Dodávateľ

METEC PLUS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Sady nad Torysou
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: METEC PLUS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

IČO: 31673911

Adresa: 25, Sady nad Torysou

Registračné číslo: 2021/4-PO-F6264

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Apríl 2021

Záznam platný do: 23. Apríl 2024

Posledná zmena: 24. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 25 756,27 EUR 17 17
2017 46 387,83 EUR 6 6
2018 6 182,00 EUR 3 3
2021 4 166,67 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 25 756,27 EUR 17 17
2017 46 387,83 EUR 6 6
2018 6 182,00 EUR 3 3
2021 4 166,67 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 125,00 125.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 25 457,83 25457.83 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 19 140,00 19140.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 11 12 677,98 12677.98 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 5 112,00 5112.00 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 46,66 46.66 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 8 045,00 8045.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 6 041,63 6041.63 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 1 680,00 1680.00 EUR
Obec Plešivec 1 4 166,67 4166.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stomatologické pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 975,00 975.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroje a pomôcky na vybavenie lekárne Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7 422,00 7422.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stomatologický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 185,00 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stomatologický spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 960,00 1960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické atraumatické ihly Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 170,00 1170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok stomatologickej ambulancie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 850,00 5850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zubolekársky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 160,00 1160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pomôcky na dovybavenie lekárne Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 081,00 1081.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polymerizačná lampa - stomatologický spotrebný materiál a stomatologické prístroje Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stomatologické nástroje Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stomatologický spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 817,00 817.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apexlokátor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 905,00 905.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stomatologické vybavenie a spotrebný tovar Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 499,00 2499.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG elektróda SKINTACT PREMIER FS-50 Ag/AgCl Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 56,00 56.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
zdravotnícky nábytok kovový Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 950,00 2950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2 016,50 2016.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zubolekárske prístroje, nástroje a spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zubolekársky spotrebný materiál a nástroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 592,08 6592.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgická odsávačka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
zubolekársky spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 665,00 1665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zubolekárske prístroje a nástroje - LED Polymerizačná lampa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 993,60 3993.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zubolekárske prístroje a nástroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 997,98 19997.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stomatologická súprava Nemocnica svätého Michala, a. s. 19 397,22 19397.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
zubolekársky spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 358,00 2358.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zubolekársky prístroj - endomotor s apexlokátorom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Endomotor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gynekologické vyšetrovacie kreslo Obec Plešivec 9 000,00 9000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 51 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tibor Fazekaš
Adresa:
Kopaninová 8 Sokoľ 044 31
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
František Hlaváts
Adresa:
Záborského 17 Košice - mestská časť Sever 040 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Eva Fazekašová
Adresa:
Kopaninová 8 Sokoľ 044 31
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Drahomíra Hlavátsová
Adresa:
Záborského 17 Košice - mestská časť Sever 040 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o.
Adresa:
Kováčska 28 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Meno:
Mgr. Branislav Granec
Adresa:
Kováčska 28 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 11.09.2017 do: 14.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×