Dodávateľ

STROJSTAV spol. s r.o.

Prievidza
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STROJSTAV spol. s r.o.

IČO: 31573258

Adresa: Lipová 13, Prievidza

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2467

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Marec 2020

Záznam platný do: 5. Marec 2023

Posledná zmena: 31. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 580 678,00 EUR 2 2
2015 124 014,00 EUR 1 1
2016 772 550,00 EUR 3 3
2017 550 856,00 EUR 4 4
2018 2 748 213,00 EUR 6 6
2019 1 951 747,00 EUR 3 3
2020 5 565 804,00 EUR 5 5
2021 4 601 387,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 580 678,00 EUR 2 2
2016 896 564,00 EUR 4 4
2017 550 856,00 EUR 4 4
2018 2 748 213,00 EUR 6 6
2019 1 951 747,00 EUR 3 3
2020 5 565 804,00 EUR 5 5
2021 4 601 387,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 963 421,00 963421.00 EUR
Obec Nedožery - Brezany 1 184 996,00 184996.00 EUR
Obec Seč 1 59 697,00 59697.00 EUR
Obec Trenčianske Mitice 1 607 191,00 607191.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 909 124,00 909124.00 EUR
Mesto Dobšiná 1 398 199,00 398199.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 90 000,00 90000.00 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 649 400,00 649400.00 EUR
Mesto Púchov 1 1 541 946,00 1541946.00 EUR
Obec Čereňany 3 1 640 252,00 1640252.00 EUR
Obec Veľké Uherce 1 544 342,00 544342.00 EUR
Mesto Stará Turá 3 5 175 383,00 5175383.00 EUR
Obec Mníchova Lehota 1 359 146,00 359146.00 EUR
Obec Pravenec 3 288 456,00 288456.00 EUR
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 1 1 302 366,00 1302366.00 EUR
Obec Poluvsie 1 133 247,00 133247.00 EUR
Obec Malá Lehota 1 308 333,00 308333.00 EUR
Obec Nitrianske Rudno 1 1 141 000,00 1141000.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 598 750,00 598750.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vypracovanie projektovej dokumentácie a výstavba bytového domu – 12 BJ Obec Veľké Uherce 573 220,00 573220.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zateplenie a rekonštrukcia objektu materskej školy Obec Pravenec 55 000,00 55000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Prestavba ZŠ, 1. etapa Obec Čereňany 126 717,00 126717.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Podpora rozvoja športu v obci Seč – multifunkčné ihrisko Obec Seč 59 690,00 59690.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zateplenie objektu obecného úradu Nedožery - Brezany Obec Nedožery - Brezany 186 984,00 186984.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie objektu materskej školy, Poluvsie Obec Poluvsie 134 383,00 134383.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie objektu MŠ Čereňany Obec Čereňany 172 916,00 172916.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Bytový dom - 26 b.j., Čereňany Obec Čereňany 1 343 322,00 1343322.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Prestavba objektu bývalej Materskej školy na Bytový dom Obec Malá Lehota 308 333,00 308333.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Výstavba materskej školy v meste Dobšiná Mesto Dobšiná 398 199,00 398199.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Stavebné úpravy na objekte obecného domu - obecného úradu Pravenec Obec Pravenec 168 320,00 168320.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia objektu kultúrno – spoločenského strediska Obec Pravenec 107 000,00 107000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 110 508,71 110508.71 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Renovácia budov - zateplenie a výmena okien a dverí (v.02) Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 723 960,00 723960.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
OÚ Skalica, klientske centrum – stavebné úpravy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 258 166,00 258166.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Trenčín OR PZ, pracovisko klientskeho centra – stavebné úpravy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 271 873,00 271873.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Trnava OR HaZZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 443 213,00 443213.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SPŠ Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj 215 999,00 215999.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh SO 500 Kanalizácia-Skalka nad Váhom Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. 1 409 216,00 1409216.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Prestavba objektu internátu súp. č. 377 na bytový dom, Stará Turá Mesto Stará Turá 2 184 150,00 2184150.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Revitalizácia a rozšírenie kapacity MŠ Mníchova Lehota Obec Mníchova Lehota 359 146,00 359146.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Bytový dom Nitrianske Rudno Obec Nitrianske Rudno 1 141 000,00 1141000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS Trenčiansky samosprávny kraj 459 858,00 459858.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Prestavba objektu súp.č. 356 na bytový dom, Dubnica nad Váhom Mesto Dubnica nad Váhom 649 400,00 649400.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na bytový dom, Stará Turá Mesto Stará Turá 1 421 650,00 1421650.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Prestavba budovy súp.č. 88 na bytový dom, Trenčianske Mitice Obec Trenčianske Mitice 607 191,00 607191.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové domy Mesto Púchov 1 541 946,00 1541946.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Prestavba objektu súp.č. 1 na Zariadenie pre seniorov, Stará turá Mesto Stará Turá 1 569 583,00 1569583.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia budov v areáli CSS-Jesienka, pavilón B Trenčiansky samosprávny kraj 233 267,00 233267.0 EUR 2021 Práce Nie 1
+4215481183


strojstav@strojstav.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 8 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marta Červeňanská
Adresa:
Lipová 13 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Červeňanský
Adresa:
Lipová 13 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Január 2021
Záznam do:
27. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Červeňanský
Adresa:
Lipová 13 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Júl 2020
Záznam do:
11. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marta Červeňanská
Adresa:
Lipová 13 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Máj 2017
Záznam do:
11. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Červeňanský
Adresa:
Lipová 13 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Máj 2017
Záznam do:
16. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Červeňanský
Adresa:
Lipová 13 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marta Červeňanská
Adresa:
Lipová 13 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LEGAL POINT s.r.o.
Adresa:
Nemocničná 0 Považská Bystrica 017 01
Meno:
JUDr. Juraj Lukáč
Adresa:
Námestie sv. Egídia 6 Poprad 05801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 11.01.2021 do: 27.01.2021

StiahniZáznam platný od: 16.07.2020 do: 11.01.2021

StiahniZáznam platný od: 15.05.2017 do: 16.07.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×