Dodávateľ

ZOLS s.r.o.

Nitra
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ZOLS s.r.o.

IČO: 31420427

Adresa: Hornočermánska 4, Nitra

Registračné číslo: 2017/5-PO-D3404

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Máj 2017

Záznam platný do: 5. Máj 2020

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 86 401,00 EUR 7 7
2017 17 993,00 EUR 3 3
2018 84 686,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 86 401,00 EUR 7 7
2017 17 993,00 EUR 3 3
2018 84 686,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 29 495,00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 16 800,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 29 000,00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 44 695,00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 44 150,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 14 147,00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 9 979,00 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 814,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Veterinárny vyhrievací systém Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlo pre operatéra Univerzitná nemocnica Martin 29 887,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikromanipulačný – polohovací systém Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veterinárny stereotaktický rám s podstavcom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikromanipulačný – polohovací systém 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 417,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Neurodiagnostický prístroj EEG/EMG-EP Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 29 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj Fakultná nemocnica Nitra 39 413,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropné operačné lampy Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 21 480,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
operačná lampa Fakultná nemocnica Nitra 12 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Otvorené germicídne mobilné žiariče Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 050,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cievne laboratórium - Doppler Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
8-bitová dátová zbernica , 32 bit procesor, 8 bit konventer, základový panel Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 496,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neurodiagnostický prístroj najvyššej triedy s magnetickým stimulátorom Nemocnica svätého Michala, a. s. 44 755,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozširujúci modul so 16 vstupnými kanálmi Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 0 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Viktória Némethová
Adresa:
Veľkoblahovská cesta 1002/45 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PharmDr. Ján Holec
Adresa:
Poničanova 1016/5 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Hilda Némethová
Adresa:
Veľkoblahovská cesta 1002/45 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdenko Boško
Adresa:
Bártfayho 18 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pharm Dr. Petra Némethová
Adresa:
Veľkoblahovská cesta 1002/45 Dunajská Streda 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×