Dodávateľ

TSS GRADE, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TSS GRADE, a.s.

IČO: 35802723

Adresa: Dunajská 48, Bratislava

Registračné číslo: 2017/5-PO-C9890

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Máj 2017

Záznam platný do: 31. Máj 2020

Posledná zmena: 7. September 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 12 216 740,00 EUR 3 3
2015 11 570 411,00 EUR 2 2
2016 364 938 980,00 EUR 1 1
2017 32 348 715,00 EUR 16 24
2018 16 320 495,00 EUR 6 6
2019 61 086 585,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 12 216 740,00 EUR 3 3
2015 11 570 411,00 EUR 2 2
2016 364 938 980,00 EUR 1 1
2017 14 088 616,00 EUR 3 3
2018 29 366 923,00 EUR 12 17
2019 66 300 256,00 EUR 9 12

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 1 198 300,00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 58 200 317,00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 35 439 083 309,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa Hlavné mesto SR Bratislava 4 560 000,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska - koľaje a rampy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 7 636 679,00 EUR 2015 Práce Áno 1
„ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 364 938 980,00 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe žel. zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a komplex. rekonštrukcií hospod. spôsobom Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 5 880 000,00 EUR 2014 Služby Nie 1
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 5 604 592,00 EUR 2014 Práce Áno 1
Zabezpečenie výkonu udržiavacích a opravných činností železničného spodku a zvršku a výpomoci pri odstraňovaní následkov poveternostných vplyvov počas zimného obdobia Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 537 668,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Defektoskopická kontrola vlakovou súpravou Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 787 237,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Defektoskopická kontrola vlakovou súpravou Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 301 624,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 11 999 755,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 892 673,00 EUR 2017 Služby Nie 4
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 178 576,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 114 876,00 EUR 2017 Služby Nie 3
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 148 315,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 12 248 370,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava koľajových oblúkov a konštrukcií navarovaním Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 198 300,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 351 464,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 547 913,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Defektoskopická kontrola vlakovou súpravou Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 345 104,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 179 210,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 222 693,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 939 430,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 120 682,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 151 709,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 627 627,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 094 388,00 EUR 2017 Služby Nie 4
Strojné brúsenie koľajníc Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 6 820 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála Hlavné mesto SR Bratislava 54 266 585,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Defektoskopická kontrola vlakovou súpravou Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 346 140,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 917 822,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 955 304,00 EUR 2018 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 153 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Branislav Gabriš
Adresa:
Jelenia 2 Bratislava 81105
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
15. Január 1963
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Apríl 2017

Meno:
Ing. Branislav Gábriš
Adresa:
Jelenia 3132/2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
15. Január 1963
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Apríl 2017

Meno:
Ing. Branislav Gábriš
Adresa:
Jadrová 3226/5 Bratislava 82102
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Apríl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Winton s. r. o.
Adresa:
Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
Winton s. r. o.
Adresa:
Dunajská 48 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.11.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 26.04.2017 do: 6.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×