CPV kód

44113620-7

Asfalt

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 363 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 17 699 390 EUR
Mesto Kolárovo 1 2 900 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 7 186 240 EUR
Mesto Nitra 12 372 475 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5 56 839 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 94 992 641 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 168 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 2 85 499 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 17 32 738 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 3 401 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 2 259 941 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 216 EUR
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 3 80 050 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 640 EUR
Mestské služby Nitra 2 33 400 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 2 32 590 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 8 51 430 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 69 407 EUR
Správa mestských komunikácií Poprad 1 95 833 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 9 88 359 EUR
Technické služby mesta Levoča 5 85 800 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 197 EUR
Technické služby Brezno 3 34 309 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 3 9 490 EUR
Mesto Gelnica 1 8 370 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 4 92 600 EUR
Technické služby mesta Humenné 7 78 645 EUR
Technické služby mesta Gelnica 5 40 417 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 2 49 565 EUR
EUROVIA SK, a.s. 65 1 037 617 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 16 505 359 EUR
CESTY NITRA, a.s. 5 227 692 EUR
STRABAG s.r.o. 22 467 754 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 4 129 020 EUR
ABAKE spol. s r.o. 2 16 900 EUR
DOPRA - VIA, a.s. 30 326 528 EUR
BITUNOVA spol. s r.o. 28 381 254 EUR
UNIASFALT s.r.o. 13 117 293 EUR
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 1 9 300 EUR
Pozemné stavby CS, s.r.o. 2 28 265 EUR
PARAPETROL, a.s. 21 108 473 EUR
CESTY SK s.r.o. 1 35 999 EUR
Stavebné profily s.r.o. 1 168 EUR
ASTAP stavby, s.r.o. 5 27 610 EUR
Rastislav Pavlus 1 1 197 EUR
SBL Europe, s.r.o. 1 11 674 EUR
CESTNÉ STAVBY MICHALOVCE s.r.o. 1 11 500 EUR
BITUMAT SK s. r. o. 1 2 181 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Asfalt cestný polofúkaný 70/100 - Objednávky za 3Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 13 550 13550.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 460 460.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 369 6369.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 140 1140.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 305 000 305000.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 8 798 8798.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 781 13781.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 217 1217.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 161 2161.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 890 2890.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 378 1378.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 780 780.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 896 5896.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 907 1907.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 147 1147.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 556 6556.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 811 3811.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 439 439.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 833 5833.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 21 608 21608.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 911 13911.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 386 400 386400.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Asfalt cestný polofúkaný 70/100 - Objednávky za 4Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 14 715 14715.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 4 084 4084.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 203 25203.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 903 1903.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 095 18095.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 025 1025.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 111 19111.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 680 1680.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 406 3406.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 974 6974.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 687 2687.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 936 1936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 282 4282.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 194 15194.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 717 2717.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 323 8323.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
ASFALTOVANIE 2018-2019 Mesto Žiar nad Hronom 259 941 259941.0 EUR 2018 Práce Nie 2
Studená bitúmenová zmes použiteľná pri daždi a snehu,poľadovici i mraze do -10 stupňov C - CANADER MIX (alebo ekvivalent) Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 285 285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obaľovaná za tepla AC 11 obrusná 50/70 Správa mestských komunikácií Poprad 128 700 128700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes letná Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 240 1240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 8 850 8850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 Mestské služby Nitra 21 600 21600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplá obaľovaná zmes AC 11 O, I Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 27 700 27700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 Mestské služby Nitra 21 600 21600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes AC Mesto Hanušovce nad Topľou EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 13 000 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Humenné 16 320 16320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC O 8 Obrusná 50/70 Mesto Gelnica 10 800 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Humenné 15 600 15600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplá obaľovaná zmes AC 11 O, I Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 27 700 27700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 8 840 8840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltom obaľovaná zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 650 39650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltom obaľovaná zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 975 39975.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltom obaľovaná zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 975 39975.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltom obaľovaná zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 650 39650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltom obaľovaná zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 995 39994.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 O 50/70 Technické služby Brezno 12 620 12620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 050 4050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 Mesto Nitra 10 800 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 050 4050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná asfaltová zmes Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 5 400 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 4 550 4550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 17 000 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 Mesto Nitra 25 600 25600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 200 8200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Humenné 18 750 18750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 19 350 19350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltobetón- nemodifikovaný AC 80 TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 16 800 16800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 16 300 16300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 15 800 15800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na výprasky výtlkov a opravu ciest Mesto Kolárovo 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC O 8 Obrusná 50/70Názov Technické služby mesta Gelnica 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Technické služby mesta Levoča 17 400 17400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vysprávky výtlkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 992 9991.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 30 750 30750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfalt cestný polofúkaný 70/100 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8 910 8910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 O 50/70 Technické služby Brezno 12 620 12620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 O 50/70 Technické služby Brezno 12 620 12620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 585 39585.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vysprávky výtlkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 792 1791.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 650 39650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 650 39650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfalt cestný polofúkaný 70/100 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8 125 8125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná asfaltová zmes Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 4 240 4240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 42 600 42600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 465 3465.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 825 825.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC O 8 Obrusná 50/70Názov Technické služby mesta Gelnica 10 000 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vysprávky výtlkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 998 9998.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 825 825.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 23 160 23160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teplá obaľovaná zmes (asfaltový betón) AC 11 O, II Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 100 7100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltobetón- nemodifikovaný AC 8 O TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 18 200 18200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 30 750 30750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 32 500 32500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Technické služby mesta Levoča 17 400 17400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 200 8200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Humenné 6 300 6300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 11 000 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70 Mesto Nitra 36 000 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70 Mesto Nitra 36 000 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teplá obaľovaná zmes (asfaltový betón) AC 11 O, II Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 13 700 13700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stavebné materiály : betón, asfalt Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes ACo II. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 36 300 36300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes ACo III. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 36 300 36300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 Mesto Nitra 19 200 19200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teplá obaľovaná zmes (asfaltový betón) AC 11 O, II Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 13 600 13600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 483 4483.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 099 1099.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 Mesto Nitra 19 200 19200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 Mesto Nitra 19 200 19200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 520 2520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 964 7964.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 017 3017.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná asfaltová zmes Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 4 833 4833.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 54 193 54193.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 900 2900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Technické služby mesta Levoča 17 100 17100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 8 243 8242.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 23 150 23150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 200 8200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 32 000 32000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Humenné 13 680 13680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70 Mesto Nitra 52 956 52956.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vysprávky výtlkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 998 9998.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC O 8 Obrusná 50/70Názov Technické služby mesta Gelnica 10 000 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfalt cestný polofúkaný 70/100 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 11 675 11675.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes Aco III. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 64 058 64058.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes Univerzita Komenského v Bratislave 1 550 1550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes Aco III. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 64 058 64058.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 591 6591.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 555 3555.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 377 1377.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 035 19035.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Asfaltom obalená zmes Aco I. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 36 024 36024.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes Aco II. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 36 024 36024.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70 Mesto Nitra 49 600 49600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70 Mesto Nitra 49 600 49600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7 000 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70 Mesto Nitra 92 200 92200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Technické služby mesta Levoča 17 100 17100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 200 8200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 23 150 23150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Humenné 13 800 13800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 32 000 32000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 580 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Studená asfaltová zmes letná Univerzita Komenského v Bratislave 2 620 2620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC O 8 Obrusná 50/70, pre r. 2020 Technické služby mesta Gelnica 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vysprávky výtlkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 500 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes Aco III. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 61 100 61100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes Aco I. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 37 050 37050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes Aco II. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 27 491 27491.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 400 5400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 929 1929.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 434 13434.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 792 5792.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 390 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70 Mesto Nitra 83 000 83000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 23 150 23150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Technické služby mesta Levoča 17 100 17100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 10 000 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Humenné 13 800 13800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 31 500 31500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC O 8 Obrusná 50/70, pre r. 2021 Technické služby mesta Gelnica 10 000 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 31 500 31500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×