Dodávateľ

Andrej Timko Ing. TA-TRANS

Trebišov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.3

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Andrej Timko Ing. TA-TRANS

IČO: 10792848

Adresa: Štefánikova 714, Trebišov

Registračné číslo: 2019/8-FO-D968

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. August 2019

Záznam platný do: 26. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 629 529,00 EUR 5 5
2016 426 307,81 EUR 22 22
2017 474 327,86 EUR 23 23
2018 469 417,17 EUR 21 21
2019 489 299,49 EUR 14 18
2020 238 272,27 EUR 20 20
2021 83 441,67 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 611 028,00 EUR 3 3
2016 394 745,81 EUR 22 22
2017 489 796,86 EUR 23 23
2018 504 011,17 EUR 23 23
2019 361 607,49 EUR 13 15
2020 238 272,27 EUR 20 20
2021 211 133,67 EUR 5 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 98 640,67 98640.67 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 3 104 690,00 104690.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 30 655,63 30655.63 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 58 408,33 58408.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 27 1 275 476,20 1275476.20 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 257 150,00 257150.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 11 184 082,00 184082.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 156 521,67 156521.67 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 12 102 877,17 102877.17 EUR
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 6 371 918,00 371918.00 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 31 590,00 31590.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 13 250,00 13250.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 16 791,67 16791.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 108 543,93 108543.93 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mlieko a mliečne výrobky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 45 000,00 45000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 26 542,00 26542.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 20 001,00 20001.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 995,00 8995.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 506,00 9506.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 683,00 21683.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 31 491,00 31491.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 302 500,00 302500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 388,00 30388.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 276 938,00 276938.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 23 113,00 23113.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 19 219,00 19219.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 844,00 30844.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 27 774,00 27774.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 17 463,00 17463.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 20 251,00 20251.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 31 149,00 31149.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 18 883,00 18883.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 168,00 30168.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 24 061,00 24061.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 533,00 10533.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 34 500,00 34500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečné výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 230,00 22230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 7 560,00 7560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
hrášok s mrkvou, hrášok, šampiňinony steril., lečo, fazuľka steril., paprika steril.,kukurica steril., Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Výrobky v konzerve Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cukor, cestoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 425,00 17425.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Paštéty, konzervy, a konzervy z rýb Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečné výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 230,00 22230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečné výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 230,00 22230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko, maslo, nátierka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 87 798,00 87798.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 101 085,26 101085.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 097,30 10097.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výrobky v konzerve Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 700,00 16700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné potraviny - rôzne potravinárske výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 70 800,00 70800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Paštéty, nátierky, konzervované ryby, mäso v konzerve. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 51 000,00 51000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 71 328,00 71328.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko, smotana, maslo a rastlinný tuk Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 9 164,29 9164.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Múka, cukor, olej, soľ, ryža, strúhanka, sója Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 930,00 21930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Paštéty, nátierka, konzervované ryby, mäso v konzerve Ústav na výkon trestu odňatia slobody 45 500,00 45500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tuky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 18 489,12 18489.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oleje, tuky a konzervované ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 604,68 15604.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny-suché a sterilizované potraviny, šaláty, nápoje Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 73 465,56 73465.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 2 - kompóty, džemy, konzervovaná zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 61 156,44 61156.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 3 - suché strukoviny,koreniny, pochutiny a prídavky do jedál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 19 814,17 19814.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Paštéty a konzervy mäsové, rybacie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 64 802,00 64802.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rastlinné oleje Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 475,00 5475.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Paštéty, konzervy, a konzervy z rýb Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 550,00 19550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 5 - cestoviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 989,20 14989.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 122 283,49 122283.49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 143 106,05 143106.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 36 200,00 36200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompóty, kompóty DIA, zelenina sterilizovaná, zelenina sterilizovaná DIA Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 8 900,00 8900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Múka, krupica, krúpy, ovsené vločky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 533,00 5533.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Múka, ryža, soľ, cukor Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 9 650,00 9650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cukor, cestoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 003,59 17003.59 EUR 2018 Tovary Nie 1
Múka, ryža , strukoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 080,00 13080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ostatný trvanlivý proviant Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 383,60 31383.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestoviny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 23 852,40 23852.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
hrášok s mrkvou, hrášok, šampiňony steril., lečo, fazuľka steril., paprika steril.,kukurica steril., ocot Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 8 700,00 8700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rastlinné oleje Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 775,00 5775.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Múka, krupica, krúpy, ovsené vločky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 026,00 9026.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cukor, cestoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 324,00 19324.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tuky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 12 615,75 12615.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny 1 - mlynské výrobky (múka, krupica), ryža, cukor, kakao, čaj, med, oblátky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 40 074,00 40074.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny 2 - kompóty, džemy, konzervovaná zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 51 439,82 51439.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny 3 - suché strukoviny,koreniny, pochutiny a prídavky do jedál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 16 685,75 16685.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Paštéty, konzervy, a konzervy z rýb Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 131,00 15131.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Múka, ryža , strukoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 015,00 14015.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ostatný trvanlivý proviant Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 39 739,45 39739.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Paštéty, konzervy, a konzervy z rýb Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 072,00 18072.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Múka, ryža , strukoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 018,40 16018.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky potravín pre zariadenie LUMEN LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 333 377,00 333377.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mlieko, mliečne výrobky a vajcia pre Objednávateľa Nemocnica svätého Michala, a. s. 50 000,00 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Paštéty a rybacie konzervy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 8 207,62 8207.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tuky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 276,29 6276.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
med PVC, džem jahodový PVC, džem marhuľový PVC, nutela PVC, nutela DIA PVC Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 6 950,00 6950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Múka, ryža, soľ, cukor Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 6 150,00 6150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cukor, cukrovinky, med Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 793,00 13793.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a ovocie, džemy a marmeláda Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 651,00 8651.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové paštéty a konzervy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 770,76 19770.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, sójové výrobky, obilniny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 007,00 17007.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trvanlivý proviant Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 270,35 11270.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tuky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 8 544,79 8544.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
Paštéty a rybacie konzervy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 9 692,64 9692.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a ovocie, džemy a marmeláda Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 502,00 11502.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko, maslo, smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 36 000,00 36000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Paštéty, konzervy, a konzervy z rýb Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 315,00 16315.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, sójové výrobky, obilniny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 002,00 14002.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemiaky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 060,00 20060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mlieko, mliečne výrobky a vajcia pre Objednávateľa Nemocnica svätého Michala, a. s. 44 744,52 44744.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny a koreniny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 56 792,84 56792.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Paštéty a rybičky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 27 256,36 27256.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, sójové výrobky, obilniny a olejniny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 730,00 30730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Múka, krupica, krúpy, ovsené vločky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 658,00 10658.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cukor, cukrovinky, med Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 607,00 14607.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a ovocie, džemy a marmeláda Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 448,00 10448.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sterilizovaná zelenina a kompóty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 888,69 2888.69 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemiaky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 545,45 36545.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, sójové výrobky, obilniny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 908,00 16908.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup potravín: med PVC, džem jahodový PVC, džem marhuľový PVC, nutela PVC, nutela DIA PVC Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 6 720,00 6720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sterilizovaná zelenina a kompóty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 050,89 10050.89 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivý proviant Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 993,24 15993.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky potravín pre zariadenie LUMEN LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 218 711,00 218711.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Nákup potravín: múka, ryža, soľ, cukor Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 6 500,00 6500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné potraviny a koreniny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 68 030,68 68030.68 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mlieko, mliečne výrobky a vajcia Nemocnica svätého Michala, a. s. 39 200,00 39200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Paštéty, konzervy a konzervy z rýb Ústav na výkon trestu odňatia slobody 49 423,20 49423.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
+4216725748


tatrans@tatrans.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 147 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrej Timko
Adresa:
Stredná 2405/4 Trebišov 07501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Timko
Adresa:
Stredná 2405/4 Trebišov 07501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Rastislav Demeter
Adresa:
Tkáčska 2 Prešov 080 01
Meno:
JUDr. Alexander Demeter
Adresa:
Námestie sv. Cyrila a Metoda 26 Sečovce 078 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 9.08.2017 do: 2.03.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×