Priame rokovacie konanie

Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Vyhlásené:
14. Február 2018
Vestník:
32/2018
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
160 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
Ing. arch. Matúš Ivanič
IČO:

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. h) ide o zákazku na poskytnutie služby nasledujúcu po súťaži návrhov uskutočnenej podľa tohto zákona a ktorá sa zadáva záujemcovi, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na rokovania musí verejný obstarávateľ vyzvať všetkých

Vysvetlenie:

Na základe konečných výsledkov súťaže návrhov bude vyhlasovateľ viesť priame rokovacie konanie v zmysle § 81 písm. h)zákona č. 343/2015 Z. z. o Verejnom obstarávaní s účastníkom, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×