Vyhlásené obstarávanie

Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Michalovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
368 870,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45231300-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
18. Máj 2016
Lehota na predkladanie ponúk:
13. Jún 2016
Dátum otvárania ponúk:
13. Jún 2016
Ponuka musí platiť do:
31. December 2016
Miesto otvárania ponúk:
Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, Mestský úrad I. poschodie č. dv. 214
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie neverejné
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 3

Opis obstarávania

Rekonštrukcia vonkajších rozvodov ÚVK, TPV a CTPV v okruhu centrálnej kotolne PK2-Cirk. škola - B3 / 1.časť/ a v okruhu centrálnej kotolne Juh 2 - I. etapa medzi blokmi A2-D2 /2. časť/.

Doplňujúce informácie

Súťažné podklady sú poskytované bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5769) vo formáte pdf alebo prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa (http://www.michalovce.sk) v časti Verejné súťaže. Odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa zriadeného ÚVO alebo z webovej stránky verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby a to zaslaním e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorého obsahom bude informácia o prevzatí súťažných podkladov (SP), ktorá bude zároveň obsahovať názov, adresu sídla a mailový kontakt záujemcu v prípade potreby zasielania vysvetlení resp. doplnení súťažných podkladov. Prípadné vysvetľovanie resp. dopĺňanie SP budú zverejnené aj na vyššie uvedených kontaktoch.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×