Dodávateľ

banet s. r. o.

Veľký Blh
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: banet s. r. o.

IČO: 47158972

Adresa: Červenej armády 91, Veľký Blh

Registračné číslo: 2021/12-PO-E9516

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. December 2021

Záznam platný do: 13. December 2024

Posledná zmena: 14. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 850 438,00 EUR 5 5
2019 342 003,00 EUR 1 1
2021 774 160,00 EUR 2 2
2022 297 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 850 438,00 EUR 5 5
2019 342 003,00 EUR 1 1
2021 774 160,00 EUR 2 2
2022 297 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Bučany 1 74 046,00 74046.00 EUR
Obec Tomášovce 1 450 927,00 450927.00 EUR
Obec Trstín 1 74 046,00 74046.00 EUR
Obec Cakov 1 342 003,00 342003.00 EUR
Obec Nána 1 297 000,00 297000.00 EUR
Obec Váhovce 1 83 175,00 83175.00 EUR
Združenie obcí Lužianka 1 168 244,00 168244.00 EUR
Obec Hostice 1 229 550,00 229550.00 EUR
TILIA nezisková organizácia 1 544 610,00 544610.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstaranie záhradných kompostérov do obce Váhovce Obec Váhovce 83 175,00 83175.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie záhradných kompostérov do obce Trstín Obec Trstín 74 046,00 74046.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie záhradných kompostérov do obce Bučany Obec Bučany 74 046,00 74046.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie záhradných kompostérov pre ZO Lužianka Združenie obcí Lužianka 168 244,00 168244.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce Obec Tomášovce 452 789,00 452789.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Materská škola Cakov (VO2) Obec Cakov 342 003,00 342003.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia bytového domu Hostice Obec Hostice 229 550,00 229550.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zariadenie pre seniorov TILIA – JASMIN komunitná forma bývania_2 TILIA nezisková organizácia 544 610,00 544610.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej a základnej školy v Náne Obec Nána 297 000,00 297000.0 EUR 2022 Práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 10 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ladislav Kovács
Adresa:
Červenej armády 91 Veľký Blh 98022
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Kovács
Adresa:
Červenej armády 91 Veľký Blh 98022
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. December 2017
Záznam do:
17. Január 2022
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Timoranská&Štofková s.r.o.
Adresa:
Pribinova 9 Nové Zámky 94002
Meno:
Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o.
Adresa:
Podzámska 32 Nové Zámky 94001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.01.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 21.12.2017 do: 17.01.2022

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×