Dodávateľ

Brantner Poprad, s.r.o.

Poprad
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Brantner Poprad, s.r.o.

IČO: 36444618

Adresa: Nová 76, Poprad

Registračné číslo: 2017/6-PO-E5456

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Jún 2017

Záznam platný do: 20. Jún 2020

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 174 518,00 EUR 1 1
2015 297 832,00 EUR 2 2
2017 23 680 253,32 EUR 6 7
2018 399 848,54 EUR 4 4
2019 347 284,99 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 174 518,00 EUR 1 1
2015 297 832,00 EUR 2 2
2017 23 680 253,32 EUR 6 7
2018 399 848,54 EUR 4 4
2019 347 284,99 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Poprad 2 23 279 956,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 850,00 EUR
Obec Liptovská Teplička 2 296 212,90 EUR
Obec Spišská Teplica 1 198 031,00 EUR
Obec Štôla 1 60 209,20 EUR
Obec Gerlachov 1 80 644,16 EUR
Obec Štrba 1 137 749,99 EUR
Obec Batizovce 1 158 308,99 EUR
Obec Lučivná 1 117 705,00 EUR
Obec Ždiar 1 73 798,64 EUR
Obec Veľká Lomnica 2 309 336,00 EUR
Obec Mengusovce 1 67 940,32 EUR
Obec Nová Lesná 1 117 994,65 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom Obec Spišská Teplica 145 190,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu Obec Liptovská Teplička 180 000,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Odstránenie nelegálnej skládky odpadov v rómskej osade Nový Dvor, Veľká Lomnica. Obec Veľká Lomnica 84 878,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Nakladanie s odpadmi v obci Lučivná Obec Lučivná 117 705,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné nakladanie s komunálnym odpadom a zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre mesto Poprad Mesto Poprad 26 875 706,00 EUR 2017 Služby Nie 2
Odvoz a likvidácia odpadu Obec Ždiar 89 105,54 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia odpadu Obec Štôla 72 492,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Obec Mengusovce 81 548,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Obec Gerlachov 97 754,23 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Obec Batizovce 195 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Obec Liptovská Teplička 146 050,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Obec Nová Lesná 141 593,60 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Veľká Lomnica Obec Veľká Lomnica 185 143,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Obec Štrba 165 300,00 EUR 2019 Služby Nie 1
+4217767251

+421527767251


poprad@brantner.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 49 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Walter Brantner
Adresa:
Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
23. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bernd Brantner
Adresa:
Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
23. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Birgit Brantner
Adresa:
Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
23. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bernd Brantner
Adresa:
Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. August 2017
Záznam do:
23. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Birgit Brantner
Adresa:
Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems A-3500
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. August 2017
Záznam do:
23. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Walter Brantner
Adresa:
Dr. Franz Wilhelm Strasse 1 Krems an der Donau 3500
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. August 2017
Záznam do:
23. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Michal Gubric
Adresa:
Zvonová 19 Banská Štiavnica 96901
Meno:
Mgr. Michal Gubric
Adresa:
Zvonová 19 Banská Štiavnica 96901
Meno:
Mgr. Michal Gubric
Adresa:
Zvonová 19 Banská Štiavnica 96901
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 23.07.2019 do: 20.02.2020

StiahniZáznam platný od: 9.01.2019 do: 23.07.2019

StiahniZáznam platný od: 5.06.2018 do: 9.01.2019

StiahniZáznam platný od: 22.12.2017 do: 5.06.2018

StiahniZáznam platný od: 10.08.2017 do: 22.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×