Obstarávanie

Špeciálne studené asfaltové zmesi.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
13 781,00
Konečná suma(Bez DPH):
13 781,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113620-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup špeciálnych studených asfaltových zmesí na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest v dielčích dodávkach. Zmesi budú dodávané v plastových obaloch. Predmet zákazky je rozdelený na 2 (dve) samostatne vyhodnocované časti: 1. časť región Západ, 2. časť región Východ. Množstvá budú upresňované podľa skutočnej potreby formou písomných objednávok kupujúceho. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRA - VIA, a.s. 1 8 455,00 Neuvedené EUR 31. Marec 2016 58775
BITUNOVA spol. s r.o. 1 5 326,00 Neuvedené EUR 31. Marec 2016 58776

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0530 č. 11/2/16 14. Marec 2016 14. Marec 2016
Zápisnica Zápisnica 4. Január 2016 4. Január 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. December 2015 30. December 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. December 2015 2. December 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM_2015_0530_skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0530 č. 15/2/2016 11. Marec 2016 11. Marec 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0530-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018
Zmluva Zmluva 28. December 2015 28. December 2015
Zmluva Zmluva 28. December 2015 28. December 2015
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona: časť „Kritériá“ 23. Október 2015 23. Október 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Január 2016 4. Január 2016
Ponuky uchádzačov DOPRA - VIA, a.s. - časť Kritériá 7. Január 2016 7. Január 2016
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s r.o. - časť Ostatné 7. Január 2016 7. Január 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Júl 2015 15. Júl 2015
Ponuky uchádzačov DOPRA - VIA, a.s. - časť Ostatné 7. Január 2016 7. Január 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. December 2015 30. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0530 č. 2/1/16 9. Marec 2016 9. Marec 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. December 2015 30. December 2015
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s r.o. - časť Kritériá 7. Január 2016 7. Január 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Január 2016 4. Január 2016
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona: časť „Ostatné“ 20. August 2015 20. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0530 č. 4/1/16 9. Marec 2016 9. Marec 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0531-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 23. Marec 2018 23. Marec 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×