Dodávateľ

GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o.

Žilina
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o.

IČO: 44562977

Adresa: Kragujevská 398, Žilina

Registračné číslo: 2018/4-PO-D6693

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Apríl 2018

Záznam platný do: 15. Apríl 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 85 240,00 EUR 12 12
2017 55 748,00 EUR 10 10
2018 42 961,30 EUR 6 6
2019 11 555,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 6 480,00 EUR 1 1
2016 78 760,00 EUR 11 11
2017 55 748,00 EUR 10 10
2018 42 961,30 EUR 6 6
2019 11 555,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 65 128,30 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 86 226,00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 28 940,00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 3 545,00 EUR
Obec Orechová Potôň 1 11 665,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zhotovenie a montáž obojstranného opláštenia oceľoveho zábradlia a výmena madiel Technická univerzita v Košiciach 1 700,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oceľové zvodidlá Marcegaglia s príslušenstvom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia hádzanárskeho ihriska asfaltovaním Obec Orechová Potôň 14 000,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Kladenie a oprava podláh na chodbách a schodisku v školskej budove Technická univerzita v Košiciach 31 800,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie vozovky - frézovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 980,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie vozovky - frézovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie povrchu vozoviek drážkovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 900,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Ručná kosba trávnatých porastov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava drevených obkladov balkónov Ekonomická univerzita v Bratislave 2 160,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rozšírenie dielne Technická univerzita v Košiciach 15 600,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie povrchu vozoviek drážkovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 990,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava oplotenia objektu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 16 666,00 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Kosenie trávnatých plôch Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zhrabanie trávnatých plôch Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Oplotenie areálu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 200,00 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Kosenie trávnatých plôch Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Kosenie trávnatých plôch Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava drevených obkladov balkónov Ekonomická univerzita v Bratislave 2 160,00 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Montáž oplotenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 000,00 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie vozovky - frézovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 300,00 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné odvodnenie vozovky - frézovaním Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900,00 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava nakladacích rámp, dobudovanie snímateľných zábran a oprava prístupových schodov na rampy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 000,00 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
oprava oplotenia vodného zdroja Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000,00 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Oprava oplotenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 000,00 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Oprava odvodňovacieho kanála a vyrovnanie stožiarového bleskozvodu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 000,00 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
oprava strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 550,00 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Chemické odstránenie nežiadúcej zelene Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 840,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Výmena poškodených oceľových zvodidiel typ Kremsbarrier 1;2 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 660,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Povýrubové opatrenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 417,00 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 60 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Patrik Gažúr
Adresa:
Orgovánová 197/1 Rajec 01501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrik Gažúr
Adresa:
Orgovánová 197/1 Rajec 01501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Hudák & Ochodničanová, v.o.s.
Adresa:
Hodžova 8 Žilina 01001
Meno:
Future Slovakia, s.r.o.
Adresa:
Makovického 15 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.05.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 2.08.2017 do: 3.05.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×