Obstarávanie

Privádzač Košice VSS - Červený Rak, protihluková stena


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
237 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
173 264,00
Zaplatené:
73.1%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45220000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Privádzač Košice VSS - Červený Rak, protihluková stena (ďalej tiež len dielo alebo stavba), ktorá bude súčasťou privádzača Košice VSS - Červený Rak na ťahu R4. Účelom stavby je eliminovanie a zníženie hlukovej záťaže, ktorá sa v danej lokalite nachádza. Celková dĺžka navrhnutej protihlukovej steny (ďalej tiež len PHS) je 155,49 m. Začiatok PHS je na vedľajšej komunikácii slúžiacej ako príjazd na parkovisko motorestu salaš Barca, koniec je pred odbočením na cestný nadjazd smerom do centra po ulici Alejová.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA SK, a.s. 3 173 264,00 0% EUR 15. Január 2015 52976

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 29. Júl 2015 29. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575291/content/210340/download","filename":"DZM_2015_0031_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 21. Január 2015 21. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575300/content/210608/download","filename":"ZM_2015_0031_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575318/content/210958/download","filename":"6 zapisnica z vyhodnotenia kritériá 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575318/content/210959/download","filename":"7 zapisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby, a. s. - časť Kritériá 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575276/content/211025/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby, a. s. - časť Ostatné 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575273/content/210841/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky +Vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575273/content/210842/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575273/content/210843/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575273/content/210844/download","filename":"Predbežný harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575273/content/210845/download","filename":"Príloha k ponuke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575273/content/210846/download","filename":"Subdodávky.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Január 2015 22. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575309/content/210358/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - časť Ostatné 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575285/content/212228/download","filename":"Čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575285/content/212229/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575285/content/212230/download","filename":"Harmonogram prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575285/content/212231/download","filename":"Splnomocnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575285/content/212232/download","filename":"Subdodávky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575285/content/212233/download","filename":"Vyhlásenie uchádzača.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. November 2015 16. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575294/content/210425/download","filename":"DZM_2015_0031_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - časť Kritériá 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575282/content/211859/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575312/content/210571/download","filename":"2 Zápisnica KPÚ 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575312/content/210572/download","filename":"3 Záznam PPZ1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575312/content/210573/download","filename":"4 zapisnica splnenie podmienok 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - časť Ostatné 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575279/content/211779/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575279/content/211781/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575279/content/211783/download","filename":"Predbežný harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575279/content/211785/download","filename":"Príloha k ponuke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575279/content/211787/download","filename":"Subdodávky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575279/content/211789/download","filename":"Vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575279/content/211792/download","filename":"Zmluvné podmienky.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575315/content/210750/download","filename":"1 zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575315/content/210751/download","filename":"5 zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861193/download","filename":"Zvazok_5_zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861194/download","filename":"Zväzok_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861195/download","filename":"Zväzok 5 Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861196/download","filename":"Zvazok_5_dosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861197/download","filename":"Zvazok_4_zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861198/download","filename":"Zvazok_4_dosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861199/download","filename":"Zvazok_1a2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861200/download","filename":"Zv3 C2 Technicko kvalitativne podmienky zvlastne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861201/download","filename":"Zv3 C1 Vseobecne TKP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861202/download","filename":"titulny_list_Cast2 TKP zvlastne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861203/download","filename":"titulny_list_Cast1 TKP vseobecne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861204/download","filename":"Tender-_07-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861205/download","filename":"K_plan_BOZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861206/download","filename":"I-3_geologicka_resers.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861207/download","filename":"I-2_inventarizacia_drevin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861208/download","filename":"I-1_hlukova_studia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861209/download","filename":"I_prieskumy_zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861210/download","filename":"I_prieskumy_dosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861211/download","filename":"F-2_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861212/download","filename":"F-1_technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861213/download","filename":"F_dosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861214/download","filename":"E_doklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861215/download","filename":"D-15_podkladny_blok_bet_zvodidla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861216/download","filename":"D-14_vytycovacie_tabulky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861217/download","filename":"D-13_staticky_vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861218/download","filename":"D-12-2_zvisle_dopravne_znacenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861219/download","filename":"D-12-1_docasne_dopravne_znacenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861220/download","filename":"D-12_zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861221/download","filename":"D-12_dosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861222/download","filename":"D-11_situacia_zaberu_pozemkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861223/download","filename":"D-10_navrh_farebneho_rozlisenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861224/download","filename":"D-09_vykaz_materialov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861225/download","filename":"D-08_detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861226/download","filename":"D-07_vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861227/download","filename":"D-06_vystuz_pilot.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861228/download","filename":"D-05_zemne_prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861229/download","filename":"D-04_priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861230/download","filename":"D-03_prehladny_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861231/download","filename":"D-02_podrobna_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861232/download","filename":"D-01_technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861233/download","filename":"D_zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861234/download","filename":"D_dosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861235/download","filename":"B-1_prehladna_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861236/download","filename":"A_sprievodna_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861237/download","filename":"4-4_podrobny_vykaz_vymer-doplneny_07-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861238/download","filename":"4-3_supis_prac-doplneny_07-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861239/download","filename":"4-2_popis_prac-doplneny_07-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861240/download","filename":"4-1_preambula.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575270/content/861241/download","filename":"3_Zoznam priloh.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - časť Kritériá 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575288/content/212313/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. Január 2015 22. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575303/content/210690/download","filename":"prijima ponuku,neuspeli.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie SP 25. August 2014 25. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575297/content/861247/download","filename":"Tender-opraveny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575297/content/861248/download","filename":"vysvetlenie a doplnenie SP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Január 2015 22. Január 2015 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×