Obstarávanie

Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
32 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
26 250,00
Zaplatené:
80.76%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113620-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
tona
Množstvo:
500.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Obalené cestné kamenivo bude použité pre výspravky miestnych komunikácií, chodníkov a iných spevnených plôch (opravy výtlkov a pod.)

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Asfaltová zmes musí spĺňať všetky technické požiadavky stanovené normou STN EN13108-1: 2006/AC: 2008 a katalógovými listami asfaltov v poslednom znení, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Kvalitatívna trieda , Hodnota / charakteristika: II.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Asfaltová zmes AC 8 O 50/70, Jednotka: tona, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 500

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG s.r.o. 1 31 500,00 20% EUR 9. Apríl 2018 158262

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×