Dodávateľ

TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.

IČO: 36384810

Adresa: Odborárska 23, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Registračné číslo: 2020/9-PO-F4431

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. September 2020

Záznam platný do: 10. September 2023

Posledná zmena: 11. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 275 950,00 EUR 2 2
2018 454 670,00 EUR 2 2
2019 626 282,00 EUR 2 2
2020 423 875,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 275 950,00 EUR 2 2
2018 454 670,00 EUR 2 2
2019 626 282,00 EUR 2 2
2020 423 875,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Levice 1 168 750,00 168750.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 311 343,00 311343.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 466 780,00 466780.00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 131 400,00 131400.00 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 1 194 538,00 194538.00 EUR
Obec Východná 1 143 327,00 143327.00 EUR
Obec Dubové 1 81 412,00 81412.00 EUR
Okresný súd Bratislava V 1 159 502,00 159502.00 EUR
Gymnázium Andreja Sládkoviča 1 123 725,00 123725.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Znižovanie energetickej náročnosti pri prevádzke Materskej školy ul. Belanská, Liptovský Hrádok Mesto Liptovský Hrádok 231 665,00 231665.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Stavebné úpravy Obecného úradu Dubové Obec Dubové 81 412,00 81412.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Materská škola Východná - stavebné úpravy a zateplenie Obec Východná 143 327,00 143327.0 EUR 2018 Práce Nie 1
„Zateplenie striech a obvodového plášťa internátu ŠD 1 UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica.“ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 311 343,00 311343.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zateplenie všetkých pavilónov školy Gymnázium Ul. 1. mája č.8, Malacky Bratislavský samosprávny kraj 466 780,00 466780.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Oprava porúch administratívnej budovy - Okresný súd Bratislava-V Okresný súd Bratislava V 176 997,00 176997.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy v objekte krytej plavárne TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 241 117,00 241117.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice - zateplením Mesto Levice 243 710,00 243710.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Gymnázium AS B. Bystrica - zníženie energetickej náročnosti – rekonštrukcia strešného plášťa budov. Gymnázium Andreja Sládkoviča 123 725,00 123725.0 EUR 2020 Práce Nie 1

technohall@technohall.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 7 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Andreides
Adresa:
Ludrová 03471
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Andreides
Adresa:
Ludrová 03471
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marián Zboja, notár
Adresa:
Radlinského 38 Dolný Kubín 02601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×