Dodávateľ

RYBA Košice spol. s r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RYBA Košice spol. s r.o.

IČO: 17147522

Adresa: Južná trieda 54, Košice

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3743

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Júl 2020

Záznam platný do: 14. Júl 2023

Posledná zmena: 15. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 314 223,00 EUR 3 4
2016 33 186,16 EUR 3 3
2017 59 420,40 EUR 4 4
2018 36 400,00 EUR 2 2
2019 64 406,93 EUR 5 5
2020 58 958,80 EUR 8 8
2021 12 445,83 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 302 223,00 EUR 2 3
2016 45 186,16 EUR 4 4
2017 59 420,40 EUR 4 4
2018 42 958,33 EUR 3 3
2019 57 848,60 EUR 4 4
2020 58 958,80 EUR 8 8
2021 12 445,83 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 8 413,00 8413.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 200 000,00 200000.00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 12 000,00 12000.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 18 200,00 18200.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 20 009,83 20009.83 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 102 223,00 102223.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 79 793,06 79793.06 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 60 594,13 60594.13 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 37 338,00 37338.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 7 350,00 7350.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 5 362,50 5362.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 6 558,33 6558.33 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 637,00 637.00 EUR
Základná škola Považská 12 1 5 825,00 5825.00 EUR
Materská škola 1 5 327,27 5327.27 EUR
Materská škola Havanská 26, Košice 1 2 000,00 2000.00 EUR
Materská škola 1 7 410,00 7410.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mrazená a chladená hydina pre ŠDaJ UPJŚ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 200 000,00 200000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 111 851,00 111851.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka potravín pre jedáleň SPP v Bratislave Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 107 000,00 107000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Technická univerzita v Košiciach 9 670,00 9670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - Rybacie a lahôdkové šaláty, lahôdky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 765,50 765.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Balené šaláty lahôdkové a rybacie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 45 192,00 45192.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Balené majonézové šaláty lahôdkové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 12 212,40 12212.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Technická univerzita v Košiciach 18 653,00 18653.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Balené majonézové šaláty lahôdkové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 40 522,00 40522.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Balené majonézové šaláty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 750,00 18750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Balené majonézové šaláty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 28 944,00 28944.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Majonézové šaláty a lahôdky (12-21) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 10 899,72 10899.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín do 27 Školských jedální pri Materských školách Mesta Banská Bystrica a do Sociálneho zariadenia Mestské detské jasle v Banskej Bystrici Mesto Banská Bystrica 386 345,00 386345.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené bravčové mäso (12-05) Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 820,00 8820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Majonézové šaláty Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 9 687,72 9687.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola 5 860,00 5860.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Materská škola Havanská 26, Košice 2 400,00 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 203,00 8203.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola 8 151,00 8151.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - hlboko mrazené výrobky Nemocnica svätého Michala, a. s. 25 405,25 25405.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Balené majonézové šaláty Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 210,00 15210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydina 2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 700,00 6700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny 2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 400,00 3400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a ryby Základná škola Považská 12 8 881,56 8881.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Majonézové šaláty a lahôdky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 8 226,00 8226.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 605,00 11605.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 291 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo PhD.
Adresa:
Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo PhD.
Adresa:
Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2018
Záznam do:
25. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo PhD.
Adresa:
Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Apríl 2018
Záznam do:
28. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo PhD.
Adresa:
Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Záznam do:
17. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Gima
Adresa:
Jesenského 22 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.
Adresa:
Moyzesova 36 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.04.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 28.06.2018 do: 25.04.2019

StiahniZáznam platný od: 17.04.2018 do: 28.06.2018

StiahniZáznam platný od: 26.06.2017 do: 17.04.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×