Dodávateľ

ULTRAMED s.r.o.

Žiar nad Hronom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ULTRAMED s.r.o.

IČO: 36638404

Adresa: Š. Moysesa 431/14, Žiar nad Hronom

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2552

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Marec 2020

Záznam platný do: 13. Marec 2023

Posledná zmena: 23. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 1 146 729,00 EUR 5 5
2014 137 255,00 EUR 3 3
2015 1 655 889,00 EUR 5 5
2016 1 809 042,28 EUR 49 49
2017 1 596 487,98 EUR 30 30
2018 1 116 719,48 EUR 17 17
2019 2 688 693,08 EUR 29 29
2020 6 721 122,00 EUR 37 43
2021 2 550 383,50 EUR 23 26
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 441 062,00 EUR 4 4
2015 2 304 201,00 EUR 9 9
2016 2 003 652,28 EUR 49 49
2017 1 596 487,98 EUR 30 30
2018 1 235 019,48 EUR 18 18
2019 2 630 793,08 EUR 29 29
2020 6 662 747,00 EUR 37 43
2021 2 548 358,50 EUR 22 25

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 10 517 714,50 517714.50 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 113 685,00 113685.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 2 99 500,00 99500.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 10 395,00 10395.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 20 2 382 540,15 2382540.15 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 217 143,00 217143.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 11 589 913,66 589913.66 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 11 448 157,00 448157.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 17 1 552 677,90 1552677.90 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 99 474,00 99474.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 2 34 750,00 34750.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 13 1 326 134,00 1326134.00 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 207 019,00 207019.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 10 639 513,00 639513.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 11 669 209,50 669209.50 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 16 650,00 16650.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 4 2 380 804,00 2380804.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 127 059,17 127059.17 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 132 323,00 132323.00 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 2 302 458,00 302458.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 1 105 961,17 1105961.17 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 6 523 514,00 523514.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 891 137,00 891137.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 45 861,67 45861.67 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 238 403,40 238403.40 EUR
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 1 16 000,00 16000.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 443 721,00 443721.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 38 700,00 38700.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 2 68 400,00 68400.00 EUR
Národný onkologický ústav 8 431 583,70 431583.70 EUR
Obec Veľký Blh 1 177 800,00 177800.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 51 200,00 51200.00 EUR
PANMED, s.r.o. 1 417 450,00 417450.00 EUR
MEDCENTRUM, s.r.o. 1 797 300,00 797300.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 97 800,00 97800.00 EUR
Nemocnica Zvolen a. s. 1 202 800,00 202800.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 2 193 800,00 193800.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 4 36 875,50 36875.50 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 2 162 541,00 162541.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 203 500,00 203500.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 19 400,00 19400.00 EUR
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 1 430 000,00 430000.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 1 48 920,00 48920.00 EUR
Nemocnica Komárno s. r. o. 2 527 000,00 527000.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 2 168 400,00 168400.00 EUR
Vranovská nemocnica, a.s. 1 14 333,00 14333.00 EUR
Nemocnica Levice s.r.o. 1 202 800,00 202800.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Automatický dezinfektor pre endoskopické pracovisko Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 48 000,00 48000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Videobronchoskop Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 30 000,00 30000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Laparoskopický prístroj Univerzita Komenského v Bratislave 62 000,00 62000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
laparoskopická veža Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 50 000,00 50000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia zdravotného strediska v Obci Veľký Blh - nákup prístrojového vybavenia Obec Veľký Blh 179 762,00 179762.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Videoendoskopická technika pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 177 450,00 177450.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Endoskopické a diagnostické prístrojové vybavenie Univerzitná nemocnica Bratislava 303 807,00 303807.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Modernizácia zdravotníckeho zariadenia PANMED, s.r.o. PANMED, s.r.o. 586 150,00 586150.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zdravotnícke zariadenia MEDCENTRUM, s.r.o. 797 300,00 797300.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Endoskopické a diagnostické prístrojové vybavenie. Univerzitná nemocnica Bratislava 267 217,00 267217.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Endoskopické a diagnostické prístrojové vybavenie Univerzitná nemocnica Bratislava 24 386,00 24386.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Endoskopické a diagnostické prístrojové vybavenie. Univerzitná nemocnica Bratislava 255 034,00 255034.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Endoskopické a diagnostické prístrojové vybavenie. Univerzitná nemocnica Bratislava 296 285,00 296285.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia HD videoendoskopickej zostavy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 244 344,00 244344.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zdravotná technika Nemocnice s poliklinikami n.o. 481 253,00 481253.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Laparoskopické zostavy Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 257 000,00 257000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Ultrazvukové sonografické prístroje Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 256 067,00 256067.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Kreslo vyšetrovacie gynekologické Fakultná nemocnica Trnava 10 795,00 10795.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rádiofrekvenčný prístroj Univerzitná nemocnica Martin 8 333,12 8333.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacia ORL jednotka s príslušenstvom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 33 700,00 33700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tympanometer Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 300,00 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
AUTOMATICKÝ DEZINFEKTOR FLEXIBILNÝCH ENDOSKOPOV Fakultná nemocnica Trenčín 18 606,44 18606.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inštrumentárium ku gynekologickému laparoskopu Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 952,60 5952.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k endoskopickým operačným zákrokom výrobcu Olympus Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 543,59 3543.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoduodenoskop Fakultná nemocnica Trnava 29 332,16 29332.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý defibrilátor s monitorom a resuscitačným vozíkom Univerzitná nemocnica Martin 8 821,00 8821.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hysteroskop kompaktný Nemocnica Poprad a. s. 7 196,00 7196.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely k laparoskopu Olympus Univerzitná nemocnica Martin 9 040,31 9040.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoendoskopická zostava pre ERCP pracovisko - 1 komplet Univerzitná nemocnica Martin 97 750,31 97750.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flexibilný cystoskop Univerzitná nemocnica Martin 9 154,43 9154.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
GASTROVIDEOSKOP Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 13 565,00 13565.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný usg prístroj s príslušenstvom Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 432,00 3432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sonografický prístroj Univerzitná nemocnica Martin 23 780,00 23780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
VIDEODUODENOSKOP Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 24 795,16 24795.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačná lampa Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24 980,00 24980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videokolonoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 16 499,50 16499.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Urologické USG zariadenie vyššej strednej triedy Fakultná nemocnica Nitra 46 400,00 46400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videobronchoskop, zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 32 072,00 32072.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačno - vizualizačný systém pre operačné sály Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 55 580,00 55580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely k videotorakoskopickej a laparoskopickej veži OLYMPUS - 1 set Univerzitná nemocnica Martin 5 894,94 5894.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Endoskopická kamerová hlavica Fakultná nemocnica Trnava 14 899,00 14899.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie ORL - ORL endoskopická veža Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 73 270,00 73270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie ORL - vyšetrovacia ORL jednotka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 20 475,88 20475.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optika urologická pre resektoskop a cystoskop Nemocnica Poprad a. s. 9 002,70 9002.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bronchofibroskop Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12 239,00 12239.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detský nasolaryngofibroskop Nemocnica Poprad a. s. 8 220,00 8220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
INSUFLÁTOR Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 900,00 8900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG prístroj - 12 kanálový Nemocnica s poliklinikou Myjava 4 280,00 4280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie ambulancie ORL Nemocnica s poliklinikou Myjava 14 339,68 14339.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG prístroj - 12 kanálový Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 140,00 2140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laparoskopická zostava Nemocnica Poprad a. s. 136 136,00 136136.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 999,00 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie Národný onkologický ústav 5 450,00 5450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor hlavových nervov Nemocnica Poprad a. s. 22 100,00 22100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inštrumenty na operačné sály Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 068,85 8068.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dovybavenie endoskopického pracoviska Fakultná nemocnica Trenčín 135 000,00 135000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laparoskopická veža pre chirurgiu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 108 471,71 108471.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Endoskopická zostava pre urológiu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 130 000,00 130000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDTV VIDEOGASTROENTEROLOGICKÁ ZOSTAVA S VIDEOENTEROSKOPOM, VIDEOGASTROSKOPOM A VIDEOKOLONOSKOPOM Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 158 267,00 158267.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videokolonoskop CF-Q165L Fakultná nemocnica Trnava 22 439,00 22439.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 192,00 12192.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie ORL - ORL endoskopická veža Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 87 838,00 87838.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optika na urológiu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 649,00 2649.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDTV Videokolonoskop Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 44 348,00 44348.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Artroskopická optika Nemocnica Poprad a. s. 8 300,00 8300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Strednoušná protéza PORP - priamy súosý Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 279,20 279.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely k detskému resektoskopu a cievkovaciemu cystoskopu- 3 ks Univerzitná nemocnica Martin 7 630,75 7630.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inštrumenty na operačné sály Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 551,42 1551.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Generátor pre rádiofrekvenčnú indukovanú termoterapiu určenú pre výkony v oblasti ORL Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 423,55 10423.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ureterorenoskop Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 148,00 7148.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videoendoskopická zostava s videoduodenoskopmi Nemocnica Poprad a. s. 131 235,00 131235.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videoendoskopická zostava pre gastroenterologickú ambulanciu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 137 400,00 137400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na skríning sluchu u novorodencov metódou otoakustických emisií Otodynamics Otoport Lite alebo Interacoustics OtoRead alebo ekvivalent Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 482,00 4482.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flexibilný ureterorenoskop alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 585,00 13585.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laparoskopická veža s UHD Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 98 550,00 98550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videoendoskopická zostava Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 62 500,00 62500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videobronchoskop BF-1T-180 Fakultná nemocnica Trnava 22 298,00 22298.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flexibilný ureteroneskop Nemocnica svätého Michala, a. s. 11 002,55 11002.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flexibilný cystoskop Univerzitná nemocnica Bratislava 10 100,00 10100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flexibilný ureterorenoskop Univerzitná nemocnica Bratislava 10 500,00 10500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sonda k ultrazvukovému litotriptoru ShockPulse Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 10 800,00 10800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laparoskopická veža Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 102 688,60 102688.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie - Chirurgický videosystém so 4K rozlíšením Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 102 000,00 102000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastroenterologická zostava Ľubovnianska nemocnica, n. o. 114 600,00 114600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bioptické oválne kliešťe, Endoskopická rúčka na polypektómiu, Halogénová žiarovka, Endoskopická slučka oválna, Preplachová súprava endoskopu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 421,20 1421.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor hlavových nervov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 22 359,00 22359.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set pre histologický rozbor Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 12 810,00 12810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videoendoskopická zostava Fakultná nemocnica Nitra 116 300,00 116300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endourologická laparoskopická veža full HD ev. 4K Univerzitná nemocnica Bratislava 110 000,00 110000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laparoskopická veža s UHD rozlíšením Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 144 500,00 144500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj vyššej strednej triedy vhodný pre potreby ortopedickej ambulancie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 19 120,00 19120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videobronchoskop, zostava Fakultná nemocnica Trenčín 31 592,00 31592.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laparoskopická veža s UHD rozlíšením Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 150 000,00 150000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CT-MRI elektromagnetická navigácia pre ORL Univerzitná nemocnica Bratislava 238 800,00 238800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CT-MRI elektromagnetická navigácia pre ORL Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 198 000,00 198000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Videolaryngoskop Univerzitná nemocnica Bratislava 43 080,00 43080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Terapeutický videogastroskop Fakultná nemocnica Trnava 36 017,00 36017.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laparoskopická zostava Fakultná nemocnica Trnava 145 432,35 145432.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
HD VIDEOGASTROSKOPICKÁ ZOSTAVA Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 56 660,00 56660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Videogastroskop Nemocnica s poliklinikou Myjava 21 900,00 21900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrochirurgická jednotka Fakultná nemocnica Trnava 19 359,88 19359.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
USG GENERÁTOR Fakultná nemocnica Trnava 19 016,36 19016.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laparoskopická veža HDTV Nemocnica Poprad a. s. 102 300,00 102300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoduodenoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 32 120,12 32120.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Endoskopický HD videosytém Univerzitná nemocnica Bratislava 43 955,38 43955.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
HD ultratenký videokolonoskop Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 30 793,29 30793.29 EUR 2018 Tovary Nie 1
HDTV VIDEOGASTROENTEROLOGICKÁ ZOSTAVA Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 110 000,00 110000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Shaver systém, detský nasolaryngofaryngoskop Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 16 670,00 16670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bronchofibroskop Národný onkologický ústav 14 100,00 14100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laparoskopická zostava vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 119 600,00 119600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laparoskopická veža Nemocnica Poprad a. s. 130 103,00 130103.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ambulantné vyšetrovacie boxy Univerzitná nemocnica Bratislava 239 160,00 239160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dovybavenie endoskopického pracoviska prístrojovou technikou Národný onkologický ústav 72 000,00 72000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dovybavenie endoskopického pracoviska Univerzitná nemocnica Martin 77 900,41 77900.41 EUR 2019 Tovary Nie 1
VIDEOENDOSKOPICKÁ ZOSTAVA Univerzitná nemocnica Bratislava 217 441,00 217441.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sonda k ultrazvukovému litotriptoru ShockPulse Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 10 800,00 10800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dovybavenie k videotorakoskopickej veži - procesor, kamerová hlavica a monitor Univerzitná nemocnica Martin 36 147,00 36147.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Endosonografická zostava Národný onkologický ústav 131 400,00 131400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cystoskop flexibilný. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 806,31 7806.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ureterorenoskop rigidný. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 089,89 6089.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
HD VIDEOENDOSKOPICKÁ ZOSTAVA Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 50 900,00 50900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videogastroskopická zostava s videogastroskopom a videokolonoskopom Nemocnica Poprad a. s. 88 263,00 88263.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Endoskopické zariadenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 660 228,00 660228.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Endoskopické prístroje Fakultná nemocnica Trenčín 114 425,00 114425.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videogastroenterologická zostava Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 217 998,00 217998.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laparoskopické veže - 4 ks Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 453 400,00 453400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Video-endoskopická technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 742 261,00 742261.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Laparoskopická veža s možnosťou rozšírenia na ICG Univerzitná nemocnica Martin 168 895,00 168895.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laparoskopická zostava s príslušenstvom, časť č. 1: Laparoskopická zostava - 2 ks, časť č. 2: Insuflátor pre laparoskopickú vežu - 2 ks Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 328 996,00 328996.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové shaverové koncovky na chirurgické odstránenie nosohltanovej mandle Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 559,90 12559.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
ORL FULL HD VEŽA, 1 ks Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 107 920,00 107920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Endoskopická veža na videolaryngostroboskopiu Univerzitná nemocnica Bratislava 45 700,00 45700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Endoskopická terapeutická zostava pre horný tráviaci trakt Fakultná nemocnica Trnava 148 000,00 148000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hysteroskopická zostava s videosystémom Nemocnica svätého Michala, a. s. 24 682,30 24682.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Endoskopia Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 18 540,00 18540.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
HD VIDEOGASTROSKOPICKÁ ZOSTAVA Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 51 404,00 51404.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastrofibroskopická veža Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 75 000,00 75000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Resterilizovateľné kolonoskopické bioptické kliešte Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 362,03 362.03 EUR 2019 Tovary Nie 1
dodávka chirurgického setu nevyhnutného k operáciám orgánov dutiny brušnej laparoskopickou cestou- 2 KOMPLETNÉ SETY nástrojov, viď rozsah a počet kusov v položkách opisného formulára Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 52 345,78 52345.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
VIDEOENDOSKOPICKÁ ZOSTAVA PRE ERCP PRACOVISKO Fakultná nemocnica Trenčín 79 600,00 79600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videoendoskopická operačná zostava pre ORL Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 61 600,00 61600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Endoskopický LED zdroj svetla Univerzitná nemocnica Bratislava 1 550,00 1550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ICG laparoskopická zostava Fakultná nemocnica Trnava 152 800,00 152800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačný mikroskop pre ORL Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 213 000,00 213000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ultratenký videokolonoskop Národný onkologický ústav 33 308,47 33308.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Prístrojové vybavenie operačných sál Nemocnica Komárno s. r. o. 464 000,00 464000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Ultrazvukový videogastroskop s radiálnym snímaním Národný onkologický ústav 82 400,00 82400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia ll Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 518 983,00 518983.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Flexibilný ureterorenoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 998,72 8998.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odsávačka Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 060,00 21060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Videoendoskopická zostava pre gastroenterologickú ambulanciu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 98 423,08 98423.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Intrakorporálny litotriptor Univerzitná nemocnica Bratislava 29 000,00 29000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku – Svetlá, operačné stoly a prístrojové vybavenie operačných sál Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 430 000,00 430000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Čelenka s LED svetlom a 10x ochranný štít - 3 kusy Univerzitná nemocnica Bratislava 6 941,00 6941.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Flexibilný intubačný videobronchoskop - 1 ks Univerzitná nemocnica Bratislava 14 980,00 14980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Resektoskop - 2 ks Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 17 666,00 17666.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kombinovaná elektrochirurgická jednotka Fakultná nemocnica Nitra 566 000,00 566000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie operačných sál Vranovská nemocnica, a.s. 357 073,00 357073.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Mobilné RTG a endoskopická a endosonografická technika Fakultná nemocnica Nitra 2 282 404,00 2282404.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Jednorázové shaverové koncovky na chirurgické odstránenie nosohltanovej mandle Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 14 182,08 14182.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
HD VIDEOBRONCHOSKOPICKÁ ZOSTAVA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 166 364,00 166364.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Flexibilný videoureterorenoskop s príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 36 986,00 36986.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia - Kombinovaný intrakorporálny endoskopický litotriptor Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 34 879,00 34879.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné medicínske a rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 456 229,00 456229.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Videoendoskopická zostava pre gastroenterologickú ambulanciu Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 61 870,58 61870.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie operačných sál Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 671 473,00 671473.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Endoskopické zostavy, časť č.1 HDTV Videogastroenterologická zostava, č. 2 Endoskopická veža pre gastroenterologickú ambulanciu, č. 3 Zostava na endoskopické operácie nosa a prínosových dutín Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 429 690,00 429690.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Videokolonoskop Nemocnica s poliklinikou Myjava 19 592,84 19592.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Videobronchoskopická zostava Národný onkologický ústav 68 800,00 68800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny endoskop - duodenoskop Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 27 120,00 27120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
HD kompaktné integrované snímacie zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave 26 008,37 26008.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rhino-laryngoskop Univerzita Komenského v Bratislave 46 970,00 46970.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Súbor VideoEndoskopickej techniky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 968 799,00 968799.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Zdravotnícke a medicínske zariadenia NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 481 439,00 481439.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
LED svetlo EyeMag Light II. pre ORL Univerzitná nemocnica Bratislava 2 025,00 2025.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mikromotor ku konzole IPC - 2 ks Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 15 570,00 15570.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Videoduodenoskop Národný onkologický ústav 27 119,51 27119.51 EUR 2021 Tovary Nie 1
Operačný mikroskop Univerzitná nemocnica Bratislava 338 484,00 338484.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava videokolonoskopu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 7 220,00 7220.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Automatický dezinfektor flexibilných endoskopov Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 15 800,00 15800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Endoskopická videzostava Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 60 000,00 60000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné medicínske zariadenia (NsP Trebišov) Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 1 235 453,00 1235453.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Elektromyografy Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 20 670,00 20670.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Videobronchoskopická zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 82 536,12 82536.12 EUR 2021 Tovary Nie 1
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zvolen v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Gastroskopické vybavenie Nemocnica Zvolen a. s. 202 800,00 202800.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Levice v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Gastroskopické vybavenie Nemocnica Levice s.r.o. 202 800,00 202800.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Flexibilný cystoskop Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 900,00 7900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Komárno v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Prístroje na dezinfekciu a skladovanie endoskopov, Sterilizácia a Kardiologický USG Nemocnica Komárno s. r. o. 459 185,00 459185.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Jednorázové shaverové koncovky na chirurgické odstránenie nosohltanovej mandle Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 15 471,22 15471.22 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku a dovybavenie endoskopického pracoviska GE diagnostiky Univerzitná nemocnica Martin 271 389,00 271389.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Endoskopické zostavy Univerzitná nemocnica Martin 421 823,00 421823.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
ICG Laparoskopická operačná veža s aktívnou filtráciou micro častíc dymu Fakultná nemocnica Trenčín 145 666,00 145666.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia centrálnych operačných sál a vybudovanie 2 vstavaných operačných sál – laparoskopická zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 126 850,00 126850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Endoskopické zostavy Univerzitná nemocnica Martin 857 145,00 857145.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Laparoskopická zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 144 833,00 144833.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia centrálnych operačných sál a vybudovanie 2 vstavaných operačných sál – laparoskopická zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 125 240,00 125240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné medicínske zariadenia (CoV) Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 167 264,00 167264.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia (CoV) Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 52 800,00 52800.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
+421456761317


fremalova@ultramed.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 454 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ronald Necpál
Adresa:
Banská Hodruša Hodruša-Hámre 96663
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimíra Horváthová
Adresa:
Kojetická 64 Střekov - Ústí nad Labem 40003
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavel Hanuš
Adresa:
Přírodní 8 Praha, Libuš 14200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karel Beyer
Adresa:
V zákopech 5 Písnice - Praha 4 14200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Továrek
Adresa:
Staromlynská 55 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Oľga Probst
Adresa:
Žitomírska 6 Praha 10 - Vršovice 10100
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Továrek
Adresa:
Staromlynská 55 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Február 2020
Záznam do:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Oľga Probst
Adresa:
Žitomírska 6 Praha 10 - Vršovice 10100
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Február 2020
Záznam do:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimíra Horváthová
Adresa:
Kojetická 64 Střekov - Ústí nad Labem 40003
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2018
Záznam do:
2. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Továrek
Adresa:
Staromlynská 55 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2018
Záznam do:
27. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Andrej Cabánik
Adresa:
Priehradka 33 Hliník nad Hronom 96601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Záznam do:
16. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Juraj Varga
Adresa:
Na Vyhliadke 33 Bratislava 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Záznam do:
16. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Juraj Varga
Adresa:
Na Vyhliadke 33 Bratislava 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Andrej Cabánik
Adresa:
Priehradka 33 Hliník nad Hronom 96601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Martina Koková
Adresa:
Pod Donátom 0 Žiar nad Hronom 96501
Meno:
JUDr. Lucia Sklenárová
Adresa:
SNP 94 Žiar nad Hronom 96501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.08.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 20.07.2020 do: 2.08.2021

StiahniZáznam platný od: 27.02.2020 do: 20.07.2020

StiahniZáznam platný od: 16.10.2018 do: 27.02.2020

StiahniZáznam platný od: 14.07.2017 do: 16.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Odsávačka 21 060,00 EUR Tovary 30. Apríl 2020 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove ULTRAMED s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×