CPV kód

45220000-5

Inžinierske práce a stavebné práce

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 5 8 515 191 EUR
Mesto Trnava 1 3 150 EUR
Obec Veľká Čalomija 1 999 033 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 5 194 476 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 88 150 EUR
Mesto Piešťany 1 638 701 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 2 840 045 EUR
Mesto Svidník 2 85 831 EUR
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 5 5 262 114 EUR
TURČAN DELTA, s.r.o. 1 478 305 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 12 206 582 EUR
Agro-WEST, s.r.o. 1 1 004 235 EUR
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Pružina 1 750 000 EUR
Lesné a pozemkové spoločenstvo Čelkova Lehota 1 838 000 EUR
Spoločenstvo gruntu v obci Sádočné,p.s. 1 1 030 000 EUR
Pozemkové spoločenstvo Podtureň 1 1 029 395 EUR
Mesto Zvolen 4 4 027 180 EUR
Obec Vrbová nad Váhom 1 382 370 EUR
Obec Kružlov 1 139 164 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 3 213 712 EUR
ENERGO-SK, a.s. 6 706 400 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 316 000 EUR
Mesto Sečovce 1 941 057 EUR
Obec Kunerad 1 2 692 225 EUR
Pozemkové spoločenstvo Bukovo 1 184 783 EUR
Letisko Sliač, a.s. 1 375 624 EUR
PRO POPULO Poprad, s.r.o. 1 959 505 EUR
Obec Opava 1 964 583 EUR
Obec Hronská Dúbrava 1 524 387 EUR
Obec Pribeta 1 359 108 EUR
Obec Ratkovské Bystré 1 528 819 EUR
Obec Radvaň nad Dunajom 1 382 086 EUR
Obec Modrany 1 382 986 EUR
Obec Brestovec 1 382 702 EUR
Občianske združenie BRIEŽDENIE 3 1 277 406 EUR
Obec Kamenná Poruba 2 2 075 514 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 598 750 EUR
Obec Žehra 2 1 496 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 7 3 770 213 EUR
Skanska SK a.s. 1 733 950 EUR
CS, s.r.o. 1 3 150 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 1 3 213 712 EUR
Doprastav, a.s. 1 1 016 000 EUR
Unistav Teplička, s. r. o. 5 3 963 097 EUR
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 1 8 272 850 EUR
STAVOZEMIX SK s. r. o. 1 959 505 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 1 59 125 EUR
Stavebná mechanizácia, s.r.o. 1 478 305 EUR
DUVYSTAV s.r.o. 1 316 000 EUR
ADVIS, s.r.o. 1 528 819 EUR
SVOMA, s.r.o. 1 1 004 235 EUR
AF-CAR, s.r.o. 5 5 157 395 EUR
REKOS spol. s r. o. 1 184 783 EUR
LESEL plus, s.r.o. 2 1 640 000 EUR
EMCon, spol. s r.o. 2 715 902 EUR
TONEX, spol. s r.o. 5 1 889 252 EUR
STROJSTAV spol. s r.o. 1 598 750 EUR
HEX-STAV, s.r.o. 3 3 011 180 EUR
MULTIMONTÁŽE, s.r.o. 2 113 473 EUR
Ing. Ivan Polóny CSc. INKA-P 2 277 000 EUR
GFCH spol. s r.o. 3 973 973 EUR
Team s.r.o. 1 375 624 EUR
ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. 1 118 975 EUR
MONSTAV NITRA s.r.o. 1 196 952 EUR
STAVIMAT s.r.o. 1 941 057 EUR
TSS GRADE, a.s. 1 3 933 732 EUR
ALFA - STAV s.r.o. 2 1 963 616 EUR
DOPSYS, s.r.o. 1 7 504 248 EUR
ROCKNET SK s. r. o. 1 4 981 632 EUR
CONSTRUMAT, s.r.o. 1 0 EUR
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 1 2 106 095 EUR
GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o. 6 36 180 EUR
TEKTONIKA s.r.o. 1 139 164 EUR
littlefinger, s.r.o. 1 3 400 EUR
F. A. A. C. Consulting, s. r. o. 1 2 692 225 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výstavba a prestavba lesných ciest TURČAN DELTA, s.r.o. 536 071 EUR 2016 Práce Áno 1
Hospodársky areál pri Chate pod Javorom - rekonštrukcia lesných ciest Agro-WEST, s.r.o. 853 084 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lesnej cesty Hlboká v Pružine Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Pružina 828 415 EUR 2016 Práce Áno 1
Lesná cesta Samostriel II. – rekonštrukcia Lesné a pozemkové spoločenstvo Čelkova Lehota 1 048 553 EUR 2016 Práce Áno 1
Lesná cesta Samostriel I. – rekonštrukcia Spoločenstvo gruntu v obci Sádočné,p.s. 1 071 670 EUR 2016 Práce Áno 1
Protipožiarna lesná cesta Koštovica – rekonštrukcia Pozemkové spoločenstvo Podtureň 1 055 160 EUR 2016 Práce Áno 1
Rozšírenie zariadení na monitorovanie dopravy - vážnica na ceste I/73 smer Svidník, časť Krajná Poľana Slovenská správa ciest 300 000 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul. 8. mája, Svidník Mesto Svidník 80 819 EUR 2014 Práce Nie 1
Rozšírenie zariadení na monitorovanie dopravy - vážnica na ceste I/50 parkovisko Slavec Slovenská správa ciest 300 000 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kotolne "KREATÍV" ZSS Klasov ENERGO-SK, a.s. 187 218 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kotolne Gymnázia H. Selyeho Komárno ENERGO-SK, a.s. 87 071 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul. Duklianska, Svidník Mesto Svidník 41 703 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia lesných ciest Pozemkové spoločenstvo Bukovo Belá nad Cirochou Pozemkové spoločenstvo Bukovo 189 692 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia hangáru PÝCHA určeného na parkovanie leteckej a pozemnej zabezpečovacej techniky letiska Sliač Letisko Sliač, a.s. 379 646 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia lesnej cestnej siete Bystré - Závratné PRO POPULO Poprad, s.r.o. 1 128 726 EUR 2015 Práce Áno 1
Výmena parného kotla BK-6000 s príslušenstvom ENERGO-SK, a.s. 110 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Údržba miestnych komunikácií v meste Zvolen na roky 2015-2018 Mesto Zvolen 1 800 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici J.Bottu a ulici Partizánska vo Zvolenen Mesto Zvolen 191 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva a plynovej prípojky v TOS Topoľčany ENERGO-SK, a.s. 66 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa Hlavné mesto SR Bratislava 4 560 000 EUR 2015 Práce Áno 1
Privádzač Košice VSS - Červený Rak, protihluková stena Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 237 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Projekt pozemkových úprav VEĽKÁ ČALOMIJA - Spoločné zariadenia a opatrenia Obec Veľká Čalomija 1 023 464 EUR 2016 Práce Áno 1
Projekt pozemkových úprav OPAVA - Spoločné zariadenia a opatrenia Obec Opava 965 071 EUR 2016 Práce Áno 1
Projekt pozemkových úprav HRONSKÁ DÚBRAVA – Spoločné zariadenia a opatrenia Obec Hronská Dúbrava 847 949 EUR 2015 Práce Áno 1
„Rekonštrukcia kotolne „V KAŠTIELI“ ZSS Horné Obdokovce“ ENERGO-SK, a.s. 199 960 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Tulskej vo Zvolene Mesto Zvolen 654 958 EUR 2016 Práce Nie 1
Lesná cesta Rovná dolina - rekonštrukcia Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 590 000 EUR 2016 Práce Áno 1
Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova - Pri Kríži Hlavné mesto SR Bratislava 8 272 850 EUR 2014 Práce Áno 1
Kontrolný systém pre zvýš. efekt. eliminá. bezpeč.rizík z ciest I.tr. minima. vplyvou doprav. prúdu na bezpeč.a život.ces.infr. Slovenská správa ciest 7 504 248 EUR 2015 Práce Áno 1
ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 213 712 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia pre ženy Občianske združenie BRIEŽDENIE 391 583 EUR 2017 Práce Nie 1
Regenerácia sídla Centrálna mestská zóna Sládkovičova ul. Piešťany Mesto Piešťany 638 701 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia verejného trhoviska Latorická Podunajské Biskupice Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 400 000 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v SOŠ Vráble ENERGO-SK, a.s. 167 000 EUR 2017 Práce Nie 1
Havarijný zosuv na rýchlostnje ceste R2 Budča - Zvolen km 232,565 - 232,900 ĽJP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 981 632 EUR 2017 Práce Nie 1
Diagnostika vybraných mostov v správe SSC Slovenská správa ciest 762 950 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesná cesta Vihorlatská - rekonštrukcia Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 1 050 000 EUR 2018 Práce Áno 1
Revitalizácia sídliska v obci Jaslovské Bohunice Obec Jaslovské Bohunice 2 106 095 EUR 2018 Práce Nie 1
JAKUBIANSKA CESTA - stavebné úpravy Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 1 510 000 EUR 2018 Práce Nie 1
Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Ratkovské Bystré Obec Ratkovské Bystré 533 626 EUR 2018 Práce Áno 1
IBV Panské diely-Dubová ul., Orechová ul. Jaslovské Bohunice Obec Jaslovské Bohunice 733 950 EUR 2018 Práce Nie 1
Zateplenie a oprava strechy ZŠ Obec Kružlov 211 000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie vozovky - frézovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 980 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia pre ženy Občianske združenie BRIEŽDENIE 600 000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie vozovky - frézovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie povrchu vozoviek drážkovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 900 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Renovácia budov - zateplenie a výmena okien a dverí (v.02) Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 723 960 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Renovácia budovy - zateplenie obvodového plášťa budovy Technická univerzita v Košiciach 120 507 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia pre ženy Občianske združenie BRIEŽDENIE 767 370 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie povrchu vozoviek drážkovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 000 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie povrchu vozoviek drážkovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 990 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
VÝSTAVBA ALEBO PRESTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV Obec Žehra 1 282 494 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
VÝSTAVBA ALEBO PRESTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV Obec Žehra 733 352 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
VÝSTAVBA ALEBO PRESTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV Obec Kamenná Poruba 1 415 356 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
VÝSTAVBA ALEBO PRESTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NIŽŠIEHO ŠTANDARDU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV Obec Kamenná Poruba 1 921 839 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Bytový dom na základe Záložnej zmluvy Mesto Sečovce 1 300 000 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie vozovky - frézovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 300 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie vozovky - frézovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti, II. etapa Slovenská správa ciest 295 041 EUR 2018 Práce Nie 1
Chodník Rovná 4 (EVO) Mesto Trnava 2 260 EUR 2018 Práce Nie 1
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Pribeta Obec Pribeta 395 000 EUR 2019 Práce Nie 1
Oprava, údržba a výstavba miestnych komunikácií v meste Zvolen Mesto Zvolen 1 525 820 EUR 2019 Práce Nie 1
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Brestovec Obec Brestovec 382 702 EUR 2019 Práce Nie 1
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Modrany Obec Modrany 382 986 EUR 2019 Práce Nie 1
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Radvaň nad Dunajom Obec Radvaň nad Dunajom 382 086 EUR 2019 Práce Nie 1
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Vrbová nad Váhom Obec Vrbová nad Váhom 382 370 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia prístupovej komunikácie Ľubica - Ihľany Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 1 527 114 EUR 2019 Práce Nie 1
VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV Obec Kunerad 2 692 225 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia prístupovej komunikácie Ľubica - Ihľany Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 585 000 EUR 2019 Práce Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×