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím zodpovednosti za ochýchlku - objednávky za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 481 624,00 EUR 2012 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 050 379,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím zodpovednosti za ochýchlku - objednávky za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 168 714,00 EUR 2012 Tovary Nie 1
Služba verejného osvetlenia obce Podbrezová Obec Podbrezová 450 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 218 137,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Nákup elektrickej energie pre StVPS , a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad vrátane zodpovednosti za odchýlku Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 5 697 758,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka energií Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 41,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 191 773,00 EUR 2015 Služby Nie 6
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24 344,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 10 240 269,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre obdobie 2017-18 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 846 905,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie a plynu Mesto Poprad 253 041,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Hlavné mesto SR Bratislava 18 250 000,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 034 008,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 10
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 000 000,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 000 000,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Služba verejného osvetlenia obce Štiavnička Obec Štiavnička 120 420,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Služba verejného osvetlenia obce Horný Hričov Obec Horný Hričov 131 880,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Služba verejného osvetlenia obce Poruba Obec Poruba 123 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 600 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služba verejného osvetlenia obce Opatovce nad Nitrou Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. 85 500,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Vrútky 313 846,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 79 443,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 073 470,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 911,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka elektriny Službyt Nitra, s.r.o. 141 183,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 341 352,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 208 377,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny Mesto Poprad 479 623,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Žiar nad Hronom 204 905,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Žilina 6 228 960,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 411 988,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 212 657,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 704 803,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Divinka 2 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Oščadnica 136 638,61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Rosina EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Teplička nad Váhom 92 690,51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Podhorie 30 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Detská ozdravovňa Kremnické Bane 17 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Bojnice 38 162,46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 41 432,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza 30 694,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 12 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 28 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie - r. 2017, r.2018 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 140 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Vysoká nad Kysucou 31 560,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka elektrickej energie Špeciálna základná škola 16 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin 142 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Vysoká nad Kysucou 33 850,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 Mesto Nová Baňa 110 116,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby, príspevková organizácia mesta 46 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Jasenie 33 692,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 13 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 4 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Základná škola s materskou školou Nižná 44 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Malachov 18 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zvolenská Slatina 29 300,28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 85 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Horné Hámre 22 873,32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 40 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Obec Heľpa 135 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 24 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Fakultná nemocnica Trenčín 155 155,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 116 850,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Obec Hvozdnica 31 080,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na 24 mesiacov trvania zmluvy Obec Vyhne 35 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Mesto Rajec 248 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin 143 140,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Technické služby, príspevková organizácia mesta 55 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zvolenská Slatina 103 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Lieskovec 15 933,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Vysoká nad Kysucou 75 782,75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 68 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Žilinský samosprávny kraj 84 977,10 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Oščadnica 178 900,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie KRASBYT, s. r. o. 55 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Gymnázium bilingválne 18 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Krásno nad Kysucou 178 161,61 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 50 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 119 870,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 EUR 2018 Služby Nie 2
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 497 507,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 575 579,00 EUR 2018 Služby Nie 6

alzbeta.kavecka@sse.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1068 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
8. Júl 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Október 2018

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
8. Júl 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. September 2018
Záznam do:
18. Október 2018

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
8. Júl 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
24. September 2018

Meno:
Tomáš David
Adresa:
Borského 667/7, Hlubočepy Praha 5 15200
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017

Meno:
Mgr. Pavel Horský
Adresa:
Hanzelkova 2655/21, Dejvice Praha 6 16000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
8. Júl 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017

Meno:
Marek Spurný
Adresa:
Nová 914 Průhonice 252 43
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017

Meno:
Ing. Jiří Feist
Adresa:
Severovýchodní VI 693/36, Záběhlice Praha 4 14100
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017

Meno:
Ing. Jan Špringl
Adresa:
Pod kapličkou 2846/11, Žižkov Praha 3 13000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017

Meno:
Mgr. Petr Sekanina
Adresa:
Budějovická 351/16 Praha 4 14000
Krajina:
Česká republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 8A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.10.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 24.09.2018 do: 18.10.2018

StiahniZáznam platný od: 17.10.2017 do: 24.09.2018

StiahniZáznam platný od: 11.07.2017 do: 17.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×