CPV kód

45220000-5

Inžinierske práce a stavebné práce

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 5 8,515,191 EUR
Obec Veľká Čalomija 1 999,033 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 5,194,476 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 88,150 EUR
Mesto Piešťany 1 638,701 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 2,840,045 EUR
Mesto Svidník 2 85,831 EUR
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 3 3,150,000 EUR
TURČAN DELTA, s.r.o. 1 478,305 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 12,206,582 EUR
Agro-WEST, s.r.o. 1 1,004,235 EUR
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Pružina 1 750,000 EUR
Lesné a pozemkové spoločenstvo Čelkova Lehota 1 838,000 EUR
Spoločenstvo gruntu v obci Sádočné,p.s. 1 1,030,000 EUR
Pozemkové spoločenstvo Podtureň 1 1,029,395 EUR
Mesto Zvolen 3 2,501,360 EUR
Obec Kružlov 1 139,164 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 3,213,712 EUR
ENERGO-SK, a.s. 6 706,400 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 316,000 EUR
Mesto Sečovce 1 941,057 EUR
Pozemkové spoločenstvo Bukovo 1 184,783 EUR
Letisko Sliač, a.s. 1 375,624 EUR
PRO POPULO Poprad, s.r.o. 1 959,505 EUR
Obec Opava 1 964,583 EUR
Obec Hronská Dúbrava 1 524,387 EUR
Obec Ratkovské Bystré 1 528,819 EUR
Občianske združenie BRIEŽDENIE 3 1,277,406 EUR
Obec Kamenná Poruba 2 2,075,514 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 598,750 EUR
Obec Žehra 2 1,496,000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 5 1,658,099 EUR
Skanska SK a.s. 1 733,950 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 1 3,213,712 EUR
Doprastav, a.s. 1 1,016,000 EUR
Unistav Teplička, s. r. o. 5 3,963,097 EUR
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 1 8,272,850 EUR
STAVOZEMIX SK s. r. o. 1 959,505 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 1 59,125 EUR
Stavebná mechanizácia, s.r.o. 1 478,305 EUR
DUVYSTAV s.r.o. 1 316,000 EUR
ADVIS, s.r.o. 1 528,819 EUR
SVOMA, s.r.o. 1 1,004,235 EUR
AF-CAR, s.r.o. 5 5,157,395 EUR
REKOS spol. s r. o. 1 184,783 EUR
LESEL plus, s.r.o. 2 1,640,000 EUR
EMCon, spol. s r.o. 2 715,902 EUR
STROJSTAV spol. s r.o. 1 598,750 EUR
HEX-STAV, s.r.o. 2 1,485,360 EUR
MULTIMONTÁŽE, s.r.o. 2 113,473 EUR
Ing. Ivan Polóny CSc. INKA-P 2 277,000 EUR
GFCH spol. s r.o. 3 973,973 EUR
Team s.r.o. 1 375,624 EUR
ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. 1 118,975 EUR
MONSTAV NITRA s.r.o. 1 196,952 EUR
STAVIMAT s.r.o. 1 941,057 EUR
TSS GRADE, a.s. 1 3,933,732 EUR
ALFA - STAV s.r.o. 2 1,963,616 EUR
DOPSYS, s.r.o. 1 7,504,248 EUR
ROCKNET SK s. r. o. 1 4,981,632 EUR
CONSTRUMAT, s.r.o. 1 0 EUR
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 1 2,106,095 EUR
GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o. 6 36,180 EUR
TEKTONIKA s.r.o. 1 139,164 EUR
littlefinger, s.r.o. 1 3,400 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výstavba a prestavba lesných ciest TURČAN DELTA, s.r.o. 536,071 EUR 2016 Práce Áno 1
Hospodársky areál pri Chate pod Javorom - rekonštrukcia lesných ciest Agro-WEST, s.r.o. 853,084 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lesnej cesty Hlboká v Pružine Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Pružina 828,415 EUR 2016 Práce Áno 1
Lesná cesta Samostriel II. – rekonštrukcia Lesné a pozemkové spoločenstvo Čelkova Lehota 1,048,553 EUR 2016 Práce Áno 1
Lesná cesta Samostriel I. – rekonštrukcia Spoločenstvo gruntu v obci Sádočné,p.s. 1,071,670 EUR 2016 Práce Áno 1
Protipožiarna lesná cesta Koštovica – rekonštrukcia Pozemkové spoločenstvo Podtureň 1,055,160 EUR 2016 Práce Áno 1
Rozšírenie zariadení na monitorovanie dopravy - vážnica na ceste I/73 smer Svidník, časť Krajná Poľana Slovenská správa ciest 300,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul. 8. mája, Svidník Mesto Svidník 80,819 EUR 2014 Práce Nie 1
Rozšírenie zariadení na monitorovanie dopravy - vážnica na ceste I/50 parkovisko Slavec Slovenská správa ciest 300,000 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kotolne "KREATÍV" ZSS Klasov ENERGO-SK, a.s. 187,218 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kotolne Gymnázia H. Selyeho Komárno ENERGO-SK, a.s. 87,071 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul. Duklianska, Svidník Mesto Svidník 41,703 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia lesných ciest Pozemkové spoločenstvo Bukovo Belá nad Cirochou Pozemkové spoločenstvo Bukovo 189,692 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia hangáru PÝCHA určeného na parkovanie leteckej a pozemnej zabezpečovacej techniky letiska Sliač Letisko Sliač, a.s. 379,646 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia lesnej cestnej siete Bystré - Závratné PRO POPULO Poprad, s.r.o. 1,128,726 EUR 2015 Práce Áno 1
Výmena parného kotla BK-6000 s príslušenstvom ENERGO-SK, a.s. 110,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Údržba miestnych komunikácií v meste Zvolen na roky 2015-2018 Mesto Zvolen 1,800,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici J.Bottu a ulici Partizánska vo Zvolenen Mesto Zvolen 191,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva a plynovej prípojky v TOS Topoľčany ENERGO-SK, a.s. 66,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa Hlavné mesto SR Bratislava 4,560,000 EUR 2015 Práce Áno 1
Privádzač Košice VSS - Červený Rak, protihluková stena Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 237,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Projekt pozemkových úprav VEĽKÁ ČALOMIJA - Spoločné zariadenia a opatrenia Obec Veľká Čalomija 1,023,464 EUR 2016 Práce Áno 1
Projekt pozemkových úprav OPAVA - Spoločné zariadenia a opatrenia Obec Opava 965,071 EUR 2016 Práce Áno 1
Projekt pozemkových úprav HRONSKÁ DÚBRAVA – Spoločné zariadenia a opatrenia Obec Hronská Dúbrava 847,949 EUR 2015 Práce Áno 1
„Rekonštrukcia kotolne „V KAŠTIELI“ ZSS Horné Obdokovce“ ENERGO-SK, a.s. 199,960 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Tulskej vo Zvolene Mesto Zvolen 654,958 EUR 2016 Práce Nie 1
Lesná cesta Rovná dolina - rekonštrukcia Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 590,000 EUR 2016 Práce Áno 1
Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova - Pri Kríži Hlavné mesto SR Bratislava 8,272,850 EUR 2014 Práce Áno 1
Kontrolný systém pre zvýš. efekt. eliminá. bezpeč.rizík z ciest I.tr. minima. vplyvou doprav. prúdu na bezpeč.a život.ces.infr. Slovenská správa ciest 7,504,248 EUR 2015 Práce Áno 1
ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3,213,712 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia pre ženy Občianske združenie BRIEŽDENIE 391,583 EUR 2017 Práce Nie 1
Regenerácia sídla Centrálna mestská zóna Sládkovičova ul. Piešťany Mesto Piešťany 638,701 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia verejného trhoviska Latorická Podunajské Biskupice Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 400,000 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v SOŠ Vráble ENERGO-SK, a.s. 167,000 EUR 2017 Práce Nie 1
Havarijný zosuv na rýchlostnje ceste R2 Budča - Zvolen km 232,565 - 232,900 ĽJP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,981,632 EUR 2017 Práce Nie 1
Diagnostika vybraných mostov v správe SSC Slovenská správa ciest 762,950 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesná cesta Vihorlatská - rekonštrukcia Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 1,050,000 EUR 2018 Práce Áno 1
Revitalizácia sídliska v obci Jaslovské Bohunice Obec Jaslovské Bohunice 2,106,095 EUR 2018 Práce Nie 1
JAKUBIANSKA CESTA - stavebné úpravy Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 1,510,000 EUR 2018 Práce Nie 1
Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Ratkovské Bystré Obec Ratkovské Bystré 533,626 EUR 2018 Práce Áno 1
IBV Panské diely-Dubová ul., Orechová ul. Jaslovské Bohunice Obec Jaslovské Bohunice 733,950 EUR 2018 Práce Nie 1
Zateplenie a oprava strechy ZŠ Obec Kružlov 211,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie vozovky - frézovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7,980 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia pre ženy Občianske združenie BRIEŽDENIE 600,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie vozovky - frézovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie povrchu vozoviek drážkovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5,900 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Renovácia budov - zateplenie a výmena okien a dverí (v.02) Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 723,960 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Renovácia budovy - zateplenie obvodového plášťa budovy Technická univerzita v Košiciach 120,507 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia pre ženy Občianske združenie BRIEŽDENIE 767,370 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie povrchu vozoviek drážkovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7,000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie povrchu vozoviek drážkovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19,990 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
VÝSTAVBA ALEBO PRESTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV Obec Žehra 1,282,494 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
VÝSTAVBA ALEBO PRESTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV Obec Žehra 733,352 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
VÝSTAVBA ALEBO PRESTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV Obec Kamenná Poruba 1,415,356 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
VÝSTAVBA ALEBO PRESTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV Obec Kamenná Poruba 1,921,839 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Bytový dom na základe Záložnej zmluvy Mesto Sečovce 1,300,000 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie vozovky - frézovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7,300 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie vozovky - frézovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9,900 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti, II. etapa Slovenská správa ciest 295,041 EUR 2018 Práce Nie 1