Dodávateľ

ESPIK Group s.r.o.

Orlov
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ESPIK Group s.r.o.

IČO: 46754768

Adresa: Orlov 133, Orlov

Registračné číslo: 2016/9-PO-E2354

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. September 2016

Záznam platný do: 23. September 2019

Posledná zmena: 17. Január 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 21 418,32 EUR 7 7
2018 14 673,33 EUR 5 5
2019 10 689,98 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 21 418,32 EUR 7 7
2018 14 673,33 EUR 5 5
2019 10 689,98 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 3 157,50 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 9 940,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 5 735,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 18 808,33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 5 199,14 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 1 083,33 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 1 700,00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 1 158,33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 890,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 040,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 10 845,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 190,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 352,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 700,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 12 720,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 216,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 940,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 600,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 732,00 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 52 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Jaržembovský
Adresa:
Mierová 12 Stará Ľubovňa 06401
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
25. September 1984
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017

Meno:
Matej Bondra
Adresa:
Mierová 36 Stará Ľubovňa 06401
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
9. Jún 1986
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017

Meno:
Tomáš Jaržembovský
Adresa:
247 Plavnica 06545
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
8. November 1985
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017

Meno:
Peter Jaržembovský
Adresa:
Mierová 12 Stará Ľubovňa 06401
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
25. September 1984
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017

Meno:
Matej Bondra
Adresa:
Mierová 36 Stará Ľubovňa 06401
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
9. Jún 1986
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017

Meno:
Tomáš Jaržembovský
Adresa:
247 Plavnica 06545
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
8. November 1985
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Gábor Száraz
Adresa:
Garbiarska 20 Stará Ľubovňa 064 01
Meno:
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát
Adresa:
Námestie sv. Mikuláša 20 Stará Ľubovňa 06401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.01.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 4.07.2017 do: 4.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×