Dodávateľ

UNIASFALT s.r.o.

Šelpice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: UNIASFALT s.r.o.

IČO: 44557051

Adresa: 136, Šelpice

Registračné číslo: 2020/12-PO-D5269

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. December 2020

Záznam platný do: 8. December 2023

Posledná zmena: 9. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 15 841,00 EUR 3 3
2015 243 785,00 EUR 6 6
2016 37 060,50 EUR 3 3
2017 45 300,00 EUR 2 2
2018 18 386,00 EUR 2 2
2019 2 439 125,00 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 7 043,00 EUR 2 2
2015 250 422,00 EUR 6 6
2016 39 221,50 EUR 4 4
2017 45 300,00 EUR 2 2
2018 18 386,00 EUR 2 2
2019 2 395 633,00 EUR 3 3
2020 32 272,00 EUR 3 3
2021 11 220,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 10 2 682 205,00 2682205.00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 14 500,00 14500.00 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 8 51 430,00 51430.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 39 573,50 39573.50 EUR
Technické služby Brezno 1 11 789,00 11789.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 133 340,00 133340.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 8 798,00 8798.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 161,00 2161.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 896,00 5896.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 147,00 1147.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 833,00 5833.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 21 608,00 21608.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 4 084,00 4084.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 754 965,00 1754965.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka za tepla obalovaných asfaltových zmesí Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 903,00 1903.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 776 644,00 776644.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teplá obaľovaná zmes AC 11 O, I Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 27 700,00 27700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 O 50/70 Technické služby Brezno 12 620,00 12620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltobetón- nemodifikovaný AC 80 TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 16 800,00 16800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teplá obaľovaná zmes (asfaltový betón) AC 11 O, II Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 100,00 7100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teplá obaľovaná zmes (asfaltový betón) AC 11 O, II Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 13 700,00 13700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 307 980,00 2307980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 276 916,00 276916.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 163 043,00 163043.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 148 379,00 148379.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 197 137,00 197137.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 125 230,00 125230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 317 649,00 317649.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

marcel.balaz@eurovia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavol Abrhan
Adresa:
Magnóliová 8 Nové Zámky 94002
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marcel Baláž
Adresa:
Tatranské námestie 4582/3 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Chylo
Adresa:
Izidora Žiaka 19 Turčianske Teplice 03901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. December 2017
Záznam do:
3. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Reiff
Adresa:
Na Hájiku 2241/1 Košice 04013
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Záznam do:
25. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Máté
Adresa:
Juraja Slottu 15 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Záznam do:
8. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Johan Erik Karlström
Adresa:
Styrmansgatan 45 Stockholm SE-11454
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karl Gunnar Johannes Larsson
Adresa:
Villavägen 9 Kalix 95261
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nina Linander
Adresa:
Narvavägen 21 Stockholm 11460
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karl Tage Lennart Karlsson
Adresa:
Sund Gottfridsberg Skärblacka 61731
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Reiff
Adresa:
Na Hájiku 2241/1 Košice 04013
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Tišliar
Adresa:
Generála Svobodu 5258/53 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lars Fredrik Elis Lundberg
Adresa:
Villa Ekudden, Strandvägen 13 Djursholm SE-18260
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marcel Baláž
Adresa:
Tatranské námestie 4582/3 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
John Austin Carring
Adresa:
11606 Monica Street Houston 77024 TX
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ingrid Katarina Bylund
Adresa:
Margretelundsvägen 28 Akersberga 18460
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ann-Marie Inez Hedbeck
Adresa:
Noragardsvägen 54 Danderyd S-18238
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jayne McGivern
Adresa:
Greenlands Farm Edale, Hope Valley Derbyshire S337ZL
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pär Göran Mikael Boman
Adresa:
Sturegatan 38 Stockholm 11436
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Przemyslaw Janiszewski
Adresa:
ul. Płaskowickiej F. 44 m.264 Warszawa 02-778
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Xavier Huillard
Adresa:
2 Place Alexandre 1 ER Versailles 78000
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Berndt Peter Wallin
Adresa:
Roskullsvägen 4B Lidingö SE-18162
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lena Charlotte Strömberg
Adresa:
Skogsvägen 20 Enskede 12262
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Thomas Eric Larsson
Adresa:
Otto Bondes Väg 16 Akersberga 18462
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hans Torsten Gunar Biörck
Adresa:
Engelbrektsgatan 23 Stockholm 11432
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roman Wieczorek
Adresa:
Maltańska 9 Leszno 64-100
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pierre Coppey
Adresa:
65 Avenue Niel Paris 75017
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Magdaléna Dobišová
Adresa:
Moskovská 6 Bratislava 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ulf Richard Hörstedt
Adresa:
Kalmargatan 33 Helsingborg 25251
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pär-Olov Johansson
Adresa:
Centralvägen 36 Hölö 15371
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o.
Adresa:
Kálov 23-2 Žilina 010 01
Meno:
LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o.
Adresa:
Kálov 23-2 Žilina 010 01
Meno:
Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
Adresa:
Karadžičova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 3.01.2020 do: 8.07.2020

StiahniZáznam platný od: 25.06.2019 do: 3.01.2020

StiahniZáznam platný od: 28.09.2018 do: 25.06.2019

StiahniZáznam platný od: 8.12.2017 do: 28.09.2018

StiahniZáznam platný od: 8.08.2017 do: 8.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×