Vyhlásené obstarávanie

Prevádzkovanie a údržba pohrebísk v meste Levice a MČ a údržba verej. zelene a verej. priestranstiev v MČ


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
206 387,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98371111-5
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
28. November 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
18. December 2014
Dátum otvárania ponúk:
18. December 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Neuplatňuje sa.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je prevádzkovanie a údržba pohrebísk v meste Levice a jeho mestských častiach ako aj údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev v mestských častiach mesta Levice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.2 Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky, časť B.3 Spôsob určenia ceny a časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

Nie sú k dispozícii

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×