Osoba

Ing. Jozef Brhel


Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Jozef Brhel
Adresa:
Zámocká 16 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum Narodenia:
6. Máj 1961
Verejná osoba:
Nie

Sumár

Firmy v RPVS:
8
Aktívne na UVOstat.sk:
4
Obstarávaní:
1
Zmlúv:
1
V celkovej hodnote:
0
Obstarávaní:
104
Zmlúv:
172
V celkovej hodnote:
697,469,109 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Alter Energo, a.s. 44974701 Áno
NS - Slovakia, a. s. 44278136 Áno
Pow-en a. s. 43860125 Áno
ENE-TEP, a.s. 36797421 Áno
Servistech, a.s. 44883331 Nie
E-Group, a. s. 44183453 Nie
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s. 36734322 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Alter Energo, a.s. 44974701 Áno
NS - Slovakia, a. s. 44278136 Áno
Pow-en a. s. 43860125 Áno
ENE-TEP, a.s. 36797421 Áno
Servistech, a.s. 44883331 Nie
E-Group, a. s. 44183453 Nie
RVmagnetics, a.s. 48027499 Nie
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Združená dodávka elektrickej energie 288,750 EUR 22. December 2014
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Združená dodávka elektrickej energie 288,750 EUR 15. December 2015
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Elektrická energia na rok 2016 561,191 EUR 10. September 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka elektrickej energie 1,155,000 EUR 11. December 2014
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Výber dodávateľa elektrickej energie na rok 2015 59,823 EUR 18. November 2014
Západoslovenská distribučná, a.s. Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom 655,902 EUR 30. September 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 281,584 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 7,606 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 12,045 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 12,267 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 19,155 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 16,073 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 19,887 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 4,118 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 14,197 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 73,174 EUR 9. Júl 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 1,323 EUR 3. November 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 35,890 EUR 27. November 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 26,453 EUR 8. December 2015
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Združená dodávka elektrickej energie 220,486 EUR 19. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 45,722 EUR 29. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 32,342 EUR 14. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 8,772 EUR 9. December 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 5,257 EUR 30. November 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 11,945 EUR 1. December 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 11,826 EUR 30. November 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 9,151 EUR 30. November 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 10,010 EUR 30. November 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 7,297 EUR 30. November 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 14,195 EUR 1. December 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 12,492 EUR 1. December 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 8,167 EUR 1. December 2016
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby „Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu“ 37,908,434 EUR 20. Apríl 2017
Mestská časť Bratislava - Ružinov Dodávka elektrickej energie pre Mestskú časť Bratislava – Ružinov, organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti a obchodné spoločnosti založené Mestskou časťou Bratislava – Ružinov 2,613,917 EUR 10. November 2017
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Dodávka elektriny pre rok 2018 1,485,094 EUR 1. December 2017
Rozhlas a televízia Slovenska Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2018 450,000 EUR 20. December 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 9,963 EUR 20. December 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 181,710 EUR 27. December 2017
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie do roku 2019 682,970 EUR 24. Január 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn 52,976 EUR 31. Marec 2019
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Dodávka elektriny pre rok 2019 1,274,293 EUR 3. Október 2018
Rozhlas a televízia Slovenska Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na roky 2019 a 2020 1,440,000 EUR 20. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 33,172 EUR 28. Marec 2019
Ekonomická univerzita v Bratislave Dodávka elektrickej energie 753,029 EUR 30. Marec 2019
Obec Zemianske Kostoľany Dodávka elektrickej energie 37,498 EUR 7. Máj 2019
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Elektrická energia 55,809 EUR 19. Jún 2019
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie 28,981 EUR 23. Jún 2017
AD HOC Malacky Dodávka elektrickej energie 27,383 EUR 31. Júl 2017
Mesto Žilina Dodávka zemného plynu 39,667 EUR 14. August 2017
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa Dodávka elektrickej energie 34,300 EUR 6. September 2017
Generálna prokuratúra SR Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. 92,050 EUR 1. Február 2017
Centrum pre liečbu drogových závislostí Elektrická energia 11,666 EUR 22. Marec 2018
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Dodávka elektrickej energie 90,885 EUR 2. December 2014
Univerzitná nemocnica Bratislava Oprava parného a kondenzného potrubia pre kuchyňu 48,500 EUR 17. Jún 2014
Západoslovenská distribučná, a.s. Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom 420,450 EUR 31. December 2015
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Nákup elektrickej energie 115,200 EUR 18. December 2014
Mesto Levice Elektrická energia 851,386 EUR 20. Júl 2016
Mesto Levice Elektrická energia 0 EUR 19. November 2014
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Výber dodávateľa elektrickej energie na rok 2016 59,500 EUR 7. December 2015
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Dodávka elektrickej energie. 1,062,000 EUR 10. September 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 2,256 EUR 3. Jún 2015
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Nákup a predaj elektriny na základe "EFET" zmluvy 100 EUR 13. August 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 460,106 EUR 9. Júl 2015
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 18,986 EUR 29. December 2015
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 26,807 EUR 29. December 2015
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 18,051 EUR 29. December 2015
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 77,839 EUR 29. December 2015
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 4,656 EUR 29. December 2015
Slovenský hydrometeorologický ústav Dodávka elektrickej energie pre Slovenský hydrometeorologický ústav 214,702 EUR 18. August 2016
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 1,401 EUR 8. December 2016
Západoslovenská distribučná, a.s. Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom 403,632 EUR 31. December 2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 7,000,000 EUR 9. Jún 2017
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Združená dodávka elektrickej energie 213,182 EUR 28. December 2017
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Dodávka zemného plynu 287,952 EUR 27. Jún 2018
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Dodávka elektrickej energie. 1,398,002 EUR 18. Júl 2018
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Dodávka zemného plynu 24,756 EUR 17. Apríl 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 47,049 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 5,792 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 27,090 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 166,811 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 41,347 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 49,282 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 13,187 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 19,617 EUR 27. November 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 10,550 EUR 21. December 2018
Mesto Dubnica nad Váhom Združená dodávka elektrickej energie na roky 2020-2021 354,349 EUR 29. Apríl 2019
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Dodávka elektrickej energie 59,167 EUR 28. Február 2019
Bratislavská teplárenská, a.s. Vytesnenie pary na kúrenie v areáli Teplárne východ 192,581 EUR 12. Júl 2019
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 63,655 EUR 30. Jún 2019
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Dodávka elektriny pre rok 2020 1,435,848 EUR 12. Júl 2019
Obec Bešeňov Združená dodávka elektriny 24,224 EUR 15. August 2017
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 152,950 EUR 3. August 2018
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Dodávka elektriny 452,200 EUR 30. November 2015
Východoslovenská distribučná, a. s. IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom 4,511,200 EUR 22. Február 2016
Západoslovenská distribučná, a.s. Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom 285,906 EUR 30. Jún 2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre Finančné riaditeľstvo SR 2,846,900 EUR 27. Február 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 28,854 EUR 30. December 2014
Západoslovenská distribučná, a.s. Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom 672,720 EUR 31. December 2015
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 286 EUR 18. Júl 2016
Nemocnica svätého Michala, a. s. Dodávka elektrickej energie pre Nemocnicu sv. Michala, a.s. 2016 - 2018 194,832 EUR 21. December 2016
Mesto Senica Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb pre mesto Senica 204,774 EUR 8. November 2017
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Investičný projekt č. I00TUBD20002 Alternatívny obalový súbor 855,000 EUR 14. December 2017
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 21,999,000 EUR 23. Január 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 117,000,000 EUR 14. November 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 150,000,000 EUR 14. November 2018
Bratislavská teplárenská, a.s. Pravidelné prehliadky a opravy strojnotechnologických zariadení, merania a regulácie elektrozariadení v teplárňach a odovzdávacích staniciach tepla sústavy centralizovaného zásobovania teplom 5,958,146 EUR 29. November 2018
Západoslovenská distribučná, a.s. NN Rozvádzače II 0 7. Január 2019
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 1,569,200 EUR 23. Január 2018
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 1,098,440 EUR 23. Január 2018
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Dodávka elektrickej energie 40,800 EUR 3. Júl 2017
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice Dodávka elektrickej energie 7,400 EUR 18. November 2016
Letisko Poprad - Tatry, a.s. Dodávka elektrickej energie pre letisko 176,625 EUR 9. December 2014
Univerzitná nemocnica Bratislava Oprava kotla č.1 v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava 146,718 EUR 4. August 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 92,098 EUR 7. Október 2015
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Elektrická energia na rok 2015 570,574 EUR 8. Október 2014
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 43,088 EUR 25. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu 267,000,000 EUR 28. November 2014
Západoslovenská distribučná, a.s. Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom 1,850,000 EUR 19. December 2014
Mestská časť Bratislava - Ružinov Elektrická energia na roky 2016 a 2017 1,092,737 EUR 23. November 2015
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Dodávka elektrickej energie 330,531 EUR 9. November 2015
Západoslovenská distribučná, a.s. Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV 10,000,000 EUR 2. Marec 2016
Mesto Banská Bystrica Dodávka elektrickej energie 1,717,173 EUR 29. December 2015
Bratislavská teplárenská, a.s. Pravidelné prehliadky a opravy strojnotechnologických zariadení, merania a regulácie elektrozariadení v teplárňach a odovzdávacích staniciach tepla sústavy centralizovaného zásobovania teplom 4,631,947 EUR 31. December 2014
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Dodávka elektriny pre rok 2017 1,236,602 EUR 19. December 2016
Mesto Vráble Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie 49,330 EUR 27. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 34,968 EUR 20. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 10,312 EUR 17. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,760 EUR 16. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 4,624 EUR 27. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 12,144 EUR 20. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 7,238 EUR 20. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 5,414 EUR 16. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 6,151 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 13,235 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,791 EUR 15. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 7,321 EUR 15. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 7,876 EUR 21. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 4,480 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 2,274 EUR 17. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 2,707 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,747 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 8,961 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,100 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 14,317 EUR 13. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 2,417 EUR 17. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 12,461 EUR 15. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 2,729 EUR 16. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 4,935 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 10,189 EUR 16. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 5,452 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 2,632 EUR 21. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 52,264 EUR 20. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 2,759 EUR 15. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,384 EUR 20. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 10,546 EUR 15. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 9,024 EUR 20. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 5,828 EUR 15. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 6,354 EUR 14. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 8,648 EUR 27. Február 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,827 EUR 16. Február 2017
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 2,746,100 EUR 23. Január 2018
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby „Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 – 6z“ 7,190,874 EUR 3. Október 2018
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 1,569,200 EUR 23. Január 2018
Západoslovenská distribučná, a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom 1,569,200 EUR 23. Január 2018
Nemocnica svätého Michala, a. s. Elektrická energia 720,750 EUR 4. Marec 2019
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Dodávka zemného plynu 23,333 EUR 4. Marec 2019
Mesto Stupava Dodávka zemného plynu 56,616 EUR 19. Marec 2019
Generálna prokuratúra SR Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. 103,344 EUR 14. Marec 2019
Správa zariadení sociálnych služieb Združená dodávka elektrickej energie 61,091 EUR 11. Jún 2019
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Realizácia stavby „2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ 19,599,944 EUR 11. Júl 2019
Mesto Malacky Dodávka elektrickej energie 151,200 EUR 24. Júl 2017
MBB a.s. Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent 95,313 EUR 28. Jún 2016
Centrum pre liečbu drogových závislostí Elektrická energia 11,583 EUR 15. December 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×