Dodávateľ

KAMI PROFIT, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KAMI PROFIT, s.r.o.

IČO: 35943301

Adresa: Pri starom letisku 17, Bratislava

Registračné číslo: 2019/8-PO-C7472

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. August 2019

Záznam platný do: 23. August 2022

Posledná zmena: 8. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 816 392,00 EUR 3 3
2016 836 812,00 EUR 3 3
2017 453 771,00 EUR 1 1
2018 1 545 292,00 EUR 3 3
2019 1 085 823,00 EUR 2 2
2020 3 316 699,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 816 392,00 EUR 3 3
2016 836 812,00 EUR 3 3
2017 453 771,00 EUR 1 1
2018 1 545 292,00 EUR 3 3
2019 1 085 823,00 EUR 2 2
2020 3 316 699,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Poprad 1 639 202,00 EUR
Mesto Trnava 2 2 123 000,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Jarovce 1 539 979,00 EUR
Obec Rohožník 1 399 619,00 EUR
Mesto Brezno 2 1 630 691,00 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 771 524,00 EUR
Mesto Hlohovec 1 550 000,00 EUR
Obec Baška 1 154 394,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 1 595 673,00 EUR
Obec Selice 1 142 439,00 EUR
Mesto Šaštín - Stráže 1 789 497,00 EUR
KÚPELE LÚČKY a.s. 1 265 000,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vajnory 1 453 771,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia objektu ZŠ s MŠ Karola Rapoša, ul. Pionierska 4 v Brezne Mesto Brezno 779 000,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda 675 755,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia ubytovacích priestorov a modernizácia výťahov v kúpeľnom hoteli CHOČ KÚPELE LÚČKY a.s. 289 673,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné úpravy obecného úradu obec Selice Obec Selice 142 439,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Základnej školy Bratislava - Jarovce Mestská časť Bratislava - Jarovce 700 356,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Obecného úradu v Baške Obec Baška 153 980,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Prístavba a Nadstavba objektu Základnej školy Kataríny Brúderovej pre účely vytvorenia materskej školy Mestská časť Bratislava - Vajnory 453 771,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Nadstavba materskej školy a spoločenská miestnosť Rohožník Obec Rohožník 467 000,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Kino Úsmev v Hlohovci – Rekonštrukcia interiéru stavby Mesto Hlohovec 550 000,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Rozšírenie kapacít materskej škôlky nadstavbou Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 595 673,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 v TTIP - Trnava Industrial Park II a výroba a osadenie informačného pylónu a úpravu vstupu TTIP z Mikovíniho ulice Mesto Trnava 224 440,00 EUR 2019 Práce Nie 1
Rozšírenie kapacity Materskej školy, Ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno Mesto Brezno 850 823,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre Mesto Šaštín - Stráže Mesto Šaštín - Stráže 802 004,00 EUR 2020 Práce Áno 1
Viacpodlažné parkovisko Mesto Poprad 723 656,00 EUR 2020 Práce Nie 1
ZŠ s MŠ J.Bottu 27- novostavba školskej jedálne a učební. Mesto Trnava 2 220 185,00 EUR 2020 Práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 16 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Milín Kaňuščák
Adresa:
Pri starom letisku 17 Bratislava 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milín Kaňuščák
Adresa:
Pri starom letisku 17 Bratislava 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AL legal s. r. o.
Adresa:
Šafárikovo nám. 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
JUDr. Anna Líšková
Adresa:
Šafárikovo nám. 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.12.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 13.09.2018 do: 21.12.2018

StiahniZáznam platný od: 17.07.2017 do: 13.09.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×