Dodávateľ

AF-CAR, s.r.o.

Liptovský Mikuláš
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AF-CAR, s.r.o.

IČO: 36399621

Adresa: Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš

Registračné číslo: 2017/8-PO-E5953

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. August 2017

Záznam platný do: 8. August 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 8 979 893,00 EUR 14 14
2015 6 704 381,00 EUR 5 5
2016 7 356 364,00 EUR 9 11
2017 957 907,99 EUR 5 5
2018 18 458 587,00 EUR 11 11
2019 235 427,00 EUR 3 3
2020 17 999,90 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 651 692,00 EUR 2 2
2015 7 596 477,00 EUR 6 6
2016 9 699 724,00 EUR 12 14
2017 3 845 818,99 EUR 9 9
2018 17 122 681,00 EUR 10 10
2019 3 077 755,00 EUR 7 7
2020 716 411,90 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 14 5 317 128,00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 26 620 687,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 3 350,00 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 2 575 100,00 EUR
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 3 6 502 000,00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 44 899,89 EUR
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Pružina 1 750 000,00 EUR
Lesné a pozemkové spoločenstvo Čelkova Lehota 1 838 000,00 EUR
Spoločenstvo gruntu v obci Sádočné,p.s. 1 1 030 000,00 EUR
Pozemkové spoločenstvo Podtureň 1 1 029 395,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia lesnej cesty Hlboká v Pružine Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Pružina 828 415,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Lesná cesta Samostriel II. – rekonštrukcia Lesné a pozemkové spoločenstvo Čelkova Lehota 1 048 553,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Lesná cesta Samostriel I. – rekonštrukcia Spoločenstvo gruntu v obci Sádočné,p.s. 1 071 670,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Protipožiarna lesná cesta Koštovica – rekonštrukcia Pozemkové spoločenstvo Podtureň 1 055 160,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatrení II. Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 2 313 580,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatrení I. Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 2 871 111,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 934 752,00 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 662 381,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 94 775,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 707 335,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 010 710,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 969 279,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 202 136,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 590 420,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 115 867,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 549 239,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 184 126,00 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 234 462,00 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 537 950,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 365 560,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 232 224,00 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 235 504,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 287 832,00 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 097 571,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 213 679,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 157 880,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 996 867,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 345 845,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 703 596,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 284 859,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 121 189,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 176 540,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
JAKUBIANSKA CESTA - stavebné úpravy Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 1 510 000,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Odvoz dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 272 966,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelného servisu nákladných motorových vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 440,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisné prehliadky Mercedes a Man v roku 2017 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisné prehliadky nákladných vozidiel v roku 2018 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 175 495,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOPRAVA DREVA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 762 953,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 375 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOPRAVA DREVA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 778 832,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisné prehliadky nákladných vozidiel v roku 2019 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 15 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1
DOPRAVA DREVA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 128 852,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 184 377,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
DOPRAVA DREVA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 116 557,00 EUR 2018 Služby Nie 1
DOPRAVA DREVA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 761 799,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 37 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servisné prehliadky nákladných vozidiel v roku 2020 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 18 000,00 EUR 2020 Služby Nie 1

af-car@af-car.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 74 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
František Čenka
Adresa:
Starojánska 120 Liptovský Ján 03203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
František Čenka
Adresa:
Starojánska 120 Liptovský Ján 03203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Linda Klanicová
Adresa:
Staré Grunty 18 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Meno:
advokátska kancelária Geško s. r. o.
Adresa:
Velehradská 33 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.02.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 10.05.2017 do: 13.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×