Dodávateľ

LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.

Levice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.

IČO: 36524735

Adresa: SNP 56, Levice

Registračné číslo: 2020/5-PO-C9799

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Máj 2020

Záznam platný do: 29. Máj 2023

Posledná zmena: 30. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 305 833,00 EUR 4 4
2015 828 809,00 EUR 2 2
2016 815 272,00 EUR 6 6
2017 834 661,00 EUR 4 4
2018 2 088 651,00 EUR 8 8
2019 1 437 880,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 305 833,00 EUR 4 4
2015 828 809,00 EUR 2 2
2016 815 272,00 EUR 6 6
2017 834 661,00 EUR 4 4
2018 2 088 651,00 EUR 8 8
2019 1 437 880,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 564 954,00 564954.00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 4 721 388,00 721388.00 EUR
Mesto Štúrovo 2 986 718,00 986718.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 374 833,00 374833.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 585 569,00 585569.00 EUR
Mesto Levice 5 1 181 727,00 1181727.00 EUR
Obec Kalná nad Hronom 1 194 102,00 194102.00 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 263 855,00 263855.00 EUR
Obec Starý Tekov 1 141 002,00 141002.00 EUR
Obec Kubáňovo 1 91 450,00 91450.00 EUR
Obec Čifáre 1 104 046,00 104046.00 EUR
Obec Nýrovce 1 206 921,00 206921.00 EUR
Obec Pečenice 1 118 326,00 118326.00 EUR
Obec Veľké Vozokany 1 150 363,00 150363.00 EUR
Obec Rybník 2 313 262,00 313262.00 EUR
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice 1 15 262,00 15262.00 EUR
Obec Dolný Ohaj 1 178 834,00 178834.00 EUR
Obec Demandice 1 118 494,00 118494.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zberný dvor Nýrovce Obec Nýrovce 262 923,00 262923.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Dom smútku v obci Čifáre Obec Čifáre 107 145,00 107145.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Pečenice Obec Pečenice 87 052,00 87052.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Veľké Vozokany Obec Veľké Vozokany 99 166,00 99166.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zlepšenie energetickej hospodárnosti telocvične pri ZŠ Rybník Obec Rybník 101 099,00 101099.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia obvodového plášťa pavilonu A - bleskozvod - SOŠ Levice - doplňujúce stavebné práce Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice 15 262,00 15262.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Parkovacia plocha pre obytný súbor "STRED", Levice Mesto Levice 241 797,00 241797.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia obvodového plášťa pavilonu A- bleskozvod- SOŠ Levice Nitriansky samosprávny kraj 83 333,00 83333.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obnova fasády budovy Gymnázia Pierra de Coubertina Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 231 902,00 231902.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Oprava kultúrneho domu v obci Kubáňovo Obec Kubáňovo 99 605,00 99605.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Levice, Duklianske kasárne - zvýšenie energetickej efektívnosti budov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 564 954,00 564954.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia objektov budov - SOŠ technická Vráble Nitriansky samosprávny kraj 98 145,00 98145.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Dopravná ul, Levice Mesto Levice 344 181,00 344181.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Okružná ul. Levice Mesto Levice 303 630,00 303630.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Demandice (VO2) Obec Demandice 137 273,00 137273.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Výstavba zberného dvor Dolný Ohaj Obec Dolný Ohaj 182 560,00 182560.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Komunitné centrum – Ladislavov dvor Mesto Levice 180 283,00 180283.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Rybník Obec Rybník 247 651,00 247651.0 EUR 2018 Práce Áno 1
„Stavebné úpravy stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice“ Nitriansky samosprávny kraj 224 280,00 224280.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MŠ Družstevný rad 22 Mesto Štúrovo 272 571,00 272571.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Stavebné úpravy za účelom zvýšenia kapacity materskej školy Starý Tekov Obec Starý Tekov 166 569,00 166569.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Lesná škola OZ Levice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 605 872,00 605872.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Kvalitným odborným vzdelaním v SOŠT ZM k dobrému pracovnému miestu - stavebné práce Nitriansky samosprávny kraj 313 362,00 313362.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom 276 999,00 276999.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Levice OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 374 833,00 374833.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zvýšenie kapacity materskej školy na ulici Bartókova v Štúrove Mesto Štúrovo 694 549,00 694549.0 EUR 2019 Práce Áno 1
MŠ Okružná 23, Levice - rekonštrukcia a modernizácia pav. C Mesto Levice 349 908,00 349908.0 EUR 2019 Práce Nie 1

vialle@vialle.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 137 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Horniak
Adresa:
Tatranská ul. 63 Levice 934 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Gregor Horniak
Adresa:
Tatranská ul. 63 Levice 934 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Horniak
Adresa:
Tatranská ul. 63 Levice 934 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Gregor Horniak
Adresa:
Tatranská ul. 63 Levice 934 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O.
Adresa:
Horná 65/A Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×