Dodávateľ

Rastislav Pavlus

Dolná Breznica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Rastislav Pavlus

IČO: 33486166

Adresa: 257, Dolná Breznica

Registračné číslo: 2019/6-FO-E1465

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Jún 2019

Záznam platný do: 2. Jún 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 115 428,61 EUR 47 47
2017 1 159,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 115 428,61 EUR 47 47
2017 1 159,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 7 888,62 7888.62 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 28 408,06 28408.06 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 1 537,52 1537.52 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 8 148,20 8148.20 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 6 150,80 6150.80 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 745,80 745.80 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 497,71 1497.71 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 497,00 497.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 249,10 1249.10 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 2 099,99 2099.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 8 430,98 8430.98 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 1 159,00 1159.00 EUR
Slovenské národné múzeum 2 993,48 993.48 EUR
Stredná odborná škola 1 594,00 594.00 EUR
Stredná odborná škola 1 242,53 242.53 EUR
Mesto Ilava 1 9 989,98 9989.98 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 376,99 376.99 EUR
Obec Čaňa 1 2 914,99 2914.99 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 16 488,97 16488.97 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 619,01 619.01 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 2 473,33 2473.33 EUR
Obec Východná 1 2 331,75 2331.75 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 924,00 924.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 3 670,67 3670.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 2 044,85 2044.85 EUR
Lechstav, s. r. o. 1 2 552,00 2552.00 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 1 592,28 592.28 EUR
Služby Cífer s.r.o. 1 1 966,00 1966.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 340,00 3340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynská pracovná doska, kuchynský drez a stropné podhľady Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na oplotenie objektov Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 8 576,00 8576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 398,00 1398.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kazetové podhľady a upevňovací materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 233,48 1233.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka vodoinštalačného materiálu . Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2 973,00 2973.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na výstavbu sadrokartónových priečok a stropov Služby Cífer s.r.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 930,00 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Stredná odborná škola 732,00 732.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka stavebného materiálu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plochá oceľ Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 525,00 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFRASET TPS-15 variant STANDARD s príslušenstvom Mesto Ilava 13 000,00 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trapézový plech Obec Čaňa 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, omietky, lepidlá. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 458,85 1458.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrutka do dreva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Stredná odborná škola letecko technická 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 415,00 4415.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný a klampiarsky materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 484,00 3484.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 730,00 2730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 496,00 496.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby, riedidlá Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 890,00 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viaczložkové granulované priemyselné hnojivo NPK 15:15:15 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 600,00 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka stavebného materiálu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rúra korugovaná Obec Východná 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
železiarsky tovar Slovenské národné múzeum 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálne disperzné lepidlo používané v polygrafickom priemysle DUVILAX BD-20 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Technická univerzita v Košiciach 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 520,00 2520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž sadrokartónového podhľadu Lechstav, s. r. o. 2 652,00 2652.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Ručné náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 549,00 549.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - etylalkohol, peroxid vodíka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 115,75 115.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný a izolačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
rúrky a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
matice a klince Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 106,00 106.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes aplikovaná za studena Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 14 688,00 14688.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné železo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 375,68 1375.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál - Roxor 16 mm betonárska oceľ Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 322,00 322.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Studená obalená zmes vo vreciach Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oceľový dierovaný plech Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 8 863,00 8863.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na oplotenie - pletivo, plotový stĺpik, plotová vzpera Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 760,00 2760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál pre vodoinštalatérov Stredná odborná škola 405,00 405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vlnitý pozinkovaný plech,skutky Slovenské národné múzeum 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Keramické dlaždice do priestorov jedálne Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 648,00 648.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 650,00 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 88 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Rastislav Pavlus
Adresa:
Pod Skalkou 67/9 Lednické Rovne 02061
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×