Dodávateľ

Marius Pedersen, a.s.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Marius Pedersen, a.s.

IČO: 34115901

Adresa: Opatovská 1735, Trenčín

Registračné číslo: 2020/6-PO-D217

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Jún 2020

Záznam platný do: 20. Jún 2023

Posledná zmena: 18. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 226 931,00 EUR 9 11
2015 3 229 741,00 EUR 15 15
2016 9 567 741,66 EUR 26 26
2017 2 571 323,28 EUR 20 20
2018 522 358,57 EUR 16 16
2019 24 499 577,38 EUR 25 25
2020 17 268 487,44 EUR 15 15
2021 1 863,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 192 501,00 EUR 7 9
2015 2 986 046,00 EUR 13 13
2016 9 787 747,66 EUR 28 28
2017 2 463 608,28 EUR 20 20
2018 578 678,57 EUR 16 16
2019 24 533 370,38 EUR 25 25
2020 17 340 034,44 EUR 16 16
2021 6 037,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 6 215,93 6215.93 EUR
Mesto Prešov 4 691 229,00 691229.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 145 352,00 145352.00 EUR
Obec Nový Život 2 101 208,00 101208.00 EUR
Obec Lazany 1 156 187,00 156187.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 6 700,00 6700.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 54 3 594 422,00 3594422.00 EUR
Obec Beluša 1 640 131,00 640131.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 20 019,00 20019.00 EUR
Mesto Piešťany 1 11 915 796,00 11915796.00 EUR
Mesto Krupina 1 818 594,00 818594.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 216 680,00 216680.00 EUR
Mesto Lipany 2 2 045 892,00 2045892.00 EUR
Obec Kanianka 1 0,00 0.00 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 808,50 808.50 EUR
Obec Podbrezová 1 34,00 34.00 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 506,00 506.00 EUR
Mesto Trenčianske Teplice 1 885 482,00 885482.00 EUR
Obec Dunajská Lužná 2 1 070 906,00 1070906.00 EUR
Obec Spišská Teplica 1 210 152,00 210152.00 EUR
Obec Trenčianska Turná 1 53 838,00 53838.00 EUR
Mesto Ilava 1 166 155,00 166155.00 EUR
Mesto Zvolen 1 7 047 378,00 7047378.00 EUR
Mesto Sliač 1 1 049 803,00 1049803.00 EUR
Obec Selce 1 160 000,00 160000.00 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 2 6 880 323,00 6880323.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 7 753,00 7753.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 18 727 999,00 18727999.00 EUR
Obec Huncovce 1 114 200,00 114200.00 EUR
Obec Miloslavov 1 257 649,00 257649.00 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 1 124 395,00 124395.00 EUR
Služby Mesta Piešťany 1 31 560,00 31560.00 EUR
Obec Poruba 1 137 887,00 137887.00 EUR
Obec Štvrtok na Ostrove 1 66 959,00 66959.00 EUR
Obec Trebatice 4 76 022,87 76022.87 EUR
Obec Budča 1 129 563,00 129563.00 EUR
Obec Slovenská Ľupča 1 357 700,00 357700.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 266,67 266.67 EUR
Obec Čaklov 2 319 008,00 319008.00 EUR
Obec Štós 1 0,00 0.00 EUR
Obec Hviezdoslavov 2 218 755,00 218755.00 EUR
Obec Lieskovec 2 505 237,00 505237.00 EUR
Technické služby Detva s.r.o. 1 1 700 743,00 1700743.00 EUR
Obec Borovce 5 80 287,44 80287.44 EUR
Obec Ruskov 1 0,00 0.00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 52 320,00 52320.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 23 416,00 23416.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 42 495,89 42495.89 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 29 995,03 29995.03 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zber a preprava odpadu na skládku ZOHŽO v Čukárskej Pake Obec Nový Život 102 427,00 102427.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva pre obec Trenčianska Turná - separovaný zber a vybrané druhy nebezpečných odpadov Obec Trenčianska Turná 45 000,00 45000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadov z obce Lazany Obec Lazany 108 000,00 108000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadov z obce Poruba Obec Poruba 90 000,00 90000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia odpadu z obce Štvrtok na Ostrove Obec Štvrtok na Ostrove 56 000,00 56000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu na skládku Obec Podbrezová 88 000,00 88000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych odpadov z obce Zemianske Kostoľany Obec Zemianske Kostoľany 35 680,00 35680.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov Obec Čaklov 152 594,00 152594.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 76 601,00 76601.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 012,00 16012.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zber, preprava a zneškodnenie zmesového KO, triedenie zložiek odpadov s obsahom škodlivín pre obec Lieskovec Obec Lieskovec 256 342,00 256342.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 996,00 23996.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 901,00 901.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Čistenie odlučovačov ropných látok. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 668,00 4668.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 609,00 16609.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 660,00 2660.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 122 000,00 122000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a separovaným odpadom v meste Lipany a pridružených obcí Mesto Lipany 673 705,00 673705.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 390,00 390.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 2 984 105,00 2984105.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 114,00 10114.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Čistenie odlučovačov ropných látok. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 052,00 25052.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 296 487,00 296487.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Čistenie odlučovačov ropných látok. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 936,00 24936.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 168,00 9168.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná. Obec Dunajská Lužná 659 359,00 659359.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 700 000,00 1700000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 101 776,00 101776.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34 877,00 34877.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 924,00 1924.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zber,preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Zvolen Mesto Zvolen 7 500 000,00 7500000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 434,00 10434.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 053 639,00 1053639.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a triedeným odpadom v meste Trenčianske Teplice Mesto Trenčianske Teplice 885 482,00 885482.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 57 735,00 57735.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zvoz a uloženie TKO Obec Selce 160 000,00 160000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 671,00 6671.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830,00 19830.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 453 687,00 453687.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Krupina Mesto Krupina 818 594,00 818594.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 906,00 5906.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Slovenská Ľupča Obec Slovenská Ľupča 357 700,00 357700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 67 727,00 67727.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 234,00 3234.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Pečovská Nová Ves Obec Pečovská Nová Ves 124 395,00 124395.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 362,00 11362.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 154 472,00 154472.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 137,00 10137.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 215,00 13215.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 458,00 19458.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber a odvoz odpadu Obec Trebatice 29 046,00 29046.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadu Obec Borovce 22 200,00 22200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia komunálneho odpadu Obec Hviezdoslavov 120 000,00 120000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zberné nádoby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 570,00 4570.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 250,00 11250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia komunálnych odpadov Mesto Prešov 249 000,00 249000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia komunálnych odpadov Mesto Prešov 250 577,00 250577.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a odvoz komunálneho odpadu Obec Trebatice 26 200,00 26200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nie nebezpečného odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 28 104,00 28104.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zneškodnenie komunálneho / objemového / stavebného / biologického / nebezpečného odpadu Obec Štós 15 211,00 15211.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Ruskov 29 500,00 29500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadu Obec Borovce 19 800,00 19800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby súvisiace s odvozom ostatného odpadu a uloženie na skládku odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom vrátane kontajnerov (2) Rozhlas a televízia Slovenska 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia komunálnych odpadov Mesto Prešov 250 680,00 250680.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov Služby Mesta Piešťany 56 000,00 56000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia komunálnych odpadov Mesto Prešov 250 680,00 250680.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, preprava a zneškodňovanie ostatného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 18 01 04 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 20 020,00 20020.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber a odvoz komunálneho odpadu Obec Trebatice 26 715,00 26715.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadu v obci Borovce Obec Borovce 20 900,00 20900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 796,00 2796.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vyčistenie odlučovača tukov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 342,00 342.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Skládkovanie odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 500,00 37500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber a uloženie tuhého komunálneho odpadu vrátane trideného zberu na roky 2019-2022 Centrum výcviku Lešť 158 000,00 158000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 91 887,00 91887.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 244,00 19244.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Obec Kanianka 240 000,00 240000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 718,67 718.67 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 581,00 19581.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 89 933,00 89933.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber a odvoz komunálneho odpadu Obec Trebatice 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadu v obci Borovce Obec Borovce 27 600,00 27600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Čerpanie, čistenie a údržba ORL, LPT a žumpy vrátane nakladania so vzniknutým odpadom Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 000,00 20000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 236,00 8236.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 241,00 18241.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 17 474 000,00 17474000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 3 977 666,00 3977666.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Miloslavov Obec Miloslavov 257 649,00 257649.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov Obec Čaklov 166 414,00 166414.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná Obec Dunajská Lužná 411 547,00 411547.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 56 132,00 56132.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 139,00 7139.0 EUR 2019 Služby Nie 1
ZABEZPEČENIE ZBEROVEJ SPOLOČNOSTI NA ZBER A ODVOZ ODPADU Obec Hviezdoslavov 218 755,00 218755.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Budča Obec Budča 129 563,00 129563.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Obec Spišská Teplica 190 298,00 190298.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 879,00 23879.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 51 842,00 51842.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, preprava komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Lieskovec Obec Lieskovec 268 266,00 268266.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - stred Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 420,00 420.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 831,32 1831.32 EUR 2019 Služby Nie 1
Skládkovanie odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 69 999,00 69999.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 31 500,00 31500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nie nebezpečného odpadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 000,00 36000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadu Obec Huncovce 138 000,00 138000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadu v obci Obec Borovce 54 800,00 54800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber a likvidácia komunálneho a objemného odpadu Obec Beluša 640 131,00 640131.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 795,00 6795.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 358,00 20358.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Preprava odpadu Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 55 300,00 55300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber a preprava odpadu na skládku ZOHŽO v Čukárskej Pake Obec Nový Život 162 291,00 162291.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber zmesového komunálnych odpadov vrátane ich prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia v meste Sliač Mesto Sliač 1 049 803,00 1049803.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 341,00 23341.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Piešťany Mesto Piešťany 11 915 796,00 11915796.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 448,00 8448.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a separovaným odpadom v meste Lipany a pridružených obcí Mesto Lipany 1 285 088,00 1285088.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Skládka odpadov na zneškodňovanie komunálnych druhov odpadov kategórie ,,O" Mesto Ilava 200 000,00 200000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním Technické služby Detva s.r.o. 1 700 743,00 1700743.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 174,00 4174.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 173,00 17173.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 240,00 10240.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 863,00 1863.0 EUR 2021 Služby Nie 1

ferova.l@mariuspedersen.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 304 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Solvejg Tønning Sørensen
Adresa:
Kobberbæksvej 31A Svendborg 5700
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Finn Buus Nielsen
Adresa:
Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ann Louise Orbesen
Adresa:
Hannebjergvej Rungsted Kyst 2960
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Uffe Tønning Hansen
Adresa:
Åvangen 96 Ringe 5750
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jens Mortensen
Adresa:
Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jens Flesner Kristiansen
Adresa:
H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Søren Borregaard
Adresa:
GI Højenvej 105 Vejle 7100
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Søren Klarskov Vilby
Adresa:
Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
5. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jens Flesner Kristiansen
Adresa:
H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
5. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Søren Borregaard
Adresa:
GI Højenvej 105 Vejle 7100
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
5. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Søren Klarskov Vilby
Adresa:
Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Uffe Tønning Hansen
Adresa:
Åvangen 96 Ringe 5750
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jens Mortensen
Adresa:
Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ib Thrane
Adresa:
Sadolinsvaenget 4 Odense 5230
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Schak Larsen
Adresa:
Sadolinsgade 9 Odense 5000
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Finn Buus Nielsen
Adresa:
Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Barger Prekop s.r.o.
Adresa:
Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 5.02.2020 do: 24.07.2020

StiahniZáznam platný od: 21.07.2017 do: 5.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×