CPV kód

45233140-2

Práce na ceste

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 6 17,949,311 EUR
Slovenská správa ciest 4 4,490,594 EUR
Mesto Prešov 4 7,632,123 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 7,465,200 EUR
Mesto Martin 3 53 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 981,000 EUR
Obec Gaboltov 1 75,831 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 6 23,902,494 EUR
Mesto Košice 2 1,988,946 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 30,389 EUR
Obec Dunajská Lužná 3 582,186 EUR
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 2 912,500 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 7 100,301,732 EUR
Mesto Vysoké Tatry 1 128,750 EUR
Mesto Kežmarok 1 179,000 EUR
Obec Dubovec 1 80,300 EUR
Mesto Nováky 1 86,899 EUR
Obec Svätý Peter 1 283,200 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 195,499 EUR
Obec Lipovec 1 91,790 EUR
Obec Sazdice 1 75,852 EUR
Obec Veľké Teriakovce 1 79,496 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MBM-GROUP, a.s. 5 38,560,800 EUR
DOSA SLOVAKIA, s.r.o. 1 179,000 EUR
FREKOMOS SK, s. r. o. 1 1,196,997 EUR
EUROVIA SK, a.s. 4 12,492,202 EUR
Skanska SK a.s. 1 75,802 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 1 24,000,000 EUR
Doprastav, a.s. 3 7,058,116 EUR
CESTY NITRA, a.s. 5 13,529,222 EUR
AQVAREL s.r.o. 1 17 EUR
Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o. 1 21 EUR
Liate asfalty & SIP a dlažby, spol. s.r.o. 1 15 EUR
STRABAG s.r.o. 2 2,625,601 EUR
AVA-stav, s.r.o. 1 30,389 EUR
SAROUTE, s.r.o. 3 981,000 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 3 2,524,546 EUR
ULTRASTAV s.r.o. 1 75,852 EUR
MARKO GAS s.r.o. 1 194,062 EUR
TIMS, spol. s r.o. 1 194,062 EUR
TetraStav, s.r.o. 1 523,000 EUR
Lesné a vodné stavby s.r.o. 1 389,500 EUR
XANAX, s.r.o. 4 327,417 EUR
MP KANAL service s.r.o. 1 3,061,059 EUR
Pittel+Brausewetter, s.r.o. 4 28,301,732 EUR
Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. 1 283,200 EUR
J.V.S., s.r.o., Prešov 1 3,959,662 EUR
CESTY SK s.r.o. 2 2,754,372 EUR
HOCHTIEF SK s.r.o. 1 24,000,000 EUR
FISgroup ASSET, spol. s r.o. 1 195,499 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Opravy (rekonštrukcie) komunikácií na území mesta Martin Mesto Martin 597,500 EUR 2015 Práce Nie 3
Rekonštrukčné práce a opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Dunajská Obec Dunajská Lužná 194,062 EUR 2015 Práce Nie 3
Protipožiarna cesta - lesná cesta PAVLIŠOV, rekonštrukcia a Rekonštrukcia krytu lesnej cesty Landgrud Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 1,590,525 EUR 2015 Práce Nie 2
Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií 2016 Mesto Košice 1,988,947 EUR 2016 Práce Nie 2
Modernizácia ciest región Levice - 3. etapa Nitriansky samosprávny kraj 1,122,622 EUR 2016 Práce Nie 1
Cesta II/578, km 23,412 - 23,525, Kremnica - oprava Banskobystrický samosprávny kraj 45,471 EUR 2014 Práce Nie 1
Obratisko vozidiel MHD na Terchovskej ul. v Prešove Mesto Prešov 65,234 EUR 2014 Práce Nie 1
Údržba miestnych komunikácií v meste Prešov Mesto Prešov 4,280,321 EUR 2015 Práce Nie 1
Vybudovanie miestnych komunikácií s chodníkmi v novom stavebnom obvode Vinice Obec Svätý Peter 373,558 EUR 2015 Práce Nie 1
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3,732,600 EUR 2016 Práce Nie 1
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 909,000 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Zabezpečenie bežnej údržby a celoročné opravy výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl.m. SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1,440,016 EUR 2014 Práce Nie 1
Zabezpečenie bežnej údržby a celoročné opravy výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl.m. SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 8,183,364 EUR 2014 Práce Nie 1
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18,000 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazov pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 54,000 EUR 2015 Stavebné práce Áno 1
Zabezpečenie bežnej údržby a celoročné opravy výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl.m. SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 2,265,449 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia povrchu miestnych komunikácii v meste Vysoké Tatry Mesto Vysoké Tatry 128,750 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III.triedy na rok 2016-II. etapa Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2,663,800 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonstrukcia ulice Kukučínovej Mesto Nováky 86,899 EUR 2017 Práce Nie 1
Gaboltov - zvýšenie regionálneho významu rekonštrukciou miestnej komunikácie Obec Gaboltov 78,176 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Obec Dubovec 82,785 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Sazdice 86,191 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia chodníkov Vetva „A“ a Vetva „B“ – Veľké Teriakovce Obec Veľké Teriakovce 81,952 EUR 2017 Práce Áno 1
Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 24,000,000 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lipovec Obec Lipovec 78,857 EUR 2017 Práce Áno 1
Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2017 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7,417,220 EUR 2017 Práce Nie 1
Komplexná rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií na území mesta Prešov v roku 2018 Mesto Prešov 535,600 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie-ul. Trhovište časť B Mesto Kežmarok 179,000 EUR 2018 Práce Nie 1
I/18 Liptovský Michal - Ľubeľa, oprava vozovky Slovenská správa ciest 1,196,997 EUR 2018 Práce Nie 1
Bežná údržba miestnych komunikácií v meste Prešov Mesto Prešov 3,061,059 EUR 2018 Práce Nie 1
CESTA II/511 TOPOĽČIANKY-SKÝCOV Nitriansky samosprávny kraj 2,452,993 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií III. a IV. triedy Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 250,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018 - II. etapa Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2,389,998 EUR 2018 Práce Nie 1
CESTA II/562 ŠAĽA - NITRA Nitriansky samosprávny kraj 3,036,191 EUR 2018 Práce Áno 1
CESTA II/580 ŠURANY-PODHÁJSKA-KALNÁ N/HRONOM Nitriansky samosprávny kraj 4,973,319 EUR 2018 Práce Áno 1
CESTA II/499 NEMČICE-RADOŠINA Nitriansky samosprávny kraj 4,351,728 EUR 2018 Práce Áno 1
CESTA II/511 VRÁBLE-TESÁRSKE MLYŇANY Nitriansky samosprávny kraj 2,196,562 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2,538,702 EUR 2018 Práce Nie 1
Súvislá obnova krytu vozovky na cestách I. triedy v správe IVSC Žilina Slovenská správa ciest 3,591,816 EUR 2018 Práce Nie 3