Obstarávanie

Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 532 509,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 532 509,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233140-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú súvislé opravy ciest II. a III. triedy 53 (44 + 9 opcií) vybraných úsekov ciest na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Účelom opráv je predovšetkým odstránenie porúch krytu vozovky pomocou betónovo-asfaltových zmesí, osadenie bezpečnostných zariadení. V neposlednom rade budú odstránené nedostatky na cestnom príslušenstve.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 5 532 509,00 Neuvedené EUR 8. August 2019 257310

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056001/content/984042/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Zápisnica z otvárania ponúk_final.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056002/content/984043/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave SP 26. Apríl 2019 26. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3035949/content/939975/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Oprava SP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady upravené 12. Apríl 2019 12. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034016/content/936362/download","filename":"Príloha č. 6 - Plán súvislých opráv ciest II. a III. tried v správe SC TSK na rok 2019 _ upravene.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034016/content/936363/download","filename":"SC TSK_Suvisle orpavy ciest_SP_upravene.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034016/content/936364/download","filename":"SC TSK_Suvisle orpavy ciest_SP_upravene.docx"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 419629.pdf 12. Apríl 2019 14. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034073/content/944577/download","filename":"Odpovede na otázky VO 419629.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 13. August 2019 13. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052528/content/975839/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy ciest_Zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052528/content/975840/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy ciest_Zmluva_Prilohy.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. August 2019 22. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053692/content/978730/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Marec 2019 28. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031168/content/930898/download","filename":"SC TSK_Suvisle orpavy ciest_SP_Final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031168/content/930899/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Ponukovy rozpocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031168/content/930900/download","filename":"Príloha č. 6 - Plán súvislých opráv ciest II. a III. tried v správe SC TSK na rok 2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031168/content/930902/download","filename":"SC TSK_Suvisle orpavy ciest_SP_Final.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031168/content/930903/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Ponukovy rozpocet.xls"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056003/content/984044/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056003/content/984045/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Hodnotiaci hárok podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka DPS-MTS-CN TSK 2019 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056007/content/984049/download","filename":"SCTSK_Doprastav_Ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka EUROVIA SK 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056005/content/984047/download","filename":"SCTSK_EUROVIA SK_Ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Súvislé opravy ciest 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056006/content/984048/download","filename":"SCTSK_STRABAG_Ponuka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Júl 2019 24. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049231/content/968933/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy ciest_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vyjadrenie k žiadosti o nápravu 24. Apríl 2019 24. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3035309/content/938904/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Vyjadrenie ZoN_zaujemcovia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení LPP a oprave SP 13. Máj 2019 13. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038180/content/944087/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy_Predlzenie LPP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení LPP a oprave Oznámenia a súťažných podkladov 12. Apríl 2019 12. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034014/content/936357/download","filename":"SCTSK_Suvisle opravy ciest_Oznamenie o zmene TPP a SP.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×