Dodávateľ

ABAKE spol. s r.o.

Martin
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.3

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ABAKE spol. s. r.o.

IČO: 36442071

Adresa: Kollárova 73, Martin

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2918

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Apríl 2020

Záznam platný do: 28. Apríl 2023

Posledná zmena: 29. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 29 543,00 EUR 6 6
2015 109 854,00 EUR 8 9
2016 94 182,10 EUR 7 7
2017 251 796,91 EUR 8 8
2018 4 456,49 EUR 7 7
2019 928,54 EUR 5 5
2020 4 840,38 EUR 11 11
2021 1 387,07 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 16 281,00 EUR 4 4
2015 49 565,00 EUR 7 7
2016 167 733,10 EUR 10 11
2017 251 796,91 EUR 8 8
2018 4 456,49 EUR 7 7
2019 928,54 EUR 5 5
2020 4 840,38 EUR 11 11
2021 1 387,07 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 4 847,15 4847.15 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 33 485 679,94 485679.94 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 2 183,50 2183.50 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 2 350,00 2350.00 EUR
Obec Semerovo 1 358,30 358.30 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 630,00 630.00 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 1 939,60 939.60 EUR
Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemikálie prevádzkové Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 94 626,00 94626.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Pásky lepiace, polyetylénová pena - Objednávky za 3Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 050,00 1050.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prísady do betónu a prostriedky na ošetrenie betónových výrobkov - Objednávky za 3Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 33 159,00 33159.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prísady do betónu a prostriedky na ošetrenie betónových výrobkov Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 27 578,00 27578.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Prísady do betónu a prostriedky na ošetrenie betónových výrobkov - Objednávky za 1Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 36 934,00 36934.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pásky lepiace, polyetylénová pena - Objednávky za 1Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 352,00 4352.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prísady do betónu a prostriedky na ošetrenie betónových výrobkov - Objednávky za 4Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 48 878,00 48878.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pásky lepiace, polyetylénová pena - Objednávky za 4Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 596,00 2596.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pásky lepiace, polyetylénová pena - Objednávky za 2Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 5 407,00 5407.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prísady do betónu a prostriedky na ošetrenie betónových výrobkov - Objednávky za 2Q/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 41 098,00 41098.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prísady do betónu a prostriedky na ošetrenie betónových výrobkov - Objednávky za 3Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 53 246,00 53246.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prísady do betónu a prostriedky na ošetrenie betónových výrobkov - Objednávky za 2Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 57 191,00 57191.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pásky lepiace, polyetylénová pena - Objednávky za 2Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 6 293,00 6293.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pásky lepiace, polyetylénová pena - Objednávky za 4Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8 780,00 8780.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prísady do betónu a prostriedky na ošetrenie betónových výrobkov - Objednávky za 4Q/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 37 290,00 37290.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prísady do betónu a prostriedky na ošetrenie betónových výrobkov Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 31 370,00 31370.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kremičitý piesok praný, sušený Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 53 304,00 53304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Káva Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viazacia páska NARROSTRAP 65NSAW TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pásky lepiace a PE pena Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 12 465,48 12465.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bicar Fakultná nemocnica Trenčín 2 350,00 2350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo s vysokým obsahom oxidu kremičitého Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 74 569,50 74569.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kremičitý piesok praný, sušený Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 41 815,20 41815.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamenivo s vysokým obsahom oxidu kremičitého Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 74 569,50 74569.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfalt cestný polofúkaný 70/100 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8 910,00 8910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pásky lepiace a pena PE Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 12 641,78 12641.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Páska lepiaca univerzálna - tkanina potiahnutá polyetylénom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 235,00 235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfalt cestný polofúkaný 70/100 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8 125,00 8125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Piesky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 35 933,00 35933.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné motorové vozidlo Škoda Superb Combi Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 24 000,00 24000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tyč rebrovaná D 12 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 950,00 2950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oceľová viazacia páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 228,00 228.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Páska lepiaca univerzálna - tkanina potiahnutá polyetylénom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 325,00 325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup oceľovej viazacej pásky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 630,00 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Páska lepiaca textilná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 237,87 237.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia jutové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 345,00 345.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
obojstranná páska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55,00 55.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90,00 90.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia jutové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 962,00 962.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Montážna pasta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 92,82 92.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do lekárničiek Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 175,70 175.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chémia do bazéna Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 620,20 2620.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne do lekárničiek, lekárničky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 368,65 368.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Páska lepiaca textilná vodeodolná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 460,00 460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Páska lepiaca univerzálna - tkanina potiahnutá polyetylénom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Policajný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Koberec sorpčný Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 210,00 210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Struna do kosačky Obec Semerovo 430,00 430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 516,09 516.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Páska lepiaca textilná vodeodolná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 161,00 161.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne do nástenných lekárničiek, lekárničky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 159,94 159.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Páska lepiaca textilná vodeodolná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 940,00 940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Páska na obaľovanie potrubí Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 295,80 295.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lekárničky - náplne a lekárnička drevená Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 259,27 259.27 EUR 2021 Tovary Nie 1
sypké stavebné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 998,40 998.4 EUR 2021 Tovary Nie 1




+421434131061

+421907806298


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 74 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Elena Kubová
Adresa:
Maše Haľamovej 9 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Elena Kubová
Adresa:
Maše Haľamovej 9 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Veronika Nozar Jakubíková
Adresa:
Republiky 19 Žilina 01001
Meno:
JUDr. Veronika Nozar Jakubíková
Adresa:
Republiky 21 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×