Obstarávanie

Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 217,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 216,00
Zaplatené:
99.91%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113620-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovaru studenej asfaltovej zmesi na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest v dielčích dodávkach, v množstvách a termínoch podľa potreby verejného obstarávateľa. Zmes bude dodávaná v plastových vreciach alebo iných podobných obaloch na odberné miesta v členení predmetu zákazky na jednotlivé regióny. Predmet zákazky je rozdelený na 3 (tri) samostatne vyhodnocované časti:1. časť región Západ; 2. časť región Stred;3. časť región Východ. Množstvá budú upresňované podľa skutočnej potreby formou písomných objednávok kupujúceho. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PARAPETROL, a.s. 1 253,00 Neuvedené EUR 30. September 2016 60005
BITUNOVA spol. s r.o. 1 910,00 Neuvedené EUR 30. September 2016 60006
EUROVIA SK, a.s. 1 53,00 Neuvedené EUR 30. September 2016 60007

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0101-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Január 2016 26. Január 2016
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 23. Február 2016 23. Február 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o dodávke studenej asfaltovej zmesi na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest, 1. časť región Západ 23. Február 2016 23. Február 2016
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona - otváranie ponúk časť "Kritériá" 23. Október 2015 23. Október 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. Február 2016 23. Február 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. Február 2016 23. Február 2016
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona - otváranie ponúk časť "Ostatné" 26. August 2015 26. August 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0100-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. August 2015 3. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2016/0100 č. 19 26. Február 2016 26. Február 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o dodávke Studenej asfaltovej zmesi na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest, 2. časť región Stred 23. Február 2016 23. Február 2016
Zmluva Rámcová dohoda o dodávke studenej asfaltovej zmesi na údržbu vozoviek diaľníc a rýchlostných ciest, 1. časť región Západ 22. Február 2016 22. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2016/009 OBJ 4500087688 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 24. Február 2016 24. Február 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Február 2016 23. Február 2016
Zmluva Rámcová dohoda o dodávke studenej asfaltovej zmesi na údržbu vozoviek diaľníc a rýchlostných ciest, 2. časť región Stred 22. Február 2016 22. Február 2016
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 24. Február 2016 24. Február 2016
Zmluva Rámcová dohoda o dodávke studenej asfaltovej zmesi na údržbu vozoviek diaľníc a rýchlostných ciest, 3. časť región Východ 22. Február 2016 22. Február 2016
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 24. Február 2016 24. Február 2016
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 24. Február 2016 24. Február 2016
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 24. Február 2016 24. Február 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0099-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o dodávke Studenej asfaltovej zmesi na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest, 3. časť región Východ 23. Február 2016 23. Február 2016
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 24. Február 2016 24. Február 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0100-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 23. Marec 2017 23. Marec 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0099 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 24. Február 2016 24. Február 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0101 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku VO - čiastkové zmluvy 2.Q/2016. 19. Október 2016 19. Október 2016
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 24. Február 2016 24. Február 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×