CPV kód

45233140-2

Práce na ceste

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 6 17 949 311 EUR
Slovenská správa ciest 4 4 490 594 EUR
Mesto Prešov 4 7 632 123 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 24 062 727 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 331 725 EUR
Mesto Martin 3 53 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 981 000 EUR
Mesto Komárno 1 191 197 EUR
Obec Gaboltov 1 75 831 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 8 35 562 522 EUR
Mesto Košice 2 1 988 946 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 30 389 EUR
Obec Dunajská Lužná 3 582 186 EUR
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 2 912 500 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 23 234 662 332 EUR
Mesto Vysoké Tatry 1 128 750 EUR
Mesto Kežmarok 1 179 000 EUR
Obec Dubovec 1 80 300 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 2 255 199 EUR
Mesto Nováky 1 86 899 EUR
Obec Svätý Peter 1 283 200 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 195 499 EUR
Obec Lipovec 1 91 790 EUR
Obec Sazdice 1 75 852 EUR
Obec Veľké Teriakovce 1 79 496 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MBM-GROUP, a.s. 10 72 355 662 EUR
DOSA SLOVAKIA, s.r.o. 1 179 000 EUR
FREKOMOS SK, s. r. o. 1 1 196 997 EUR
EUROVIA SK, a.s. 5 12 823 927 EUR
Skanska SK a.s. 1 75 802 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 1 24 000 000 EUR
Doprastav, a.s. 7 19 041 991 EUR
CESTY NITRA, a.s. 9 25 790 668 EUR
AQVAREL s.r.o. 1 17 EUR
Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. 1 21 EUR
Liate asfalty & SIP a dlažby, spol. s.r.o. 1 15 EUR
STRABAG s.r.o. 6 36 215 751 EUR
AVA-stav, s.r.o. 1 30 389 EUR
SAROUTE, s.r.o. 3 981 000 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 3 2 524 546 EUR
ULTRASTAV s.r.o. 1 75 852 EUR
MARKO GAS s.r.o. 1 194 062 EUR
TIMS, spol. s r.o. 1 194 062 EUR
EKOM PLUS, s.r.o. 2 530 212 EUR
TetraStav, s.r.o. 1 523 000 EUR
Lesné a vodné stavby s.r.o. 1 389 500 EUR
XANAX, s.r.o. 4 327 417 EUR
Metrostav a.s. 1 5 532 509 EUR
MP KANAL service s.r.o. 1 3 061 059 EUR
Pittel+Brausewetter, s.r.o. 8 61 891 882 EUR
Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. 1 283 200 EUR
J.V.S., s.r.o., Prešov 1 3 959 662 EUR
CESTY SK s.r.o. 2 2 754 372 EUR
HOCHTIEF SK s.r.o. 5 57 590 150 EUR
FISgroup ASSET, spol. s r.o. 1 195 499 EUR
PRAGOKOM spol. s.r.o. 1 191 197 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Opravy (rekonštrukcie) komunikácií na území mesta Martin Mesto Martin 597 500 EUR 2015 Práce Nie 3
Rekonštrukčné práce a opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Dunajská Obec Dunajská Lužná 194 062 EUR 2015 Práce Nie 3
Protipožiarna cesta - lesná cesta PAVLIŠOV, rekonštrukcia a Rekonštrukcia krytu lesnej cesty Landgrud Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 1 590 525 EUR 2015 Práce Nie 2
Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií 2016 Mesto Košice 1 988 947 EUR 2016 Práce Nie 2
Modernizácia ciest región Levice - 3. etapa Nitriansky samosprávny kraj 1 122 622 EUR 2016 Práce Nie 1
Cesta II/578, km 23,412 - 23,525, Kremnica - oprava Banskobystrický samosprávny kraj 45 471 EUR 2014 Práce Nie 1
Obratisko vozidiel MHD na Terchovskej ul. v Prešove Mesto Prešov 65 234 EUR 2014 Práce Nie 1
Údržba miestnych komunikácií v meste Prešov Mesto Prešov 4 280 321 EUR 2015 Práce Nie 1
Vybudovanie miestnych komunikácií s chodníkmi v novom stavebnom obvode Vinice Obec Svätý Peter 373 558 EUR 2015 Práce Nie 1
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 732 600 EUR 2016 Práce Nie 1
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 909 000 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Zabezpečenie bežnej údržby a celoročné opravy výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl.m. SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 440 016 EUR 2014 Práce Nie 1
Zabezpečenie bežnej údržby a celoročné opravy výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl.m. SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 8 183 364 EUR 2014 Práce Nie 1
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 000 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 54 000 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Zabezpečenie bežnej údržby a celoročné opravy výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl.m. SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 2 265 449 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia povrchu miestnych komunikácii v meste Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry 128 750 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III.triedy na rok 2016-II. etapa Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 663 800 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonstrukcia ulice Kukučínovej Mesto Nováky 86 899 EUR 2017 Práce Nie 1
Gaboltov - zvýšenie regionálneho významu rekonštrukciou miestnej komunikácie Obec Gaboltov 78 176 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Obec Dubovec 82 785 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Sazdice 86 191 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia chodníkov Vetva „A“ a Vetva „B“ – Veľké Teriakovce Obec Veľké Teriakovce 81 952 EUR 2017 Práce Áno 1
Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 24 000 000 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lipovec Obec Lipovec 78 857 EUR 2017 Práce Áno 1
Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2017 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7 417 220 EUR 2017 Práce Nie 1
Komplexná rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií na území mesta Prešov v roku 2018 Mesto Prešov 535 600 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie-ul. Trhovište časť B Mesto Kežmarok 179 000 EUR 2018 Práce Nie 1
I/18 Liptovský Michal - Ľubeľa, oprava vozovky Slovenská správa ciest 1 196 997 EUR 2018 Práce Nie 1
Bežná údržba miestnych komunikácií v meste Prešov Mesto Prešov 3 061 059 EUR 2018 Práce Nie 1
CESTA II/511 TOPOĽČIANKY-SKÝCOV Nitriansky samosprávny kraj 2 452 993 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií III. a IV. triedy Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 250 000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018 - II. etapa Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 389 998 EUR 2018 Práce Nie 1
CESTA II/562 ŠAĽA - NITRA Nitriansky samosprávny kraj 3 036 191 EUR 2018 Práce Áno 1
CESTA II/580 ŠURANY-PODHÁJSKA-KALNÁ N/HRONOM Nitriansky samosprávny kraj 4 973 319 EUR 2018 Práce Áno 1
CESTA II/499 NEMČICE-RADOŠINA Nitriansky samosprávny kraj 4 351 728 EUR 2018 Práce Áno 1
CESTA II/511 VRÁBLE-TESÁRSKE MLYŇANY Nitriansky samosprávny kraj 2 196 562 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 538 702 EUR 2018 Práce Nie 1
Súvislá obnova krytu vozovky na cestách I. triedy v správe IVSC Žilina Slovenská správa ciest 3 591 816 EUR 2018 Práce Nie 3
„Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno" Mesto Komárno 520 000 EUR 2019 Práce Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 32 264 141 EUR 2019 Práce Nie 1
„Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2019“ Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 833 333 EUR 2019 Práce Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 35 941 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty III/1335 Pusté Úľany až po I/62, km 0,170 - 4,170 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 204 712 EUR 2019 Práce Nie 1
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 532 509 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty II/507 Hlohovec za železničným priecestím, km 72,180 - 73,687 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 134 725 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty II/501 Cerová - Jablonica, km 47,174 - 50,935 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 396 620 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty II/504 Krakovany - hranica okresu Nové Mesto nad Váhom, km 51,180 - 54,580 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 378 540 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty III/1295 Trnava - Suchá nad Parnou, km 0,410 - 6,208 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 764 198 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty II/504 Borovce - Trebatice, km 48,20 - 49,30 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 151 672 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty III/1146 Radošovce - Mokrý Háj, km 12,480 - 14,900 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 224 732 EUR 2019 Práce Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 095 895 EUR 2019 Práce Nie 1
Cyklotrasa Krivobučková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 467 745 EUR 2019 Práce Áno 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 194 173 EUR 2019 Práce Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×