Dodávateľ

ERIK, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ERIK, s.r.o.

IČO: 36177083

Adresa: Pri Krásnej 3, Košice

Registračné číslo: 2019/8-PO-F1055

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. August 2019

Záznam platný do: 27. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 231 442,00 EUR 5 5
2015 92 391,00 EUR 4 4
2016 86 095,67 EUR 6 6
2017 194 074,83 EUR 10 10
2018 393 635,83 EUR 15 15
2019 299 881,33 EUR 10 10
2020 225 993,34 EUR 20 20
2021 4 731,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 155 147,00 EUR 3 3
2015 152 003,00 EUR 5 5
2016 91 998,17 EUR 7 7
2017 192 664,33 EUR 9 9
2018 392 151,83 EUR 15 15
2019 313 556,33 EUR 11 11
2020 220 575,34 EUR 19 19
2021 10 149,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 279 319,00 279319.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 0,00 0.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 46 650,00 46650.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 109 137,00 109137.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 193 760,00 193760.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 614 061,67 614061.67 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 2 186 203,00 186203.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 0,00 0.00 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 53 352,00 53352.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 41 283,33 41283.33 EUR
Základná škola Abovská 36, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola 1 0,00 0.00 EUR
Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 2 4 479,00 4479.00 EUR
Materská škola 1 0,00 0.00 EUR
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 2 0,00 0.00 EUR
Materská škola Havanská 26, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola 1 0,00 0.00 EUR
Materská škola 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Park Angelinum 8, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Materská škola 1 0,00 0.00 EUR
Materská škola Hrebendova 5, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Materská škola 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka mäsa Ústav na výkon trestu odňatia slobody 130 683,00 130683.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávky mäsa a mäsových výrobkov SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 55 000,00 do 65 000,00 55000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 47 500,00 47500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 93 008,00 93008.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 59 072,00 59072.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 194,00 43194.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 501,00 44501.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 59 116,00 59116.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 998,00 75998.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60 686,00 60686.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55 561,00 55561.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 52 875,00 52875.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 090,00 48090.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 53 454,00 53454.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 962,00 36962.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51 875,00 51875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55 281,00 55281.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 52 052,00 52052.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 000,00 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 64 086,00 64086.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bravčové mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 780,00 21780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuracie stehná a morčacie mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé chladené mäso bravčové, hovädzie, mäsové výrobky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 50 500,00 50500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 42 220,00 42220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 54 650,00 54650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 54 400,00 54400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 68 580,00 68580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 56 821,00 56821.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 67 440,00 67440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hovädzie a bravčové mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 49 566,00 49566.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 45 175,90 45175.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 34 240,00 34240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 681,85 6681.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé mäso a mäsové výrobky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 55 261,00 55261.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 107 095,00 107095.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 232,00 35232.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 76 556,34 76556.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 063,20 6063.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 870,00 36870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 49 489,00 49489.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 34 583,00 34583.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51 112,00 51112.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 349,79 9349.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 684,00 23684.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 068,00 11068.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb“ SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 555 925,00 555925.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 40 688,70 40688.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 119 952,00 119952.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 73 248,12 73248.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 264,75 9264.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Abovská 36, Košice 25 013,75 25013.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola Havanská 26, Košice 6 240,00 6240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 7 200,00 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola Park Angelinum 8, Košice 60 334,30 60334.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola 8 150,51 8150.51 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 43 589,70 43589.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola Hrebendova 5, Košice 9 438,55 9438.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola 11 983,40 11983.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 993,71 4993.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola 4 534,81 4534.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola 6 968,20 6968.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola 9 252,30 9252.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 626 355,00 626355.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola 15 427,95 15427.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 127 330,00 127330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladená hydina Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 4 930,53 4930.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 12 844,67 12844.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 64 239,00 64239.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Základná škola 27 569,62 27569.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 61 410,00 61410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 7 352,91 7352.91 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 60 798,00 60798.0 EUR 2021 Tovary Nie 1www.erik.sk


+421553813367


erik@erik.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 45 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miroslav Jaško
Adresa:
Osloboditeľov 13 Košice - mestská časť Barca 04017
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Haluška
Adresa:
Bukovecká 10 Košice - mestská časť Nad jazerom 04012
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Jaško
Adresa:
Osloboditeľov 13/348 Košice 04017
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Haluška
Adresa:
Bukovecká 10/1369 Košice 04012
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Vladimír Pavlov
Adresa:
Mlynárska 15 Košice - mestská časť Juh 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×