CPV kód

44113620-7

Asfalt

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 363 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 513 188 EUR
Mesto Kolárovo 1 2 900 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 4 92 750 EUR
Mesto Nitra 8 167 900 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5 56 839 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 74 940 405 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 168 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 2 85 499 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 15 24 538 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 220 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 2 259 941 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 1 216 EUR
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 3 80 050 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 640 EUR
Mestské služby Nitra 2 33 400 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 2 32 590 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 8 51 430 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 69 407 EUR
Správa mestských komunikácií Poprad 1 95 833 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 7 68 359 EUR
Technické služby mesta Levoča 3 51 900 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 197 EUR
Technické služby Brezno 3 34 309 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 3 9 490 EUR
Mesto Gelnica 1 8 370 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 46 300 EUR
Technické služby mesta Humenné 5 55 645 EUR
Technické služby mesta Gelnica 3 22 250 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 1 49 500 EUR
EUROVIA SK, a.s. 50 733 480 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 12 379 644 EUR
CESTY NITRA, a.s. 4 191 725 EUR
STRABAG s.r.o. 17 364 284 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 3 74 500 EUR
ABAKE spol. s r.o. 2 16 900 EUR
DOPRA - VIA, a.s. 27 307 289 EUR
BITUNOVA spol. s r.o. 20 359 009 EUR
UNIASFALT s.r.o. 13 117 293 EUR
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 1 9 300 EUR
Pozemné stavby CS, s.r.o. 2 28 265 EUR
PARAPETROL, a.s. 17 103 161 EUR
CESTY SK s.r.o. 1 35 999 EUR
Stavebné profily s.r.o. 1 168 EUR
ASTAP stavby, s.r.o. 4 23 710 EUR
Rastislav Pavlus 1 1 197 EUR
SBL Europe, s.r.o. 1 11 674 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Asfalt cestný polofúkaný 70/100 - Objednávky za 3Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 13 550 EUR 2014 Tovary Áno 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 460 EUR 2014 Tovary Áno 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 369 EUR 2015 Tovary Áno 3
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 140 EUR 2015 Tovary Áno 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 305 000 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 8 798 EUR 2014 Tovary Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 781 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 217 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 161 EUR 2015 Tovary Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 890 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 378 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 780 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 896 EUR 2014 Tovary Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 907 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 147 EUR 2014 Tovary Áno 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 556 EUR 2014 Tovary Áno 3
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 811 EUR 2015 Tovary Áno 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 439 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 833 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 21 608 EUR 2015 Tovary Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 911 EUR 2015 Tovary Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 386 400 EUR 2015 Tovary Nie 2
Asfalt cestný polofúkaný 70/100 - Objednávky za 4Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 14 715 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 4 084 EUR 2016 Tovary Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 203 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 903 EUR 2015 Tovary Áno 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 095 EUR 2014 Tovary Áno 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 025 EUR 2014 Tovary Áno 3
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 111 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 680 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 406 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 974 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 687 EUR 2017 Tovary Nie 3
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 936 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 282 EUR 2018 Tovary Nie 3
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 194 EUR 2018 Tovary Nie 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 717 EUR 2018 Tovary Nie 2
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 323 EUR 2018 Tovary Nie 2
ASFALTOVANIE 2018-2019 Mesto Žiar nad Hronom 259 941 EUR 2018 Práce Nie 2
Studená bitúmenová zmes použiteľná pri daždi a snehu,poľadovici i mraze do -10 stupňov C - CANADER MIX (alebo ekvivalent) Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 285 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obaľovaná za tepla AC 11 obrusná 50/70 Správa mestských komunikácií Poprad 128 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes letná Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 8 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 Mestské služby Nitra 21 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplá obaľovaná zmes AC 11 O, I Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 27 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 Mestské služby Nitra 21 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes AC Mesto Hanušovce nad Topľou EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 13 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Humenné 16 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC O 8 Obrusná 50/70 Mesto Gelnica 10 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Humenné 15 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplá obaľovaná zmes AC 11 O, I Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 27 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 8 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltom obaľovaná zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltom obaľovaná zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 975 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltom obaľovaná zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 975 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltom obaľovaná zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltom obaľovaná zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 995 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 O 50/70 Technické služby Brezno 12 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 Mesto Nitra 10 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná asfaltová zmes Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 5 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 4 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 17 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 Mesto Nitra 25 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Humenné 18 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 19 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltobetón- nemodifikovaný AC 80 TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 16 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 16 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 15 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na výprasky výtlkov a opravu ciest Mesto Kolárovo 8 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC O 8 Obrusná 50/70Názov Technické služby mesta Gelnica 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Technické služby mesta Levoča 17 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vysprávky výtlkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 992 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 30 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfalt cestný polofúkaný 70/100 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8 910 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 O 50/70 Technické služby Brezno 12 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 O 50/70 Technické služby Brezno 12 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 585 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vysprávky výtlkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 792 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfalt cestný polofúkaný 70/100 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8 125 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná asfaltová zmes Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 4 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 42 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 465 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 825 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC O 8 Obrusná 50/70Názov Technické služby mesta Gelnica 10 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vysprávky výtlkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 998 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 825 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 23 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teplá obaľovaná zmes (asfaltový betón) AC 11 O, II Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltobetón- nemodifikovaný AC 8 O TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 18 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 30 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 32 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Technické služby mesta Levoča 17 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Humenné 6 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 11 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70 Mesto Nitra 36 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70 Mesto Nitra 36 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teplá obaľovaná zmes (asfaltový betón) AC 11 O, II Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 13 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
stavebné materiály : betón, asfalt Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes ACo II. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 36 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes ACo III. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 36 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 Mesto Nitra 19 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teplá obaľovaná zmes (asfaltový betón) AC 11 O, II Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 13 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 483 EUR 2018 Tovary Nie 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 099 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 Mesto Nitra 19 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 Mesto Nitra 19 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 964 EUR 2018 Tovary Nie 2
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 017 EUR 2018 Tovary Nie 3
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná asfaltová zmes Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 4 833 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 54 193 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Technické služby mesta Levoča 17 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 8 243 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 23 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 32 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Humenné 13 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 a AC 11 obrusná 50/70 Mesto Nitra 52 956 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vysprávky výtlkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 998 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC O 8 Obrusná 50/70Názov Technické služby mesta Gelnica 10 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfalt cestný polofúkaný 70/100 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 11 675 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes Aco III. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 64 058 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes Univerzita Komenského v Bratislave 1 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes Aco III. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 64 058 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne studené asfaltové zmesi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 591 EUR 2019 Tovary Nie 2

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×