Dodávateľ

ASTAP stavby, s.r.o.

Gbely
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ASTAP stavby, s.r.o.

IČO: 43811850

Adresa: Hudecova 166, Gbely

Registračné číslo: 2016/11-PO-E2964

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. November 2016

Záznam platný do: 22. November 2019

Posledná zmena: 16. December 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 51 647,00 EUR 3 3
2018 61 033,33 EUR 3 3
2019 25 160,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 51 647,00 EUR 3 3
2018 61 033,33 EUR 3 3
2019 25 160,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 26 200,00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 39 700,00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 1 610,00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 33 830,00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 2 067,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 31 333,33 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 3 100,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Teplá obaľovaná zmes AC 11 O, I Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 27 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jazyková korektúra vysoko odborných a vedeckých rukopisov písaných v anglickom jazyku Ekonomická univerzita v Bratislave 2 564,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Obnova povrchu cesty III/2277 Rabča - Rabčice v km 0,000 - 0,520 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 35 152,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obaľovaná asfaltová zmes za studena Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 46 860,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená obalená drva Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 375,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená obalená zmes vo vreciach Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 19 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná asfaltová zmes Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 4 833,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená obalená drva Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 23 320,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná zmes Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 6 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Milan Jureňa
Adresa:
Dr. Ľ. Okánika 12 Skalica 90901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
29. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Jureňa
Adresa:
Široká 2803/53 Skalica 90901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
29. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Vladimír Filičko PhD.
Adresa:
Palárikova 1 Košice - mestská časť Juh 04001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
Adresa:
Kováčska 28 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.06.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 29.10.2018 do: 10.06.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×