Dodávateľ

RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Spišská Nová Ves
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o.

IČO: 31718990

Adresa: Nad Medzou 6, Spišská Nová Ves

Registračné číslo: 2020/8-PO-E5938

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. August 2020

Záznam platný do: 3. August 2023

Posledná zmena: 14. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 118 730,00 EUR 1 1
2015 635 228,00 EUR 2 2
2016 165 776,12 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 118 730,00 EUR 1 1
2015 635 228,00 EUR 2 2
2016 165 776,12 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Levice 1 6 036,12 6036.12 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 1 369 322,00 369322.00 EUR
Veolia Energia Poprad, a.s. 3 544 376,00 544376.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Domové odovzdávacie stanice tepla okruh kotolne Matejovce, Poprad Veolia Energia Poprad, a.s. 159 740,00 159740.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kotolne ZIII/A , Poprad Veolia Energia Poprad, a.s. 92 000,00 92000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Prepojenie kotolní E2/VI a E3/VI v Poprade Veolia Energia Poprad, a.s. 245 145,00 245145.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výmena sekundárnych rozvodov ÚK a TV v okruhu plynových kotolní Mier 2, 3 a rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV okruh kotolne PKT 1, Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves 338 000,00 338000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Inštalácia ePRVN (elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov) Mesto Levice 7 250,00 7250.0 EUR 2016 Služby Nie 1http://www.rumitsl.sk/


+4214410755

+421534410755/534297570


rumitsl@rumitsl.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 62 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
MUDr. Ingrid Dzurňáková
Adresa:
Jána Bottu 2 Levoča 05401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Hanula
Adresa:
Laborecká 32 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Hanula
Adresa:
Laborecká 32 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Záznam do:
13. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Ingrid Dzurňáková
Adresa:
Jána Bottu 2 Levoča 05401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Záznam do:
13. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Ingrid Dzurňáková
Adresa:
Jána Bottu 2 Levoča 05401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Hanula
Adresa:
Laborecká 32 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Filip Šoltýs
Adresa:
Nad Medzou B-16 Spišská Nová Ves 05201
Meno:
Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.
Adresa:
Kuzmányho 29 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 12.07.2017 do: 13.07.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×