Dodávateľ

DREVONA INTERIORS s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DREVONA INTERIORS s.r.o.

IČO: 47188049

Adresa: Výhonská 1, Bratislava

Registračné číslo: 2020/3-PO-E4328

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Marec 2020

Záznam platný do: 28. Marec 2023

Posledná zmena: 28. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 5 019 083,34 EUR 3 4
2018 2 300 464,50 EUR 4 4
2019 2 483 340,00 EUR 18 20
2020 257 779,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 5 019 083,34 EUR 3 4
2018 2 300 464,50 EUR 4 4
2019 2 246 716,00 EUR 14 15
2020 494 403,00 EUR 6 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 1 768 855,00 EUR
Slovak Business Agency 1 229 911,00 EUR
Obec Svinia 1 18 981,00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 2 389 232,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 5 000 000,00 EUR
Obec Spišská Teplica 1 34 234,00 EUR
Mesto Sabinov 2 16 535,00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 299 941,00 EUR
Mesto Svit 1 24 155,00 EUR
Obec Spišský Štvrtok 1 24 308,00 EUR
Mesto Giraltovce 1 34 889,00 EUR
Obec Zborov 1 14 285,00 EUR
Obec Župkov 1 20 444,00 EUR
Obec Slovenská Ľupča 1 24 115,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 32 252,50 EUR
Obec Švábovce 2 81 578,00 EUR
Obec Ľubica 1 27 868,00 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 18 166,67 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 916,67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelársky a školský nábytok pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 5 000 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 2
Nábytok pre školský internát Stredná odborná škola služieb a lesníctva 33 581,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok REA OFFICE Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 199,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Preglejka stolárska Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 21 805,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky laminátové a ABS hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 17 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový nábytok a vozíky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 799 555,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Archivačné skrine pre potreby útvarov FS v rámci SLovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 499 357,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 199 375,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Archivačné skrine pre potreby útvarov FS v rámci SLovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 307 333,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Archivačné skrine pre potreby útvarov FS v rámci SLovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 349,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 115 884,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach Mesto Giraltovce 140 007,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy s MŠ Svinia, Záhradnícka 83/19 Obec Svinia 71 095,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební – ZŠ 17. Novembra a ZŠ Komenského 13 v Sabinove Mesto Sabinov 136 190,00 EUR 2019 Tovary Áno 2
Archivačné skrine pre potreby útvarov FS v rámci SLovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 36 307,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 111 180,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy – ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478 Obec Zborov 111 322,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
ZŠ Spišský Štvrtok – vybavenie odborných učební Obec Spišský Štvrtok 135 367,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Odborne a moderne- ZŠ v Spišskej Teplici Obec Spišská Teplica 127 482,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zdravotnícky nábytok Fakultná nemocnica Trenčín 299 941,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Sama Cambela Slovenská Ľupča obstaraním odborných učební Obec Slovenská Ľupča 110 986,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – Základná škola Mierová 134 a Základná škola Komenského vo Svite Mesto Svit 144 221,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce Obec Švábovce 97 175,00 EUR 2019 Tovary Áno 2
Vybudovaním odborných učební v ZŠ Župkov zlepšiť kompetencie žiakov. Obec Župkov 109 654,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 110 447,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební – ZŠ Ľubica Obec Ľubica 125 754,00 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok a interiérové vybavenie Slovak Business Agency 229 911,00 EUR 2020 Tovary Áno 1

ad5@drevona.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 43 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Roman Ružanský
Adresa:
Púchovská 6 Bratislava - mestská časť Rača 83106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
alianciaadvokátov ak, s.r.o.
Adresa:
Vlčkova 8/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105
Meno:
Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.
Adresa:
Bancíkovej A Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 13.06.2017 do: 25.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×