Obstarávanie

Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestské služby Nitra
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
21 600,00
Konečná suma(Bez DPH):
14 500,00
Zaplatené:
67.12%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113620-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
ton
Množstvo:
300.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

predmet zákazky bude použitý pri oprave miestnych komunikácií (pri opravách výtlkov)

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: asfaltová zmes AC8 obrusná 50/70 obalovaná za tepla musí spĺňať všetky technické požiadavky stanovené v, Hodnota / charakteristika: norme STN EN 13108-1:2007 a Katalógových listoch asfaltov v poslednom znení; Technické vlastnosti: kvalitatívna trieda, Hodnota / charakteristika: II

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: zrnitosť kameniva, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 3 17 400,00 20% EUR 21. Marec 2016 104786

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×