Obstarávanie

Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku - SW vybavenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
102 893,00
Konečná suma(Bez DPH):
102 893,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48000000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
7

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetnom zákazky je dodávka tovaru SW vybavenia pre potreby nemocnice. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DATA SOFTWARE, s.r.o. 1 29 600,00 Neuvedené EUR 17. Marec 2020 274127
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 1 9 233,00 Neuvedené EUR 17. Marec 2020 274126
PROSOFT, spol. s r.o. Košice 1 5 250,00 Neuvedené EUR 17. Marec 2020 274125
PROSOFT, spol. s r.o. Košice 1 6 200,00 Neuvedené EUR 17. Marec 2020 274124
PROSOFT, spol. s r.o. Košice 1 36 250,00 Neuvedené EUR 17. Marec 2020 274123
GAMO a.s. 1 12 600,00 Neuvedené EUR 17. Marec 2020 274122
Asseco Central Europe, a. s. 1 3 760,00 Neuvedené EUR 17. Marec 2020 274121

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka GAMO 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085093/content/1045037/download","filename":"GAMOas_časť_2.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava č. 5 + zmluva 2. Máj 2019 2. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037039/content/941871/download","filename":"oprava_kupna_zmluva_kezmarok_tovar 2.5..docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037039/content/941872/download","filename":"OPRAVA_SuPo_5_SW Kezmarok 2.5.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085090/content/1045034/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava zmluva 16. Apríl 2019 16. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034492/content/937192/download","filename":"Oprava_Kupna Zmluva_kezmarok Tovar.docx"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk 15. November 2019 15. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066438/content/1005583/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava č. 1 26. Marec 2019 26. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030770/content/929989/download","filename":"OPRAVA vyzva na predkladanie ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030770/content/929990/download","filename":"Oprava_Kupna Zmluva_kezmarok Tovar.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030770/content/929991/download","filename":"OPRAVA_SuPo_SW Kezmarok.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka PROSOFT KOSICE_časť 3,4,5 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085094/content/1045038/download","filename":"Prosoft_časť_3_MIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085094/content/1045039/download","filename":"Prosoft_časť_4_NIS_OD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085094/content/1045040/download","filename":"Prosoft_časť_5_SW_preskripcie.pdf"}]
Zmluva Zmluva PROSOFT KOSICE,časť 3,4,5 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085101/content/1045049/download","filename":"3_PROSOFT KoÁice-48A_2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085101/content/1045050/download","filename":"4_PROSOFT KoÁice-48B_2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085101/content/1045051/download","filename":"5_PROSOFT KoÁice-48C_2019.pdf"}]
Zmluva Zmluva DATA SOFTWARE, s.r.o. 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085106/content/1045057/download","filename":"8_DATA SOFTWARE.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk 8. Apríl 2019 13. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032965/content/944103/download","filename":"3_Aktualizacia 2_Informácia o otváraní ponúk SW.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava č. 2 3. Apríl 2019 3. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032335/content/932707/download","filename":"Oprava_Kupna Zmluva_2_kezmarok Tovar.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032335/content/932708/download","filename":"OPRAVA_SuPo_2_SW Kezmarok.pdf"}]
Zmluva Zmluva GAMO, a.s. 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085100/content/1045048/download","filename":"2_GAMO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka STARPRO SLOVENSKO 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085095/content/1045041/download","filename":"STAPRO SLOVAKIA_časť_6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Asseco 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085092/content/1045036/download","filename":"Asseco_časť_1__DRG_.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Marec 2019 20. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029887/content/928154/download","filename":"Príloha č. 3 - Opis predmetu zákazky.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029887/content/928155/download","filename":"Príloha č. 4 - Vzor JED rtf.rtf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029887/content/928197/download","filename":"SuPo_SW Kezmarok.docx"}]
Súťažné podklady Oprava č. 4 16. Apríl 2019 16. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034463/content/937137/download","filename":"OPRAVA_SuPo_4_SW Kezmarok.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 420018.pdf 4. Apríl 2019 2. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032409/content/941862/download","filename":"Odpovede na otázky VO 420018.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085087/content/1045031/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085091/content/1045035/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085088/content/1045032/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava č. 3 11. Apríl 2019 11. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033784/content/935965/download","filename":"OPRAVA_SuPo_3_SW Kezmarok.pdf"}]
Zmluva Zmluva Asseco Central Europe 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085099/content/1045047/download","filename":"1_Asseco Central Europe.pdf"}]
Zmluva Zmluva STAPRO SLOVENSKO, s.r.o. 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085104/content/1045055/download","filename":"6_STAPRO SLOVENSKO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o zrušení verejného obstarávania na časť 7 "SMSD" 28. Január 2020 28. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076803/content/1028464/download","filename":"Informácia o zrušení verejného obstarávania na časť. 7 .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka DATA SOFTWARE 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085096/content/1045044/download","filename":"DATA SOFTWARE_časť_8.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×