Obstarávanie

Teplá obaľovaná zmes AC 11 O, I


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
27 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
17 656,25
Zaplatené:
63.74%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113620-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
tona
Množstvo:
450.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

teplá obaľovaná asfaltová zmes určená pre vysprávky výtlkov ciest a povrchových porúch na cestách II. a III. triedy

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: asfaltová zmes, asfaltový betón , Hodnota / charakteristika: STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy; Technické vlastnosti: špecifikácia AC 11 O STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. požiadavky na materiály. časť 1: asfaltový betón., Hodnota / charakteristika: STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. požiadavky na materiály. časť 1: asfaltový betón.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: AC 11 O, I - asfaltový betón pre obrusnú vrstvu, s veľkosťou najväčšieho zrna kameniva 11 mm, pre vozovky tried dopravného zaťaženia I., II. a III. triedy, Jednotka: tona, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 450

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UNIASFALT s.r.o. 2 21 187,50 20% EUR 5. Máj 2016 108243

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×