Dodávateľ

BSC Line, s.r.o.

Dubnica nad Váhom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.4

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BSC Line, s.r.o.

IČO: 36301621

Adresa: Murgašova 880/8, Dubnica nad Váhom

Registračné číslo: 2020/1-PO-F2025

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Január 2020

Záznam platný do: 21. Január 2023

Posledná zmena: 23. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 265 550,00 EUR 1 1
2017 409 325,00 EUR 6 6
2018 71 913,00 EUR 3 3
2019 442 892,50 EUR 6 6
2020 10 600,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 265 550,00 EUR 1 1
2017 409 325,00 EUR 6 6
2018 71 913,00 EUR 3 3
2019 442 892,50 EUR 6 6
2020 10 600,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 107 900,00 107900.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 7 527 263,00 527263.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 4 35 523,00 35523.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 129,50 129.50 EUR
CMK, s.r.o. 1 265 550,00 265550.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 262 400,00 262400.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 1 515,00 1515.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka a montáž technológie do výroby GaAs kryštálov. CMK, s.r.o. 289 550,00 289550.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Riešenie komunikačnej infraštruktúry wifi Fakultná nemocnica Trenčín 9 950,00 9950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny RTG prístroj vrátane diagnostických staníc a PACS systém Nemocnica s poliklinikou Myjava 204 500,00 204500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie komunikačnej infraštruktúry wifi Fakultná nemocnica Trenčín 4 990,00 4990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Popisovacia pracovná stanica Nemocnica svätého Michala, a. s. 75 225,33 75225.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pripojenie do Národného zdravotníckeho informačného systému ( NZIS) Nemocnica svätého Michala, a. s. 35 080,00 35080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie licencií NIS Promis Nemocnica svätého Michala, a. s. 85 230,00 85230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rӧntgenová RTG kazeta Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 824,00 1824.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálne C-rameno Nemocnica s poliklinikou Myjava 60 880,00 60880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doplnenie komunikačnej infraštruktúry wifi Fakultná nemocnica Trenčín 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Disk Katolícka univerzita v Ružomberku 156,00 156.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systém pre správu, archiváciu a komunikáciu obrazovej informácie v zdravotníctve s popisovacími a náhľadovými stanicami Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 108 100,00 108100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie diskového poľa HP 3PAR 7200 Nemocnica svätého Michala, a. s. 78 483,33 78483.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Doplnenie licencií NIS Promis pre pracovisko Košice Nemocnica svätého Michala, a. s. 195 800,00 195800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pripojenie pracovisko Košice do NZIS (licencie eZdravie) Nemocnica svätého Michala, a. s. 18 833,30 18833.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zjednotenie nemocničného informačného systému Nemocnica svätého Michala, a. s. 55 066,60 55066.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Doplnenie komunikačnej infraštruktúry wifi Fakultná nemocnica Trenčín 14 800,00 14800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421903429874


zbaginova@bscline.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 40 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Bernard Bagín
Adresa:
Janka Palu 33/46 Nemšová 91441
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Sirotný
Adresa:
Hurbanova 6831/43 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Bernard Bagín
Adresa:
Janka Palu 33/46 Nemšová 91441
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
23. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Sirotný
Adresa:
Hurbanova 6831/43 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
23. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o.
Adresa:
Legionárska 31B Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Marek Doktor
Adresa:
Piaristická 21 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.10.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 23.06.2017 do: 4.10.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×