Dodávateľ

ENERGOBYT s.r.o. Humenné

Humenné
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ENERGOBYT s.r.o. Humenné

IČO: 31680321

Adresa: Lipová 1, Humenné

Registračné číslo: 2020/4-PO-E4641

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Apríl 2020

Záznam platný do: 20. Apríl 2023

Posledná zmena: 21. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 848 938,00 EUR 3 3
2015 203 551,00 EUR 1 1
2017 33 230,00 EUR 1 1
2018 3 925 341,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 848 938,00 EUR 3 3
2015 203 551,00 EUR 1 1
2017 33 230,00 EUR 1 1
2018 3 925 341,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Michalovce 1 33 230,00 33230.00 EUR
ALTHAN, s.r.o. 1 399 237,00 399237.00 EUR
Tlmačská energetická, s. r. o. 1 2 288 900,00 2288900.00 EUR
Domov sociálnych služieb v Jabloni 1 160 801,00 160801.00 EUR
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 1 203 551,00 203551.00 EUR
Trebišovská energetická, s. r. o. 1 1 690 423,00 1690423.00 EUR
SABYT, s.r.o. 1 445 093,00 445093.00 EUR
PPS Group a.s. 1 1 789 825,00 1789825.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby a spotreby energetických médií ALTHAN, s.r.o. 469 046,00 469046.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a optimalizácia rozvodov tepla v Tlmačoch Tlmačská energetická, s. r. o. 2 485 280,00 2485280.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Plynofikácia zariadenia Domov sociálnych služieb v Jabloni 134 415,00 134415.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ústredného vykurovania a plynovej kotolne hlavnej budovy „Detský raj“ Tatranská Lesná. Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 197 389,00 197389.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce Mesto Michalovce 280 754,00 280754.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Výstavba rozvodov tepla a prepojenie kotolní v systéme CZT v Sabinove SABYT, s.r.o. 516 980,00 516980.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia sústavy rozvodov tepla v Trebišove Trebišovská energetická, s. r. o. 1 821 440,00 1821440.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia rozvodov tepla PPS Group a.s. 2 002 606,00 2002606.0 EUR 2018 Práce Áno 1
+4217754511


energobyt@ke.telecom.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 18 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marián Lopata
Adresa:
Majakovského 17 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Bača
Adresa:
1.mája 13 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jana Sivčová
Adresa:
Laborecká 35 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
15. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Bača
Adresa:
1.mája 13 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Lopata
Adresa:
Majakovského 17 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Viktor Dubas
Adresa:
Štefánikova 22 Humenné 06601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 15.06.2018 do: 26.02.2019

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 15.06.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×