Dodávateľ

AUTOKAROS, a.s.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AUTOKAROS, a.s.

IČO: 36377406

Adresa: Bytčická 89, Žilina

Registračné číslo: 2020/4-PO-D3102

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Apríl 2020

Záznam platný do: 2. Apríl 2023

Posledná zmena: 3. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 238 440,00 EUR 1 1
2016 300 269,98 EUR 6 6
2017 128 589,99 EUR 3 3
2018 888 415,26 EUR 11 11
2019 292 122,47 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 238 440,00 EUR 1 1
2016 300 269,98 EUR 6 6
2017 128 589,99 EUR 3 3
2018 940 190,25 EUR 12 12
2019 240 347,48 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Poprad 1 51 774,99 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 1 307 733,96 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 68 889,98 EUR
Obec Podbrezová 1 3 024,99 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 60 999,99 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 54 947,49 EUR
Obec Pucov 1 0,00 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 33 045,00 EUR
Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. 1 26 497,99 EUR
Horská záchranná služba 1 68 333,32 EUR
Obec Kvakovce 1 34 499,99 EUR
Technické služby Brezno 1 92 990,00 EUR
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 1 45 100,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup nových špeciálnych automobilov údržby. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 238 440,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlo triedy N1 Volkswagen Transporter podvozok s dvojkabínou Obec Podbrezová 37 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákladné auto s trojstranným vyklápačom Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 33 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávkový pohrebný automobil. Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 45 416,67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové úžitkové valníkové vozidlo – FIAT DUCATO alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 30 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového skriňového dodávkového automobilu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 90 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového skriňového dodávkového automobilu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie technického vybavenia Obec Pucov 120 391,20 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technologické skriňové dodávkové automobily pre špeciálne účely vrátane ich vnútorného vybavenia (podlaha, steny) v počte 2 ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 90 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové úžitkové valníkové vozidlo Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 38 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
nový nákladný automobil Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. 26 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového skriňového dodávkového automobilu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 165 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávkový technologický valníkový automobil s predĺženou kabínou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 135 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklopný valník - Technika pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Obec Kvakovce 45 635,46 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávkový technologický valníkový automobil s predĺženou kabínou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 45 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nového skriňového dodávkového automobilu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 44 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálna pojazdná dielňa do 7,5 t Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 62 056,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup dodávkových vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 209 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nová výstražná, svetelná LED rampa oranžová pre montáž na kabínu (strechu ložnej plochy) vozidla, svetelný maják oranžový, svetelný maják DIN uchytenie, pozičné svetlá LED s možnosťou zmeny režimu zábleskov + montáž. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prívesné vozíky pre verejného obstarávateľa Horská záchranná služba 96 245,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vozidlo určené na údržbu mesta Technické služby Brezno 93 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohrebného vozidla Mesto Poprad 62 130,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladný automobil do 7,5 t sklápací Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 190 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávkový valníkový automobil s predĺženou kabínou – 2 ks Hlavné mesto SR Bratislava 66 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
+4214209185


mazak@autokaros.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 34 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dana Karcolová
Adresa:
Prielohy 6 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dana Karcolová
Adresa:
Prielohy 6 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Slavomíra Kurinská
Adresa:
J. Simka 11 Martin 03601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×