Dodávateľ

ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.

IČO: 31709117

Adresa: Baštová 38, Prešov

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2170

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Február 2020

Záznam platný do: 5. Február 2023

Posledná zmena: 7. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 27 890,00 EUR 1 1
2015 57 878,00 EUR 2 2
2016 223 359,00 EUR 9 9
2019 9 376 392,00 EUR 7 7
2020 70 000 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 27 890,00 EUR 1 1
2015 57 878,00 EUR 2 2
2016 223 359,00 EUR 9 9
2019 9 157 897,00 EUR 2 2
2020 70 097 000,00 EUR 4 4
2021 121 495,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Poprad 1 15 400,00 15400.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 78 612 649,00 78612649.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 17 208,00 17208.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 194 800,00 194800.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 40 670,00 40670.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 6 763 743,00 763743.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 5 700,00 5700.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 5 2 579,00 2579.00 EUR
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 1 27 890,00 27890.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 4 880,00 4880.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Audit a súvisiace odborné služby (EVO) Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 47 000,00 47000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonanie auditu za rok 2015 a rok 2016 pre ŽSK Žilinský samosprávny kraj 24 000,00 24000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Systémový a finančný audit národných agentúr ERASMUS na roky 2014 - 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 129 380,00 129380.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytnutie audítorských služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 194 800,00 194800.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Finančný audit oprávnených výdavkov projektu za rok 2015 Výskumný ústav vodného hospodárstva 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Finančný audit oprávnených výdavkov projektu za rok 2015 Výskumný ústav vodného hospodárstva 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Finančný audit oprávnených výdavkov projektu Výskumný ústav vodného hospodárstva 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Finančný audit oprávnených výdavkov projektu Výskumný ústav vodného hospodárstva 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Audit účtovnej závierky subjektu verejnej správy za rok 2016 a audit súladu výročnej správy za rok 2016 s účtovnou závierkou Slovenský pozemkový fond 11 500,00 11500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Audit účtovnej závierky subjektu verejnej správy ukončenej k 31.12.2015 a ukončenej k 31.12.2016. Katolícka univerzita v Ružomberku 6 100,52 6100.52 EUR 2016 Služby Nie 1
Finančný audit oprávnených výdavkov projektu 03/2016-12/2016 Výskumný ústav vodného hospodárstva 830,00 830.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Poskytovanie služby audítorom Mesto Poprad 18 520,00 18520.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Audítorské služby Hlavné mesto SR Bratislava 900 000,00 900000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Audítorské služby Hlavné mesto SR Bratislava 30 307,00 30307.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Audítorské služby Hlavné mesto SR Bratislava 61 351,00 61351.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poradenské služby v oblasti auditu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 70 000 000,00 70000000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Audítorské služby Hlavné mesto SR Bratislava 5 342,00 5342.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Audítorské služby Hlavné mesto SR Bratislava 57 753,00 57753.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Mapovanie procesov národného projektu „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 612 649,00 8612649.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Audítorské služby Hlavné mesto SR Bratislava 63 742,00 63742.0 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 70 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivan Bošela
Adresa:
Októbrová 35 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Soňa Bošelová
Adresa:
Októbrová 35 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Bartošík Šváby s.r.o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.01.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×