Dodávateľ

GFCH spol. s r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GFCH spol. s r.o.

IČO: 00614521

Adresa: Vojtecha Tvrdého 777/12, Žilina

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2330

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Február 2020

Záznam platný do: 20. Február 2023

Posledná zmena: 22. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 61 100,00 EUR 1 1
2016 2 598 641,80 EUR 15 15
2017 276 600,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 144 300,00 EUR 2 2
2016 2 515 441,80 EUR 14 14
2017 276 600,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Obec Sobotište 1 456 000,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 28 299,00 EUR
Mesto Rajec 1 144 300,00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 88 150,00 EUR
Mesto Komárno 1 276 600,00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 48 000,00 EUR
Mesto Púchov 2 55 533,20 EUR
Obec Rudina 1 48 000,00 EUR
Obec Horný Hričov 1 61 100,00 EUR
Obec Santovka 1 83 200,00 EUR
Obec Chorvátsky Grob 1 87 500,00 EUR
Občianske združenie BRIEŽDENIE 2 885 822,60 EUR
Obec Dubovce 1 662 237,00 EUR
Obec Turčianske Kľačany 1 0,00 EUR
Obec Bolešov 1 11 600,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
VÝSTAVBA VODOVODU Obec Horný Hričov 85 190,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Spevnené plochy, parkoviská a chodníky Obec Santovka 145 877,04 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Park pre uctenie pamiatky Obec Dubovce 946 053,60 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Kanalizačné prípojky a stoková sieť Obec Turčianske Kľačany 152 731,03 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične Mesto Rajec 240 722,53 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia pre ženy Občianske združenie BRIEŽDENIE 600 000,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dažďová kanalizácia a vsakovací objekt Mesto Púchov 12 000,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Búracie práce a likvidácia stavebného odpadu Obec Bolešov 15 720,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Renovácia budovy - zateplenie obvodového plášťa budovy Technická univerzita v Košiciach 120 507,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebné úpravy ubytovacieho zariadenia pre ženy Občianske združenie BRIEŽDENIE 767 370,46 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rozšírenie spevnených plôch Mesto Púchov 61 525,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena strešnej krytiny, klampiarskych prvkov, okien, vstupných dverí Obec Rudina EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Voda, plyn, kanalizácia a zavlažovanie Obec Chorvátsky Grob 117 756,69 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ústredného kúrenia v administratívnej budove Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 82 200,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebné úpravy koryta pod mostným objektom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 300,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Splašková kanalizácia Obec Sobotište 842 155,61 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena vodovodných sietí Mesto Komárno 331 931,42 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
+421415625108


gfch@stonline.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Chabada
Adresa:
399 Krasňany 01303
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
František Chabada
Adresa:
Puškinova 4 Belá 01305
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Falašta
Adresa:
44 Dolná Tižina 01304
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
František Chabada
Adresa:
Puškinova 4 Belá 01305
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Falašta
Adresa:
44 Dolná Tižina 01304
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Chabada
Adresa:
399 Krasňany 01303
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Gabriela Bírošová, advokát
Adresa:
Moyzesova 46 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×