CPV kód

38520000-6

Skenery

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 70 086 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 0 EUR
Mesto Prešov 1 3 510 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 59 800 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 19 500 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 8 545 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 480 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 7 350 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 320 EUR
Generálna prokuratúra SR 5 73 695 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 5 414 EUR
Dopravný úrad 1 114 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 637 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 1 433 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 430 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 8 729 EUR
Slovenské národné múzeum 1 660 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 15 616 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 17 162 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 0 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 4 6 258 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 98 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 137 EUR
Národný bezpečnostný úrad 3 24 087 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 0 EUR
Zlieváreň Zábrež, a.s. 1 121 370 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 0 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 3 162 EUR
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 2 9 258 966 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 373 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 11 750 EUR
Úrad vládneho auditu 1 1 216 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 3 847 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 59 800 EUR
AutoCont SK a.s. 1 19 500 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 2 80 EUR
SOFOS, s r. o. 2 24 512 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 2 0 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 1 480 EUR
Bio G s.r.o. 2 9 258 966 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 5 667 EUR
TEMPEST a.s. 2 73 695 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 1 82 EUR
MCAE Systems, s. r. o. 1 121 370 EUR
ITSK, s.r.o. 16 6 446 EUR
INTERTEC s.r.o. 1 989 EUR
NetPoint, s.r.o. 1 35 000 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 137 EUR
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 1 0 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 1 7 783 EUR
STEBERG s.r.o. 1 34 149 EUR
IKARO s.r.o. 1 3 510 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 11 750 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 10 637 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 4 29 675 EUR
DATAROOM s.r.o. 1 1 225 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 233 EUR
HENRYSO, s.r.o. 4 1 706 EUR
Pavel Scholtz 1 8 545 EUR
X logistics, s.r.o. 1 1 333 EUR
KASON, s.r.o. 2 363 EUR
HS technology s.r.o. 3 2 112 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Technológie pre 3D skener a 3D tlačiareň Zlieváreň Zábrež, a.s. 118 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dobudovanie infraštruktúry cytologického laboratória MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 5 555 380 EUR 2015 Tovary Áno 1
Elektronické skenovacie zariadenie na snímanie latentných prašných trasologických / daktyloskopických / stôp. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 59 800 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dobudovanie infraštruktúry cytologického laboratória MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 3 703 586 EUR 2015 Tovary Áno 1
Skener Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny fotovalec Brother DR-2200, kompatibilné tonery do HP CM1312nfi MFP Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 95 EUR 2016 Tovary Nie 1
NextEngine 3D Scanner Ultra HD s príslušenstvom Technická univerzita v Košiciach 7 020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup skenerov Mesto Prešov 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener HP Scanjet Enterprise Flow 7500 (L2725B) alebo ekvivalent alebo ekvivalent Štátny fond rozvoja bývania 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Scanner Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup skenerov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9 148 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Kancelária prezidenta SR 2 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener e-scan Open Systém A3++ Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový skener Canon CanoScan LiDE 220 a toner Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
skener Epson Perfection Photo V850 Pro alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 740 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener HP Scanjet Enterprise Flow 7500 (L2725B) Štátny fond rozvoja bývania 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener, interný pevný disk (HDD) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Epson skener Perfection V370 Photo alebo ekvivalentný Dopravný úrad 137 EUR 2016 Tovary Nie 1
Epson skener Perfection V370 Photo alebo ekvivalentný Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 1ks skener Generálna prokuratúra SR 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
skener Okresný súd Banská Bystrica 9 192 EUR 2016 Tovary Nie 1
Epson skener Perfection V370 Photo alebo ekvivalentný Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 545 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 16 ks skenerov Generálna prokuratúra SR 27 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skenery Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 23 257 EUR 2017 Tovary Nie 1
3D skener s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej techniky-stolový 3D laserový skener Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 476 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 52 kusov skenerov Generálna prokuratúra SR 88 134 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny fotovalec Brother DR-2300 Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skenery a tlačiarne čiarových kódov Technická inšpekcia, a.s. 12 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 1 ks skenera Generálna prokuratúra SR 1 020 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skenovacie pero Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 507 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručný skener na knihy a dokumenty Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručný skener na knihy a dokumenty Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný skener IRIS skener IRISCan Book 5 White (alebo ekvivalent) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 145 EUR 2017 Tovary Áno 1
15 ks skenerov Národný bezpečnostný úrad 16 625 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener Úrad vládneho auditu 1 459 EUR 2017 Tovary Nie 1
Epson skener Perfection V370 Photo alebo ekvivalentný Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener HP Scanjet Enterprise Flow 7500 (L2725B) alebo ekvivalent Štátny fond rozvoja bývania 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
8 ks skenerov Národný bezpečnostný úrad 7 716 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroj na triedenie bezfarebných diamantov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 187 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skener mobilný A4, WiFi, Duplex, USB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový skener Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skener 1200dpi, rýchlosť skenovania až 8s trán/min., USB 2.0 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
skener Epson Perfection Photo V850 Pro alebo ekvivalent Slovenské národné múzeum 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie 51 ks skenerov Generálna prokuratúra SR 127 814 EUR 2018 Tovary Nie 1
skener Epson Perfection Photo V850 Pro alebo ekvivalent Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skener HP Scanjet Enterprise Flow 7500 (L2725B) alebo ekvivalent Štátny fond rozvoja bývania 3 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skener Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 320 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do HP CM1312nfi MFP Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skenery pre správu registratúry LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 545 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolný skener formát A3 s podávačom listov a konvertorom USB na ETH Národný bezpečnostný úrad 11 088 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný systém pre skenovanie podvozku vozidla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skener A4 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skener Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný systém pre skenovanie podvozku vozidla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skenery Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 23 813 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×