Obstarávanie

Asfaltom obalená zmes ACo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
39 650,00
Konečná suma(Bez DPH):
30 833,33
Zaplatené:
77.76%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113620-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
t
Množstvo:
650.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vysprávky výtlkov a povrchových porúch na cestách II. a III. tried na území TSK okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Asfaltová zmes - asfaltový betón, Hodnota / charakteristika: STN 73 6121, KLAZ; Technické vlastnosti: Špecifikácia AC 11 o, PMB 45/80 - 75, Hodnota / charakteristika: STN EN 13108-1; Technické vlastnosti: Obaľovacia súprava na území okresov Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Hodnota / charakteristika: 650 t

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Okres Považská Bystrica-stredisko údržby, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Okres Púchov- stredisko údržby, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150; Technické vlastnosti: Okres Ilava- stredisko údržby, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 3 37 000,00 20% EUR 21. August 2017 144449

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×