CPV kód

45233140-2

Práce na ceste

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 6 17 949 311 EUR
Slovenská správa ciest 4 4 490 594 EUR
Mesto Prešov 4 7 632 123 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 24 062 727 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 331 725 EUR
Mesto Martin 3 53 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 981 000 EUR
Mesto Komárno 1 191 197 EUR
Obec Gaboltov 1 75 831 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 9 40 067 301 EUR
Mesto Košice 2 1 988 946 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 30 389 EUR
Obec Dunajská Lužná 3 582 186 EUR
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 2 912 500 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 27 236 742 500 EUR
Mesto Vysoké Tatry 1 128 750 EUR
Mesto Kežmarok 1 179 000 EUR
Obec Dubovec 1 80 300 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 3 619 241 EUR
Mesto Nováky 1 86 899 EUR
Obec Svätý Peter 1 283 200 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 195 499 EUR
Obec Lipovec 1 91 790 EUR
Obec Sazdice 1 75 852 EUR
Obec Veľké Teriakovce 1 79 496 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MBM-GROUP, a.s. 11 72 875 704 EUR
DOSA SLOVAKIA, s.r.o. 1 179 000 EUR
FREKOMOS SK, s. r. o. 1 1 196 997 EUR
EUROVIA SK, a.s. 5 12 823 927 EUR
Skanska SK a.s. 1 75 802 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 1 24 000 000 EUR
Doprastav, a.s. 8 19 230 139 EUR
CESTY NITRA, a.s. 9 25 790 668 EUR
AQVAREL s.r.o. 1 17 EUR
Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. 1 21 EUR
Liate asfalty & SIP a dlažby, spol. s.r.o. 1 15 EUR
STRABAG s.r.o. 8 36 884 796 EUR
AVA-stav, s.r.o. 1 30 389 EUR
SAROUTE, s.r.o. 3 981 000 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 5 3 446 550 EUR
ULTRASTAV s.r.o. 1 75 852 EUR
MARKO GAS s.r.o. 1 194 062 EUR
TIMS, spol. s r.o. 1 194 062 EUR
EKOM PLUS, s.r.o. 3 635 099 EUR
TetraStav, s.r.o. 1 523 000 EUR
Lesné a vodné stavby s.r.o. 1 389 500 EUR
XANAX, s.r.o. 4 327 417 EUR
Metrostav a.s. 1 5 532 509 EUR
MP KANAL service s.r.o. 1 3 061 059 EUR
Pittel+Brausewetter, s.r.o. 9 62 411 924 EUR
Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. 1 283 200 EUR
J.V.S., s.r.o., Prešov 1 3 959 662 EUR
CESTY SK s.r.o. 2 2 754 372 EUR
HOCHTIEF SK s.r.o. 6 58 110 192 EUR
VIAKORP, s.r.o. 1 4 504 779 EUR
FISgroup ASSET, spol. s r.o. 1 195 499 EUR
PRAGOKOM spol. s.r.o. 1 191 197 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Opravy (rekonštrukcie) komunikácií na území mesta Martin Mesto Martin 597 500 597500.0 EUR 2015 Práce Nie 3
Rekonštrukčné práce a opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Dunajská Obec Dunajská Lužná 194 062 194062.0 EUR 2015 Práce Nie 3
Protipožiarna cesta - lesná cesta PAVLIŠOV, rekonštrukcia a Rekonštrukcia krytu lesnej cesty Landgrud Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 1 590 525 1590525.0 EUR 2015 Práce Nie 2
Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií 2016 Mesto Košice 1 988 947 1988947.0 EUR 2016 Práce Nie 2
Modernizácia ciest región Levice - 3. etapa Nitriansky samosprávny kraj 1 122 622 1122622.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Cesta II/578, km 23,412 - 23,525, Kremnica - oprava Banskobystrický samosprávny kraj 45 471 45471.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obratisko vozidiel MHD na Terchovskej ul. v Prešove Mesto Prešov 65 234 65234.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Údržba miestnych komunikácií v meste Prešov Mesto Prešov 4 280 321 4280321.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Vybudovanie miestnych komunikácií s chodníkmi v novom stavebnom obvode Vinice Obec Svätý Peter 373 558 373558.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 732 600 3732600.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 909 000 909000.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Zabezpečenie bežnej údržby a celoročné opravy výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl.m. SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 440 016 1440016.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zabezpečenie bežnej údržby a celoročné opravy výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl.m. SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 8 183 364 8183364.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 000 18000.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 54 000 54000.0 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Zabezpečenie bežnej údržby a celoročné opravy výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl.m. SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 2 265 449 2265449.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia povrchu miestnych komunikácii v meste Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry 128 750 128750.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III.triedy na rok 2016-II. etapa Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 663 800 2663800.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonstrukcia ulice Kukučínovej Mesto Nováky 86 899 86899.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Gaboltov - zvýšenie regionálneho významu rekonštrukciou miestnej komunikácie Obec Gaboltov 78 176 78176.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Obec Dubovec 82 785 82785.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Sazdice 86 191 86191.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia chodníkov Vetva „A“ a Vetva „B“ – Veľké Teriakovce Obec Veľké Teriakovce 81 952 81952.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 24 000 000 24000000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lipovec Obec Lipovec 78 857 78857.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2017 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7 417 220 7417220.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Komplexná rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií na území mesta Prešov v roku 2018 Mesto Prešov 535 600 535600.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie-ul. Trhovište časť B Mesto Kežmarok 179 000 179000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
I/18 Liptovský Michal - Ľubeľa, oprava vozovky Slovenská správa ciest 1 196 997 1196997.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Bežná údržba miestnych komunikácií v meste Prešov Mesto Prešov 3 061 059 3061059.0 EUR 2018 Práce Nie 1
CESTA II/511 TOPOĽČIANKY-SKÝCOV Nitriansky samosprávny kraj 2 452 993 2452993.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií III. a IV. triedy Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 250 000 250000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018 - II. etapa Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 389 998 2389998.0 EUR 2018 Práce Nie 1
CESTA II/562 ŠAĽA - NITRA Nitriansky samosprávny kraj 3 036 191 3036191.0 EUR 2018 Práce Áno 1
CESTA II/580 ŠURANY-PODHÁJSKA-KALNÁ N/HRONOM Nitriansky samosprávny kraj 4 973 319 4973319.0 EUR 2018 Práce Áno 1
CESTA II/499 NEMČICE-RADOŠINA Nitriansky samosprávny kraj 4 351 728 4351728.0 EUR 2018 Práce Áno 1
CESTA II/511 VRÁBLE-TESÁRSKE MLYŇANY Nitriansky samosprávny kraj 2 196 562 2196562.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 538 702 2538702.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Súvislá obnova krytu vozovky na cestách I. triedy v správe IVSC Žilina Slovenská správa ciest 3 591 816 3591816.0 EUR 2018 Práce Nie 3
„Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno" Mesto Komárno 520 000 520000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 32 264 141 32264141.0 EUR 2019 Práce Nie 1
„Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2019“ Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 833 333 5833333.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 35 941 35941.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty III/1335 Pusté Úľany až po I/62, km 0,170 - 4,170 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 204 712 204712.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 532 509 5532509.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty II/507 Hlohovec za železničným priecestím, km 72,180 - 73,687 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 134 725 134725.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty II/501 Cerová - Jablonica, km 47,174 - 50,935 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 396 620 396620.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty II/504 Krakovany - hranica okresu Nové Mesto nad Váhom, km 51,180 - 54,580 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 378 540 378540.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty III/1295 Trnava - Suchá nad Parnou, km 0,410 - 6,208 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 764 198 764198.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty II/504 Borovce - Trebatice, km 48,20 - 49,30 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 151 672 151672.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty III/1146 Radošovce - Mokrý Háj, km 12,480 - 14,900 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 224 732 224732.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 095 895 1095895.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Cyklotrasa Krivobučková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 467 745 467745.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 194 173 194173.0 EUR 2019 Práce Nie 1
„Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2020“ Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 4 504 779 4504779.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 520 042 520042.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty II/561 Veľký Meder - Okoč, km 0,000 - 1,170 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 104 887 104887.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty III/1151 Prietrž - Osuské, km 0,000- 4,962 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 515 729 515729.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty III/1043 Veľký Grob - hranica kraja, km 5,760 - 8,650 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 188 148 188148.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty III/1346 Kráľov Brod - Kráľov Brod časť Máčonáš, km 0,001 - 3,600 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 406 275 406275.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty III/1131 Skalica - ul. Mýtna, Horská - Zlatnícka dolina, km 0,610 - 2,210 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 149 003 149003.0 EUR 2020 Práce Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Vybudovanie miestnej komunikácie – nový stavebný obvod VINICE – 2. časť v obci Svätý Peter Obec Svätý Peter 143 933 143933.38 EUR 20. Jún 2014 11. Júl 2014 Nie 2014-06-20 00:00:00 UTC 2014-07-11 12:00:00 UTC
Vybudovanie miestnej komunikácie – nový stavebný obvod VINICE – 1. časť Obec Svätý Peter 229 625 229624.77 EUR 20. Jún 2014 11. Júl 2014 Nie 2014-06-20 00:00:00 UTC 2014-07-11 12:00:00 UTC
Rekonštrukcia cesty II/561 Matúškovo (extravilán), km 3,400 - 9,500 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 125 805 125805.05 EUR 10. Jún 2019 21. Jún 2019 Neuvedené 2019-06-10 00:00:00 UTC 2019-06-21 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia cesty III/1400 Dolný Štál – Topoľníky (II. etapa) + intravilán Topoľníky, km 0,000 – 5,846 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 921 185 921185.26 EUR 13. Máj 2019 3. Jún 2019 Neuvedené 2019-05-13 00:00:00 UTC 2019-06-03 10:00:00 UTC
Stavebné úpravy na ceste II/507 pri vjazde do obce Kotešová Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 872 10872.36 EUR 8. September 2020 16. September 2020 Neuvedené 2020-09-08 00:00:00 UTC 2020-09-16 07:00:00 UTC
Rekonštrukcia cesty II/561 Okoč - Topoľníky, km 0,000 - 0,570 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 89 778 89778.34 EUR 24. Apríl 2020 11. Máj 2020 Neuvedené 2020-04-24 00:00:00 UTC 2020-05-11 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia cesty III/1287 okružná križovatka, ul. Zelenečská Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 140 733 140732.95 EUR 14. Júl 2020 27. Júl 2020 Neuvedené 2020-07-14 00:00:00 UTC 2020-07-27 10:30:00 UTC
Rekonštrukcia cesty III/1331 od vjazdu do SAD po križovatku I/62, km 0,000 - 0,500 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 126 406 126405.89 EUR 14. Júl 2020 27. Júl 2020 Neuvedené 2020-07-14 00:00:00 UTC 2020-07-27 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia cesty II/507 od križovatky I/63 po nadjazd v meste Dunajská Streda, km 0,000 - 0,977 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 228 274 228273.71 EUR 30. Júl 2020 20. August 2020 Neuvedené 2020-07-30 00:00:00 UTC 2020-08-20 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia cesty III/1155 Gbely - Smolinské, km 5,690 - 6,800 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 315 169 315168.74 EUR 30. Júl 2020 20. August 2020 Neuvedené 2020-07-30 00:00:00 UTC 2020-08-20 11:00:00 UTC
Rekonštrukcia cesty III/1393 Veľké Blahovo - cesta III/1406, km 0,000 - 1,290 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 190 802 190802.33 EUR 31. Júl 2020 20. August 2020 Neuvedené 2020-07-31 00:00:00 UTC 2020-08-20 11:30:00 UTC
Rekonštrukcia cesty II/561 Topoľníky - intravilán, km 27,870 - 30,280 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 524 775 524774.84 EUR 11. August 2020 3. September 2020 Neuvedené 2020-08-11 00:00:00 UTC 2020-09-03 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia Školskej ulice v Zohore I,II. Etapa Obec Zohor 215 279 215279.04 EUR 28. August 2020 17. September 2020 Neuvedené 2020-08-28 00:00:00 UTC 2020-09-17 09:00:00 UTC
Stavebné úpravy na ceste II/507 pri vjazde do obce Kotešová Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 872 10872.36 EUR 28. August 2020 7. September 2020 Neuvedené 2020-08-28 00:00:00 UTC 2020-09-07 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia cesty II/561 intravilán Trstice, km 21,690 - 23,570 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 127 930 127930.27 EUR 25. Jún 2020 9. Júl 2020 Neuvedené 2020-06-25 00:00:00 UTC 2020-07-09 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia cesty III/1159 Častkov - cesta I/51, km 1,760 - 2,490 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 152 081 152080.73 EUR 24. Jún 2020 10. Júl 2020 Neuvedené 2020-06-24 00:00:00 UTC 2020-07-10 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia cesty III/1334 Veľký Grob - hranica kraja, km 12,150 - 13,070 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 171 996 171995.7 EUR 24. Jún 2020 10. Júl 2020 Neuvedené 2020-06-24 00:00:00 UTC 2020-07-10 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×