Dodávateľ

ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť

Nové Zámky
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.)

IČO: 36545317

Adresa: Považská 2, Nové Zámky

Registračné číslo: 2017/9-PO-E6240

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. September 2017

Záznam platný do: 12. September 2020

Posledná zmena: 6. August 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 462 414,00 EUR 5 8
2015 89 365,00 EUR 8 8
2016 306 977 228,00 EUR 11 11
2017 10 189 171,00 EUR 7 10
2018 119 219,00 EUR 4 8
2019 68 200,00 EUR 2 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 447 660,00 EUR 3 5
2015 66 592,00 EUR 8 9
2016 306 982 205,00 EUR 11 11
2017 1 609 471,00 EUR 7 9
2018 8 689 579,00 EUR 5 9
2019 110 090,00 EUR 3 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 304 815 109,00 EUR
Mesto Levice 1 8 531 250,00 EUR
Mesto Šaľa 1 1 908 480,00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 46 2 650 758,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 122 392,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Náhradná autobusová doprava v regióne Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 58 187,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Náhradná autobusová doprava 2 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 61 772,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 92 690,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Náhradná autobusová doprava 2 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 74 034,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Náhradná autobusová doprava 2 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 58 400,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Náhradná autobusová doprava 2 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 105 450,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Náhradná autobusová doprava v regióne Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 25 612,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 125 806,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Náhradná autobusová doprava 2 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 414 000,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 204 870,00 EUR 2014 Služby Nie 2
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 145 659,00 EUR 2014 Služby Nie 2
Náhradná autobusová doprava 2 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 74 060,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 106 194,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 42 492,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Náhradná autobusová doprava 2 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 21 880,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 87 718,00 EUR 2014 Služby Nie 2
Náhradná autobusová doprava 2 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 30 461,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 21 817,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Náhradná autobusová doprava v regióne Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 450 000,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v Nitrianskom samosprávnom kraji Nitriansky samosprávny kraj 304 815 109,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby vo verejnom záujme – Prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa Mesto Šaľa 1 908 480,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Náhradná autobusová doprava 2 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23 750,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Náhradná autobusová doprava v regióne Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 14 250,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 550 000,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 205 392,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 500 000,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 774 044,00 EUR 2017 Služby Nie 2
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 569 219,00 EUR 2017 Služby Nie 2
Poskytnutie služieb vo verejnom záujme – pravidelná mestská autobusová doprava na území mesta Levice a jeho mestských častiach. Mesto Levice 8 531 250,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 508 001,00 EUR 2017 Služby Nie 2
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 158 203,00 EUR 2018 Služby Nie 2
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 394 352,00 EUR 2018 Služby Nie 2
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 325 237,00 EUR 2018 Služby Nie 2
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 230 683,00 EUR 2018 Služby Nie 2
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 205 540,00 EUR 2019 Služby Nie 2
Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 530 784,00 EUR 2019 Služby Nie 2

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 125 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing Karol Petőcz
Adresa:
Centrum I 16 Veľké Kapušany 07901
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
12. Jún 1964
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. Jún 2017

Meno:
László Ivan
Adresa:
Fábryho 9 Moldava nad Bodvou 04501
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
12. Máj 1982
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. Jún 2017

Meno:
Ing. Eva Kozáková
Adresa:
Cintorínska Turie 01312
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
16. Apríl 1984
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. Jún 2017

Meno:
Juraj Kusy
Adresa:
Viničky 27 Nitra 949 11
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. November 1963
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Február 2018

Meno:
Thomas Götze
Adresa:
Potsdamer Platz 2 Berlin 10785
Krajina:
Nemecká spolková republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017

Meno:
Dr. Rüdiger Grube
Adresa:
Potsdamer Platz 2 Berlin 10785
Krajina:
Nemecká spolková republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017

Meno:
Berthold Huber
Adresa:
Potsdamer Platz 2 Berlin 10785
Krajina:
Nemecká spolková republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017

Meno:
Volker Kefer
Adresa:
Postdamer Platz 2 Berlin 10785
Krajina:
Nemecká spolková republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Petra Čorba Stark
Adresa:
Drotárska cesta 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
JUDr. Peter Brúsik
Adresa:
Mariánske námestie Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.05.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 12.02.2018 do: 3.05.2018

StiahniZáznam platný od: 8.06.2017 do: 12.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×