Vyhlásené obstarávanie

Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Súťaž návrhov
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Neuvedená
Mena:
Hlavný CPV kód:
71220000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
23. Jún 2017
Lehota na predkladanie ponúk:
26. September 2017
Dátum otvárania ponúk:
26. September 2017
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Predmetom súťaže je architektonická štúdia prestavby budovy kultúrneho domu na Námestí hrdinov v Leviciach. Účelom súťaže je - získať najlepší návrh architektonického riešenia budovy kultúrneho domu a súvisiacich exteriérových priestorov, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského života mesta na jeho hlavnom námestí; - získať spracovateľa projektovej dokumentácie

Doplňujúce informácie

Na základe konečných výsledkov súťaže bude vyhlasovateľ viesť priame rokovacie konanie v zmysle § 81 zákona č. 343/2015 Z.z.. o Verejnom obstarávaní s účastníkom, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný, o zákazke na dodanie dopracovanej štúdie, projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie, realizačný projekt a autorský dozor. Účastníci v súťaži sa prihlásia na webovej adrese https://www.evoservis.sk/torvo/. Registrovanie je povinné. Za účelom identifikácie a autentifikácie v EN EVOSERVIS vykoná účastník registráciu ktorá je bezplatná a to vyplnením registračného formulára na webovej adrese https://www.evoservis.sk/torvo/ , alebo https:// www.evoservis.sk. EN EVOSERVIS nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky na užívateľov vo vzťahu k hardwarovému, alebo softwarovému vybaveniu.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×