Dodávateľ

3 Energy, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: 3 Energy, s.r.o.

IČO: 45293619

Adresa: Pri cintoríne 36, Žilina

Registračné číslo: 2018/2-PO-E7423

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Február 2018

Záznam platný do: 27. Február 2021

Posledná zmena: 2. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 210 859,00 EUR 3 3
2017 229 311,00 EUR 2 2
2018 1 346 726,00 EUR 4 4
2019 850 270,00 EUR 3 4
2020 2 870 067,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 210 859,00 EUR 3 3
2017 229 311,00 EUR 2 2
2018 1 346 726,00 EUR 4 4
2019 850 270,00 EUR 3 4
2020 2 870 067,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinský samosprávny kraj 1 137 815,00 137815.00 EUR
Obec Kalameny 1 83 175,00 83175.00 EUR
Obec Ťapešovo 1 83 234,00 83234.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 44 450,00 44450.00 EUR
Mesto Turzovka 1 597 794,00 597794.00 EUR
Obec Opatovská Nová Ves 1 91 496,00 91496.00 EUR
Obec Rudinská 1 354 034,00 354034.00 EUR
Obec Zbyňov 1 219 919,00 219919.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 2 499 376,00 2499376.00 EUR
Obec Predajná 1 121 137,00 121137.00 EUR
Mesto Vrútky 1 273 761,00 273761.00 EUR
Obec Radvaň nad Dunajom 2 341 961,00 341961.00 EUR
Obec Jahodná 1 370 691,00 370691.00 EUR
KOMAD spol. s r.o. 1 288 390,00 288390.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Kalameny Obec Kalameny 83 300,00 83300.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Ťapešovo Obec Ťapešovo 83 319,00 83319.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Liptovská knižnica G. Fejérpataky – Belopotockého, Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia strechy so zateplením Žilinský samosprávny kraj 137 815,00 137815.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zlepšovanie tepelnotechnických vlastností ZŠ a MŠ v Opatovskej Novej Vsi Obec Opatovská Nová Ves 92 889,00 92889.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zvýšenie kapacity Materskej školy Francúzskych partizánov 2979/19, Vrútky - Stavebné práce Mesto Vrútky 276 076,00 276076.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Predajná Obec Predajná 121 137,00 121137.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia v administratívnej budove Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 56 400,00 56400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu v Turzovke – stavebné práce Mesto Turzovka 597 794,00 597794.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej nárocˇnosti budov materskej školy v obci Rudinská – stavebné práce Obec Rudinská 354 034,00 354034.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej haly KOMAD spol. s r.o. KOMAD spol. s r.o. 288 390,00 288390.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Zbyňov Obec Zbyňov 219 919,00 219919.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zateplenie obecných objektov - stavebné práce Obec Radvaň nad Dunajom 341 959,00 341959.0 EUR 2019 Práce Áno 2
Zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu v obci Jahodná (VO2) Obec Jahodná 370 691,00 370691.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Modernizácia a prestavba tréningového centra MMŠ Radvaň, Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 2 558 804,00 2558804.0 EUR 2020 Práce Nie 1

info@3energy.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 69 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Bc. František Zicho
Adresa:
Dolná Trnovská 34 Žilina 010 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Macura
Adresa:
Mateja Bela 59 Žilina 01015
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Macura
Adresa:
Mateja Bela 59 Žilina 01015
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AKSK, s.r.o.
Adresa:
Nám. SNP 15 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×